Medeniyet İle İlgili Sözler

20.03.2020
Medeniyet İle İlgili Sözler

Bu yazımızda neler bulacaksınız: Medeniyet İle İlgili Sözler, Medeniyetle İlgili Sözler, Medeniyet İle İlgili Söylenmiş Sözler, Medeniyet İle İlgili Güzel Sözler, Medeniyet İle İlgili Cümleler, Medeniyet Sözleri İnstagram, Medeniyet İle İlgili Sözler Resimli, Medeniyet İle İlgili Sözler Tumblr, Medeniyet İle İlgili Sözler Facebook

Medeniyet İle İlgili Sözler

Düşünmek savaşmaktır. Bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir medeniyet uğruna savaşmak. (Cemil Meriç)

Nefret ettiğiniz insanlarla iyi geçinme çabasına siz medeniyet diyorsunuz, ben sahtekarlık diyorum. O yüzden anlaşamıyoruz. (Bukowski)

Uygarlık hayatın zorunluluklarının yarattığı baskıyla ve içgüdüleri tatmin etmekten vazgeçme pahasına kurulmuştur. (Sigmund Freud)

Arap kültürünü İslamiyet sanmakla, batı kültürünü medeniyet sanmak aynı hatadır. (Muhsin Yazıcıoğlu)

Medeniyetin en verimli tarafı, kendine tahammül eden insanlar yetiştirmesidir. (Saturday Evening Post)

Reklamlar

Uygarlığın son gayesi, insan kişiliğinin gelişmesidir. (Alexis Carrel)

Medeniyet kadının gözlerine hitap eder. (Peyami Safa)

Uygarlık yolu, konserve kutularıyla yapılmıştır. (Elbert Hubbard)

Medeniyet, bir durum değil bir hareket; bir liman değil, bir yolculuktur. (Arnold Toynbee)

Uygarlık tarafından, yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan, bir uygarlık çağını yaşıyoruz. (Friedrich Nietzsche)

Bütün medeniyetler teokrasiyle başlar ve demokrasiyle biter. (Victor Hugo)

Uygarlığımızın yolları, konserve kutularıyla döşelidir. (Elbert Hubberd)

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan yılmadan ilerlemektir. (Mustafa Kemal Atatürk)

Politika ve harp tarihi kılıcın zaferiyle doludur. Fakat kültür ve medeniyet tarihini yapan kalbin zaferidir. (Peyami Safa)

Uygarlık dürtüselliği engelleyerek insanı bozar. (Tahir Musa Ceylan)

Uygarlığımız ilerlemiyor diyemeyiz; çünkü her savaşta, daha yeni öldürme yöntemleri kullanılıyor. (Will Rogers)

Reklamlar

Kalitenizin ölçüsü, boş zamanlarınızda ne yaptığınızdır. Medeniyetlerin kalitesi de insanlara sağladığı boş zaman ve bunun kalitesi ile ölçülür. (Irwin Edman)

Bugünkü medeniyet; arka üstü yatıp, yıldızları temaşa ile vücuda getirilecek mistik bir hayat şekli değildir. (Avni Başman)

Bireyin özgürlüğü uygarlığın getirisi değildir. Uygarlık yokken özgürlük çok daha fazlaydı. (Sigmund Freud)

Her medeniyet kendinin bütünüdür. Ayrı kültürlerin zoraki nikâhından hilkat garibeleri doğar. (M. Selahattin Şimşek)

Küfür etmek medeniyetsizliğin belirtisidir. Eğer yiğitliğinizi göstermek istiyorsanız, bunun için daha asil çözümler bulunuz. (Grigory Petrov)

Kültür, düşmanın kemiklerinden bir kadeh yapmaktır. Medeniyet bu yüzden hapse girmektir.

Uygarlık eğer insanın kalbinde değilse, hiçbir yerde değildir. (G. Duhamel)

Reklamlar

İnsanlar uygar oldukları müddetçe en güzel soruları soramazlar, çocuk oldukları müddetçe en güzel sorulara koşarlar, kafalarında men edici bir kural veya sansür yoktur. (Yalçın Küçük)

Eğer medeniyet açmaksa bedeni, hayvanlar bizden daha medeni. (Mehmet Akif Ersoy)

İnsanları uygarlaştıran ve insan türünü bozan şey, ozana göre; altın ve gümüş, filozofa göre; demir ve buğdaydır. (Jean J. Rousseau)

Medeniyetin birinci vazifesi çocuğun dudağına tebessüm kondurmaktır; gam düşürmek değil! (Refik Halid Karay)

Tüm uygarlığımız, karşılıklı kar sağlayan bir alışveriş düşüncesi, satın alma açlığı üzerinde yükseliyor. (Erich Fromm)

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir. (Mustafa Kemal Atatürk)

Uygarlık, eğitimle yıkım arasındaki yarıştır. (H. G. Wells)

Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz. (Mustafa Kemal Atatürk)

Bir ülkenin uygarlık derecesi, kadınlarına ve çocuklarına verdiği değerle ölçülür. (George William Curtis)

Medeniyet insanı öldürmüştür, insanı ve hayatı. Avrupa bir kıyametin arifesindedir. (Cemil Meriç)

Gayri memnunlar medeniyet kuramazlar. (İbn-i Haldun)

Uygarlığın gerçek ölçüsü ne nüfus çokluğu, ne kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. Gerçek ölçü ülkenin yetiştirdiği insanların nitelikleridir. (Emerson)

Gerçek medeniyet, kozmopolit bir topluma dayanmaktadır. (Edgar Morin)

Fikirlerine emin mahfazalar bulamayan bir medeniyetin, tefekkür kabiliyetini kaybetmekte gecikmeyeceğinden hiç şüphe etmemelidir. (Ahmet Haşim)

Medeniyet iki sütun üzerinde yükselir: Süngü ve açlık. (Cemil Meriç)

Uygarlık maddi ve manevi ilerlemedir; bu ilerleme gerek kişilere, gerekse topluluklara hayat uğraşısının yarattığı zorlukları azaltmakla olur. (Albert Schweitzer)

Bir millet; ya şarklı, ya garplı olur. İki dinli bir fert olmadığı gibi iki medeniyetli bir millet de olamaz. (Ziya Gökalp)

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. (Atatürk)

Bir zamanlar insan, ayı yalnızca hissetmek istiyordu, şimdi onu görmek istiyor. (Wolfgang Van Goethe)

Nefret ettiğin insanla iyi geçinme çabasına siz medeniyet diyorsunuz, ben sahtekarlık diyorum. O yüzden anlaşamıyoruz. (Charles Bukowski)

Her uygarlığın en yüksek noktasında, çöküş de belirir. (C.W.Ceram)

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. (Atatürk)

Özgürlük insanlara medeniyetin bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdu. (Sigmund Freud)

Medeniyetin son gayesi, insan şahsiyetinin son gelişmesidir. (Alexis Carrel)

Uygarlığın yerleşmesinde en büyük görev, kadınların üstündedir. (Emerson)

Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar. (Mustafa Kemal Atatürk)

Medeniyet, herkesle medeni konuşmak değil, herkesle anladığı dilden konuşmaktır.

İnsanoğlu, bugün eriştiği medeniyet seviyesine gelmek için çok büyük çabalar harcadı. Bu uğurda kan döküldü, kelleler gitti, bu yüzden bugün insanım diyen hiç kimse medeniyete sırtını dönerek, insanlığı geri götürecek hareketler yapamaz. (Zülfü Livaneli)

Uygarlığın hastalıkları, çürük maddelerle toplum kurma denemelerinden doğar. (B. Shaw)

Medeniyet, insanlarla tabiatın arasını çok açmıştır. (H. R. Gürpınar)

Doğu medeniyetlerinin hepsi, halka dayanarak doğmuş ve hepsi halktan koparak batmışlardır. (Benjamin West)

Medeniyet, insan ırkını mükemmelleştirmek, insanlık şartlarında ve görünen her şeyde ilerlemeyi gerçekleştirme çabasıdır. (Albert Schweitzer)

Eğer medeniyet açıp saçmaksa bedeni desenize hayvanlar bizden daha medeni. (Mehmet Akif Ersoy)

Medeniyet, insanı insan yapan manevi kıymetler manzumesidir. (A. Hamdi Tanpınar)

Uygarlık, ilk defa bir insanın öfkelenince taş atmak yerine laf atmasıyla başlamıştır. (Sigmund Freud)

Uygarlık; giyindiğimiz şeydir, kültür ise; onun altında görünen şeydir. (Robert Launlake)

Yamyamlar, çatal kullanarak medeni olamazlar. (N. Hawthorne)

Uygarlık, insanların birbirine karşı duyduğu içgüdüsel düşmanlık sebebiyle mütemadiyen parçalanma tehdidiyle karşı karşıyadır. (Sigmund Freud)

Medeniyet, öyle kuvvetli bir ışıktır ki ona bigane olanları yakar, mahveder. (Mustafa Kemal Atatürk)

Uygarlıktaki her ilerleme, aynı zamanda eşitsizlik yolundaki bir ilerlemedir. (Jean J. Rousseau)

Uygarlık, kültür ağacına aşılanmadıkça, bütün çiçekleri açmaz. (Ziya Gökalp)

Medeniyetin kurucusu ilk defa mızrak atmak yerine küfür kullanmış olan insandır. (Freud)

Medeniyet, lüzumsuz ihtiyaçların sonsuz sayıda artmasıdır. (Mark Twain)

Bir insanı medenileştirmeye karar verince, işe büyükannesi ile başlayınız. (Victor Hugo)

Uygarlığı tanımlamak için; vahşi bir insanın ne anlam, ne de fayda bulmadığı bütün kelimeleri sözlükten çıkarmak yeter. (Paul Valéry)

Uygarlık bir harekettir, bir durum değil. Bir yoldur. Liman değil… (Arnold Toynbee)

Belki de medeniyet uyuyor ve zaman zaman rüya görüyor. Cemil Meriç

Milli ahlak olmayan yerde, millet de, medeniyet de olmaz. (Ziya Paşa)

Uygarlık; olumlu, uyumlu olmak, bir bütün olmak demektir. (Henry Huxley)

Bir uygarlık; insanlardan istenene dayanır, onlara sağlanana değil. (St. Exupery)

Medeniyetin ilk şartı adalettir. (Sigmund Freud)

Medeniyet safında milletçe lâyık olduğumuz mevki almak, yani en ileriye ve en yükseğe varmak. Bunun kadar ruhu coşturan, aşkı hızlandıran ne olabilir? (Reşit Galip)

Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadınların hayat şartlarına bakın. (John Stuart Mill)

Gerçek uygarlık insanın yüreğinde değilse, hiçbir yerde yoktur. (Dunamek)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.