Cimrilik İle İlgili Güzel Sözler

12.06.2018
Cimrilik İle İlgili Güzel Sözler

Bu yazımızda neler okuyacaksınız: Cimrilik İle İlgili Güzel Sözler, Cimrilikle İlgili Sözler, Cimrilik Hakkında Sözler, Cimrilik İle İlgili Söylenmiş Sözler, Cimrilik İle İlgili Kısa Sözler, Cimrilik İle İlgili Özlü Sözler, Cimrilikle İlgili Anlamlı Sözler, Cimrilik İle İlgili Sözler Tumblr

Cimrilik İle İlgili Güzel Sözler

Cimrilik, bütün insan deliliklerinin en gülüncüdür. (Montaigne)

Sakın cimrilerle dost olma. Cimriler, muhtaç olduğun şeyi, en ihtiyaçlı anında senden isterler. (Hz Ali)

Cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik, sizden önceki milletleri helâk etmiştir. (Hadisi Şerif)

Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar. (Sadi)

Cimrilikle zenginlik olsaydı, cömertler açlıktan ölürdü. (Eyyüb Sabri Osmanoğlu)

Kibirli ve cimri adamın ne kadar vasıfları olursa olsun, dikkate alınmaya değmez. (Konfüçyüs)

Cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır. (Hadis-i Şerif)

Cimri kime denir? Cimri malını Allah yolunda harcamayana denir.

Cimrilerle fakirler tıpkı birbirlerine benzerler. Çünkü ikisi de hayatlarını mahrumiyet içinde geçirirler. (Hz. Ali)

Hem cimrilik, hem de korkaklık mümine yakışmaz. (Hadis-i Şerif)

Eli dar olanın, gönlü de dar olur. (Hz Ali r.a)

Reklamlar

Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. (Nisâ Suresi 37. Ayet)

Kar kuytuda, para pintide eğleşir. (Atasözü)

Cömertlik zekanın cimrilik ise gafletin alametidir. (Cafer-i Sâdık)

Parasından en az yararlanan, cimrinin kendisidir. (La Fontaine)

Cömertin bir akçesi, cimrinin hazinesinden bereketlidir. (Türk Atasözü)

Cimrilikten kimse bezirgân olmaz. (Karacaoğlan)

Hangi hastalık, cimrilikten daha büyük olabilir ki. (Hz. Muhammed s.a.v)

Sıkışık zamanında imdadına koşacak kimse isteyen, bolluk içindeyken cömert olmalıdır. (Sadi)

Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma. Yoksa pişman olur açıkta kalırsın. (El-İsrâ, 17/29)

Varlıklı olduğu halde cimrilik yapanın hiçbir bahanesi yoktur. (Beydeba)

Kıyamette bir devenin iğne deliğinden geçmesi, cimri bir zenginin cennete girmesinden daha kolaydır. (Vehb bin Münebbih)

İnsanın cömertliği, kendini düşmanlarına dahi sevdirir. Cimriliğinden dolayı evlatları bile cimriden soğur.

Cimrinin dünyaya faydası, ancak ölünce dokunur. (Alman Atasözü)

Cimriliği yaratan yoksulluk değil, zenginliktir daha çok. (Montaigne)

Gel dese de bakma cimri aşına, bir fırsat arar da kakar başına. (Neyzen Tevfik)

Cimri malı götürür, kendini bitirir. (Eyyüp Sabri Osmanoğlu)

Reklamlar

Cimri kişi Allah’a uzak, Cennet’e uzak, insanlara uzak ve Cehennem ateşine yakındır. (Hadisi Şerif)

Cimri insanı iki şey hariç, hiçbir şey doyuramaz. Bunlardan biri toplamak, diğeri de mezarının toprağıdır. (Şeyh Sadi)

Fakir, bazı şeylerden mahrumdur: ama cimri her şeyden. (Mehmed Tevfik Bey)

Altının ne olduğunu mihenk, cimrinin kim olduğunu dilenci bilir. (Sadi)

Bilindiği gibi cimrilik kurdun açlığına benzer ve yedikçe daha çok acıktırır. (Gogol)

Cimrilikten son derece sakının. Zira sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir. Cimrilik, onları kan dökmeye ve haramı helal tanımaya sürüklemiştir. (Hadis-i Şerif)

Cimrilikle hayırseverlik aynı sonucu doğurur; cimrinin yeryüzünde biriktirdiği serveti hayırsever gökyüzünde biriktiremez mi? (Balzac)

Esir, bir kişinin; cimri ise fayda umduğu insanların hepsinin esiridir. (La Bruyere)

Zengin kimdir? Hiçbir şey arzu etmeyen kişidir. Yoksul kimdir? Cimridir. (Edward Skidelsky)

Ey âdemoğlu, şaşıyorum sana! Kendi arzularının yerine gelmesi için israf olarak harcıyorsun da, bir dirhem ile Rabbinin rızasını kazanmakta cimrilik ediyorsun. (Hasan Basri)

Cimriler kendilerinin ölmesini isteyen insanlara, servet toplayan kişilerdir. (Stanislaw J. Lee)

Üç zümreye, üç şey çirkin düşer: İdarecilere, sertlik; âlimlere, mal sevdası; zenginlere ise cimrilik. (Molla Cami)

Dünyanın en zengini; iktisat bilen, en yoksulu; cimri olan insandır. (Chamfort)

Cimri, borç para isteyecek olan kişinin geldiğini bir fersah uzaktan görür. (Sadi)

Irmak kıyısında suyu sakınan, suyu görmeyen kişidir. (Hz. Mevlâna)

Reklamlar

Cimriyle balık öldüğü an, pulları hiçtir. (Talat Sait Halman)

Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar verme salahiyeti zayıflarda olursa, işler bozulur. (Hz. Ebû Bekir)

Kötü kimseler olsalar bile, cömertler için herkesin kalbinde bir sevgi vardır. İyi olsalar bile, cimrilere karşı herkesin kalbinde yalnız nefret vardır. (Yahya b.Muaz)

Bazısının eli verir, gönlü vermez; bazısının da gönlü verir, eli vermez; her ikisi de cimridir. (Cenap Şehabettin)

Cimri öyle bir kişidir ki, dünyada fakir gibi yaşar, ahirete zengin gibi hesap verir. (Hz. Ali)

Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini katılaştırır. Cimrilerle karşılaşmak, müminler için beladır. (Bişr-i Hâfi)

İnsanların en cömert olanı, istemeden veren; en asil olanı da, intikama gücü yeterken bağışlayandır. (Hz. Hüseyin)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.