Akıl İle İlgili Güzel Sözler

05.06.2018
Akıl İle İlgili Güzel Sözler

Bu yazımızda neler okuyacaksınız: Akıl İle İlgili Güzel Sözler, Akıl İle İlgili Sözler, Akıl İle İlgili Söylenmiş Sözler, Akılla İlgili Kapak Sözler, Akıl Üstüne Sözler, Akıl Sözleri Resimli, Akılla İlgili Sözler Facebook

Akıl İle İlgili Güzel Sözler

-Akılsız insan vakit öldürür. Akıllı insan ise dinlenirken bile vakit öldürmez en azından düşünür ve hayal kurar.- (Atakan Korkmaz)

-Aklı olanın bilmediği yoktur.- (Kafkas Özdeyişi)

-Akıldır insanda varlık silahı, akılla rızıklanan buldu felahı.- (Hz. Muhammed s.a.v)

-Akıl; birbirinden farklı olan şeylerin birbirlerine benzeyen yanlarını ve birbirine benzeyen şeylerin, birbirlerinden farklı yanlarını bilmektir.- (Goethe)

-Akıllılık, ne zaman akıllı olunamayacağını bilmek demektir.- (Paul Edge)

-Akla sırt çevirmektense, ölmek daha iyidir.- (Çin Özdeyişi)

-Aptal görünmeye cesaret etmek, büyük bir akıllılıktır.- (Andre Gide)

-Bazen, aklımız kalbimizin doğru olmasını dilediği şeye inanır.– (Dan Brown)

-Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok, yeter ki aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.- (Eflatun)

-Dünyayı yöneten tek şey akıldır.- (Ralph W. Emerson)

Reklamlar

-Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür.- (Horace Mann)

-Allah-u Teala, akıldan daha değerli bir şey yaratmamıştır.- (Hz. Muhammed)

-En ucuz ve rahatsız edici şey; akıl satmaktır.- (G. Santayana)

-Bir insanın aklını beğenmemesi için, aklından ötesini görebilmesi gerekir.- (Montaigné)

-Akılları kıt insanlar, güzelim topraklardan hoşlanan zararlı otlara benzer.- (Balzac)

-Akıl, yalnız doğruluk ile bulunur.- (Goethe)

-Akıl yaşta değil baştadır; ama aklı başa yaş getirir.- (Cenap Şehabeddin)

-İnsanın aklı çoğaldıkça can sıkıntısı artar.- (Mihayloviç Dostoyevski)

-Her zaman, aklımızın izinden yürümeye gücümüz yetmez.- (François de La Rochefaucauld)

-Kalbin kendine has nedenleri vardır ki, akıl hiç bir zaman anlayamaz.- (B.Pascal)

-Akıldan nasibini almayanlarla geçinebilmek, aklın zaferidir.- (Voltaire)

-Herkesin aklı, yüzü gibi çeşitlilik gösterir.- (John Locke)

-Bir insanın aklı bilgisine göre değil, bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür.- (Bernard Shaw)

-Akıl, vücudun efendisidir.- (Alfred de Vigny)

-Aklın varsa başka bir akıl ile dost ol da, işlerini danışarak yap.- (Mevlana Hz.)

-Ben bilmediğimi bildiğim için, diğer insanlardan akıllıyım.- (Socrates)

Reklamlar

-Hayat bir savaştır, tek silahın aklın ve inancındır.- (Atakan Korkmaz)

-Dünyanın uydusu ay, kalbin uydusu akıldır.- (Knematirul)

-Akıldan başka her şey; çoğaldıkça değerini kaybeder.- (Vittorio Alfieri)

-Akıllı insan, başkasının kusurunu görerek kendisininkini düzeltir.- (Publilius Cyrus)

-İnsanlar akıl bakımından üç çeşittirler: Kendiliğinden anlayanlar, kendilerine açıklanan şeyleri anlayanlar ve ne kendiliklerinden ne de başkalarının aracılığıyla anlayanlar.- (Nicola Machiavelli)

-İnsanlara yapılacak en büyük iyilik, onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir.- (Jean B. Moliere)

-Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır.- (Lao Tzu)

-Akıllı olmak da bir şey değil, önemli olan o aklı yerinde kullanmaktır.- (Rene Descartes)

-Akıl, akıl olduğundandır ki işlerin sonunu görür; sonu görmeyen akıl, nefis kesilir.- (Mevlana)

-Akıllı bir adam kadınlar hakkında ne düşündüğünü söylemez.- (Oscar Wilde)

-Akıldan büyük hazine, cehaletten daha ileri fakirlik, danışmaktan daha kuvvetli destek yoktur.- (Halife Mansur)

-Akıl ve mantık, ilim ve marifetle doğru orantılı olarak gelişir. (Thomas Mann)

-Bugünün akıllı insanı, gelecekle korkusuzca yüzleşir.- (Ernest C. Wilson)

-Boynuzu olup da, aklı olmayan öküzden korkarım.- (Şeyhur Reis)

-Hem kendimizi, hem başkalarını; iyiden iyiye bize tanımayı öğreten, akıldır.- (Eflatun)

-Akıl; nimetlerin en büyüğü, dünya ve ahret; şereflerin en yücesidir.- (Hz.Ali)

Reklamlar

-Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır.- (Epictetos)

-Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi, hep yeşil ve güzeldir.- (Mevlana)

-Akıl, himmet, tedbir ve fikir sahibi olmayan birisinin kapıcısı; “evde kimse yoktur!- diye ne güzel söylemiş.- (Şeyh Sadi)

-Tabiatın insanlara en âdilce dağıttığı nimet akıldır derler: çünkü hiç kimse akıl payından şikayetçi değildir.- (Montaigne)

-Yeni bir evren için bütün gereken, yeni bir akıldır.- (William C. Williams)

-Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar.- (Mevlana Hz.)

-İnsan, talihsizlikten ve mutsuzluktan değil, akılsızlıktan korkmalıdır.- (Thomas Cariyle)

-Akıllı diye, rastlantı sonucu akıllıca düşünene değil; mantığı bilen, ayırt eden ve tadına varana demek gerekir.- (F. La Rochefaucauld)

-İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır; çünkü hiç kimse, aklından şikayetçi değildir.- (Montaigne)

-Olabilirsen başkalarından daha akıllı ol. Fakat onlara daha akıllı olduğunu söyleme.- (L.Chesterfield)

-Kendine aklı kılavuz edinmeyen kimsenin yaptığı işle, sonunda kendi gönlü yaralanır.- (Firdevsi)

-Akıllı kadın bir aptalla mutlu olamaz.- (G.Washington)

-Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur.- (Lin Yutang)

Reklamlar

-Akıl; sonradan ah çekmek için değil, önceden düşünüp tedbir almak içindir.- (Mevlana Hz.)

-Bağırıp çağırmakla istediğini elde edemezsin. İstediğini elde etmek için aklını kullanmalısın.- (Twelve Monkeys 1995)

-Sadece daha akıllı biriyle oynayarak akıllanabilirsin.- (Revolver 2005)

-Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir.- (Firdevsi)

-Kulak, göz ve dil, sana aklı övmek için verilmiştir. Bütün iyilik ve kötülükler, bu üçünden doğar.- (Firdevsi)

-Kavram deneyimin toplamı, düşünce ise sonucudur; ilkine ulaşmak için düşünce yeteneği, ikincisini kavramak için akıl gerekir.- (Goethe)

-İnsan, zaman selinde kaybolmaya mahkumdur, ama aklı bu sonsuzlukta bir yıldız gibi parlayacaktır.- (Ahmet Hamdi Tanpınar)

-Akıl, her şeyi olduğu gibi görmekten başka bir şey değildir.- (Voltaire)

-Sadece en akıllı ve en aptal insanlar hiçbir zaman değişmez.- (Konfüçyüs)

Yeter, aklından çıkar artık onu- diyor kimileri. Siz de aklınızla değil de, yüreğinizle sevseydiniz anlardınız beni.- (Cemal Süreya)

-Yeryüzünün iki gücü vardır: Akıl ve kılıç, çoğu zaman akıl kılıcı yenmiştir.- (Eflatun)

-En zavallı insanlar bile, akıldan yana paylarına razıdırlar.- (Montaigné)

-Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insan başkalarının da aklını kullanır.- (Bernard Shaw)

-Duygunun yanında akıl daima adi kalır.- (Balzac)

-İnsanın akıllıca hareket edebilmesi için üç yolu vardır; birincisi, yapacağı şey üzerine düşünmektir ki bu en asil yoldur. İkincisi, önceden yapılmış iyi bir şeyi tenkit etmekle olur, bu en kolay yoldur. Üçüncüsüne gelince bu en acı yoldur, deneyerek ve uğraşarak bulduğun yoldur.- (Konfüçyus)

-Akıl daima gönlün oyuncağıdır.- (François de La Rochefoucauld)

-Doğru işlemeyen akıl keskinmiş neye yarar, saatin iyiliği koşmasında değil, doğru gitmesindedir.- (Luc Vauvenarques)

-Tabiatta öylesine yüksek bir akıl kendini gösteriyor ki, insanın en ince düşünceleri ve buluşları bu aklın yanında sönük bir gölge gibi kalır.- (Albert Einstein)

-Akıllılar, sözlerini altın tartan bir terazide tartarlar.- (François de La Rochefaucauld)

-Akıl maddeyi, madde kalbi fetih içindir.- (M.İkbal)

-Aklın gücüne, hiçbir engel karşı duramaz.- (Marcus Aurelius)

-Kendi aklını kullanmayan insan, kitapların en güzeline de inansa, özgür düşünemiyor demektir.- (S.Fitzgerald)

-İçimizdeki akıl, eğer kiminle savaşması gerektiğini bir bilse, büyük bir güç olurdu.-(Goethe)

-Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez.- (Beydeba)

-Aklın ve bilginin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembellik.- (Haeckel)

-İnsan akılla pîr olur, saçı sakalı ağarmakla değil.- (Mevlana Hz.)

-Konuşma , insanın aklını kullanma sanatıdır.- (Eflatun)

-Şu dünya hapishanesinde gardiyanımız, aklımızdır.- (M.Rasim Mutlu)

-Yüksek ruhlar, her zaman sıradan akılların şiddetli muhalefetleriyle karşılaşırlar.- (Albert Einstein)

-Akıl hazır değilse, göz göremez.- (Emilie Serge)

-Akıl sağlığı ve mutluluk birlikte var olamazlar.- (Mark Twain)

-İnsanların akılları içinde yaşadıkları devirlerin seviyesi, miktarıncadır.- (Katip Çelebi)

-Akıllı bir insanın dünyası, bütün dünyadır.- (Aristoteles)

-Akıllılar istedikleri şeyi, akılsızlar başkalarının istediklerini öğrenir.- (Sadi Şirazi)

-Kaybettiklerimin arasında en çok aklımı özlüyorum.- (Mark Twain)

-Hatadan sonra çare arayan akıllı sayılmaz; akıllı, çareyi hataya düşmeden önce arar ve kendisini hatadan korur.- (Zeyyad)

-İnsan, aklın sınırlarını zorlamadıkça, hiçbir şeye ulaşamaz.- (Albert Einstein)

-Dünyanın sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların küstahça kendilerinden emin olmalarıdır.- (Bertrand Russell)

-Kuşu yükselten kanat, insanı yükselten akıldır.- (Çerkez Atasözü)

-Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.- (William Shakespeare)

-Akıllı insanlar kendilerini heyecana kaptırmazlar, erdemli olanlar kuşku içinde olmazlar, cesur olanlar hiçbir şeyden korkmazlar.- (Konfüçyus)

-Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olması için neler vermezdim; öyle bir yer olsa ben bile vatansever kesilirdim.- (Albert Einstein)

-Akıl bilgiden mahrumsa, en büyük filozoflarda bile, son derece dengesiz bir şeydir.- (F.Nietsche)

-Aklın arkasında yatan duygusal tutum, alçakgönüllülüktür.- (Erich Fromm)

-Akıl süzgecinden geçirmeden, kalp teslim edilmez.- (Onur Gör)

-İslam’ın temeli ahlâk, ahlâkın özü bilgi, bilginin özü de akıldır.- (Hacı Bektaş-ı Veli)

-Akıl başka yerde olunca, gözler kör olur.- (P.Syrus)

-Aklın en büyük günahı, yeteri kadar dikkat göstermemek hatasıdır.- (Jon Ciardi)

-Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi; ama yüreğin masum çocukluk yüreği olsun.- (Friedrich Schiller)

-İnsan her işe başlarken bilgi ile başlar ve akıl ile sona erdirir.- (Yusuf Has Hacib)

-Bir kimseden akıllı olabiliriz; ama herkesten akıllı olamayız.- (François de La Rochefaucauld)

-Akıllı kimsenin lisanı kalbindedir. Düşünerek söyler.- (Hz. Ali)

-Aklın buyruğuna girmeden, yaşamın kötülüklerine karşı başarı kazanılamaz.- (Arthur Schopenhauer)

-Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.- (Montaigne)

-Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden, yanılmayacaklarını ileri sürmezler.- (Thomas Jefferson)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.