Bilgi Ve Bilginin Gücü İle İlgili Sözler

Bilgi Ve Bilginin Gücü İle İlgili Sözler
<

Bilginin güzü ile çağlar kapatılıp çağlar açılmış. Her devirde bilgi en büyük güç olmuştur. Yazımızda bilgi ve bilginin gücü ile ilgili sözler özlü, bilgi ve bilginin gücü ile ilgili sözler ödev ve bilgi ve bilginin gücü ile ilgili atasözlerini okuyabilirsiniz.

Bilgi Ve Bilginin Gücü İle İlgili Sözler Kısa

* Bilgi silahı en etkili silahtır.

* Doğru düşünce bilgidir.  Eflatun

* Bilgili olan güçlü olur.  Firdevsi

* Sözde kalan bilgi ruhsuzdur. Mevlana

* Mutluluk bilgi ile kazanılır. Eflatun

* Devrim bilgi ile başlar ve sonuçla biter.

* Bilgi çağında görünmezlik ölüme eşdeğerdir.

* Kötü bilgi, bilgisiz olmaktan daha çaresizdir.

* Bilgi, kalitenin en önemli içeriğidir. (Aguayo)

* Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari

Reklamlar

* Bilgi, bilgiyi bilgi yoluyla elde ettiğimiz yerdir.

* İlgi ile kazanılmamışsa bilgi de boştur. Erich Fromm

* Eğitim, politikacıların yatırım yapmadığı bilgilerdir.

* Bilginin gücü yanında her şey ufaktır. L. M. Montgomery

* Bilginin gücünü küçümseyen kişiler yenilmeye mahkumdurlar.

* Bilgin ölse de yaşar; cahil ise yaşarken de ölüdür. (Hz. Ali)

* Davranışı değiştirmeyen bilgi işe yaramaz. Yuval Noah Harari

* Eğitimin amacı, eski turlardan genç turlara bilgi aktarmaktır.

* Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?  Kuran-ı Kerim, Zümer:9

* Büyük şeyleri başarmak için bilgi ve cesaret gereklidir.  Gracian

* Kullanılmadığı sürece bilginin hiçbir gücü yoktur. Dale Carnegie

* Yerinde ve zamanında bilgisini kullanabilen kişi en güçlü kişidir.

* Bilginin bir iş olduğu keşfedildiğinde, gerçek artık önemli değildi.

* Eğer güneşe akıllıca bakmazsak, karanlık içinde kalırız.  John Milton

Reklamlar

* Ben, bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan farklıyım. (Socrates)

* Kazandığımız aydınlık bize… bilgimiz vasıtasıyla verildi.  John Milton

* Dışarıdan bilgi toplamayı bırakın ve içeriden bilgi toplamaya başlayın

* Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir.  Hz. Muhammed (S.A.V)

* Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet. Sokrates

* Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir.  Ali Ibu Abu Talip

* Bilgi yayıldığı için değer ve anlam kaybeder ve bilgiye kolay erişim sağlar.

* Bilgi aşağıdakileri yükseltir, bilgisizlik yukarıdakileri alçaltır. Hz. Ali (r.a.)

* Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur.  Immanuel Kant

* En faydalı bilgi, deneyimleyerek ve bedelini ödeyerek edindiğindir.  Haruki Murakami

* Bilgi yükünü, heva ve heves uğruna taşıma ki içindeki ilim ambarını göresin. Mevlana

* İslâm’ın temeli güzel ahlak; ahlakın özü bilgi; bilginin özü akıldır.  Hacı Bektaş Veli

* Çok fazla bilgelik öfkemizi artırır ve çok fazla bilgi acımızı artırır.  Emil Michel Cioran

* Bilgi iki çeşittir; bir konuyu bilmek, o konuyu nereden öğreneceğini bilmek. (Samuel Johnson)

Reklamlar

* İnsana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını öğretebilirsin.  Galileo

* Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır.  Lao-Tzu

* Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmezler, yaşayanlara ilave ederler. (Kızılderili Atasözü)

Bilgi Ve Bilginin Gücü İle İlgili Sözler Özlü

* Bilgi büyük adamı alçakgönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. Brigitte

* Dünya artık emek-yoğun, malzeme yoğun, enerji-yoğun değildir; bilgi yoğun olmaktadır.  Peter Drucker

* Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Bilgi toplumunda yakıt da, güç de bilgidir.  John Kenneth Galbraith

* Bilgi sadece uygulanmayan bilgi ve bilgiyi ürettiğinde değer taşır, dezenformasyon kadar işe yaramaz.

* Bu dünyada hiçbir şey bilinçli cehaletten ve aptallıktan daha tehlikeli değildir.  Martin Luther King

* Genel bir kural olarak, yaşamdaki en başarılı insan, en iyi bilgiye sahip olandır.  Benjamin Disraeli

* İnsanın hayatı dünyanın hayatından daha önemlidir; asıl bilgi dünyayı değil, insanı bilmektir.  Platon

* Bilgi; büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. (Brigitte)

* Ben belirsiz biriyim! Hiçbir şeyden asla emin değilim. Bu arada, bu bilgileri bir dakika kontrol etmeliyim.

* Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye, insanların bilgi ve yeteneğidir.  Andrew Carnegie

* Çok fazla bilgi ve az eğitim ile yardımcı olmaz. Tam bir profesyonel olmak için çok fazla eğitim gereklidir.

* İnsanlığın çoğuna aktarılan şey, aslında, açıklığa kavuşturmak yerine karıştırılan manipüle edilmiş bilgidir.

* Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et.   Rene Descartes

* Bilgi ve bilgi, herhangi bir ülkenin kalkınması için stratejik kaynaklardır. Bu kaynakların taşıyıcıları halktır.

Bilgi Ve Bilginin Gücü İle İlgili Sözler Ödev

* Uygarlığımızın geleceği bilimsel düşünme alışkanlığımızın gitgide yayılmasına ve derinleşmesine bağlıdır.  John Dewey

* Bilgi güçtür, ancak böyle bir alan adınız varsa ve bunu ifşa etmiyorsanız başkalarının cehaletinden siz sorumlusunuz.

* İşe kesinliklerle başlayan, şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan, kesinliklerle bitirir.  Francis Bacon

* Doğuştan bilgi yoktur ve insan zekası doğduktan sonra dolmaya başlayan bomboş bir levha (tabula rasa) dır.  John Locke

* Fakat içlerinde ilimde derinleşmiş olanlar… Var ya onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz.  Kuran-ı Kerim, Nisa:162

* Doğanın sonsuz gücü karşısında daha saygılı olmamız, bilgisizliğimizi, yetersizliğimizi bilmemiz gerekir.  Michel de Montaigne

* Sadece şimdiyi değil,  aynı zamanda gelecekteki gelişmeleri de açık bir şekilde öngörebilen bir kimse bilgiye sahiptir.  Terence

* Sana bir şeyi nasıl bilebileceğini öğreteyim mi? Bildiğin zaman bildiğini anla, bilmediğin zaman ise bilmediğini anla.  Konfüçyüs

* İki nesne en büyüktür, bilgi ve yumuşaklılık. Bilgi ile doğru yol görünür, yumuşaklık ile insanlara katlanılır. Hacı Bektaş-ı Veli

* İnsanın varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz sınırsız denizlerde bir küçük adadır sadece.  John Stuart Mill

* İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret.  Thomas Jefferson

* Bilginin her zaman tehlike yaratma potansiyeli vardır. Bütün kılıçlardan ya da büyülerden daha güçlü bir silahtır.  Margaret Rogerson

* İyilik hakkındaki bilgimle başkalarından üstün gelmeyi, gücümün ve imparatorluğumun genişliğiyle üstün gelmeye tercih ederim. (Aristo)

* Üç türlü aristokrasi vardır; birincisi yaş ve kıdem; ikincisi servet; üçüncüsü akıl ve bilgidir. En şereflisi sonuncusudur.  Schopenhauer

Bilgi Ve Bilginin Gücü İle İlgili Atasözleri

* Öğrenme ilkesi insanın temiz karakterini ortaya çıkarmak, insanlara yeni yaşam vermek ve nihai iyiye ve doğruya ulaşmak demektir.  Konfüçyüs

* İki insan birbirine dokununca, bilgi, dolu olandan boş olana akabilseydi! Tıpkı iki çanaktaki suyun bir yün ipliği ile çok doludan az doluya aktığı gibi.  Platon

* Ben akıl, fikir, bilgi istemiyorum; O’nun bilgisi bana yeter! Sevgilimin güzel yüzünün nuru, gece yarısında bana seher vaktini getirir, tan yerini ağartır! Mevlana

* Bilgiyi, başka kimseler üzerinde üstünlük sağlama, kar ve şöhret veya bunun gibi aşağılık şeyler için değil, yaşamda ondan yararlanmak ve kullanmak için ara. Francis Bacon

* Bilgi de nurla karışır, kaynaşırsa inatçı ve kötü kişiler bile bilgiyle nurlanır, aydınlanırlar. Ne söylersen o söz nurlu olur, ışık verir. Çünkü gök, ancak tertemiz yağmur yağdırır. Mevlana

* Vakitlerini iyi kullananlarda bilgi ve görgü hayatla birlikte olgunlaşabiliyor; ama canlılık, çeviklik, sağlamlık ve daha başka özlü ve önemli değerler tavsıyor, gevşiyor.  Michel de Montaigne

* İnsan akıllı bir yaratıktır; böyle olduğu için de uygun gıdasını bilimden alır; fakat insanın bilgisinin alanı öylesine dardır ki, bilimden aldığı besinlerden ancak çok az bir kısmı için ümitlenilebilir.  David Hume

* Bir aşığın, maşukunun huzurunda aşk mektubu okuması, sevgilinin bu hareketi beğenmemesi, delalet edilen şey meydana geldikten sonra delil aramak eyguzelsozler.com çirkin bir şeydir, bilinen şeye ulaşıldıktan sonra bilgi ile uğraşmak kötü bir şeydir. Mevlana

* İnsanlar kendi sahip olduğu zekayı, kaosa karşı bir düzen oluşturmak amacıyla kullanabilirler. Zeka sadece bilimsel sorun çözme amacı için değil, aynı zamanda insanlar arasında anlaşmayı sağlamak ve devam ettirmek için de önemlidir.  James M. Buchanan

* Çünkü iyi yaşamak da ‘bilgi’ ye dayanır. Bunu da göstermeliyim sizlere. Çünkü ülkemizin insanları daha yaşamanın acemisidir. Onlara insan gibi yaşaması öğretilmemiştir henüz. Nasıl yaşamak gerektiği de sezdirmeden öğrenilebilir onlara. Hayatın yaşamaya değer olduğu öğretilebilir.  Oğuz Atay

* İçinde yaşadığımız yeni çağda, zenginlik bilginin ürünüdür. Bilgi, ekonominin başlıca hammaddesi ve en önemli ürünü haline gelmiş bulunuyor. Günümüzde zenginlik yaratmak için gerek duyulan sermaye varlıkları arazi, bedensel emek, imalat ve fabrikalar değildir. Bunların yerini bilgi almış durumdadır.  Thomas A.Stewart

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.