Immanuel Kant Sözleri

03.02.2021
Immanuel Kant Sözleri

Immanuel Kant Sözleri, Immanuel Kant Kitap Sözleri, Immanuel Kant Felsefi Sözleri, Immanuel Kant Sözleri Kısa, Immanuel Kant Kitap Alıntıları, Immanuel Kant Sözleri Tumblr, Immanuel Kant Sözleri Resimli

Immanuel Kant Kitap Sözleri

Başkasına rahatsızlık vermemize, onu tedirgin etmemize lüzum yok; dünya hepimiz için yeteri kadar geniş.

Bilgi deneyle başlar ama deneyden doğmaz.

Kalabalığın beğenisini kazanmaya çalışmayın çünkü onun dürüst ve hakkaniyetli yollardan kazanılması çok nadirdir. Sadece az sayıdaki seçkinlerin tasdikini isteyin ve ses çıkaranları saymak yerine seslerin ağırlığını tartın.

Dogmanın ölümü ahlakın doğumudur.

Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir. Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir.

Reklamlar

Başkalarının yaptığı hatalardan dolayı öfkelenirsek, onları değil kendimizi cezalandırmış oluruz.

Hayvanların uyumak için belirlenmiş bir zamanları vardır, insan da kendisini belli bir zamana alıştırmalıdır ki bedeninin işlevleri zarar görmesin.

Öyleyse mükemmelliğe nasıl ulaşırız? Ümit nerededir? Eğitimdedir ve başka hiçbir yerde değildir.

Başkalarını kendi amaçlarını gerçekleştirmek için araç olarak görme.

İnsan kendisi için ve çok kısa süreliğine aydınlanmayı ertelemeyi isteyebilir ama onu gelecek kuşaklar için de yasaklamak insanoğlunun haklarını çiğneyip geçmektir.

Sorunun özüne inecek gücü olmayanlar için, en kolay yol, temele dayanmayan suçlamalar, yermezlerdir.

Ahlak tam olarak; kendimizi nasıl mutlu edeceğimizin değil, kendimizi nasıl mutlu olmayı hak eder hale getireceğimizin öğretisidir.

Reklamlar

Sadece neşeli bir yürek mutluluğunu iyilikte bulabilir.

Hukuka göre bir insan ancak başkalarının haklarını çiğnerse suçlu olur. Ahlaka göre ise sadece bunu düşünmek bile suçlu olmak için yeterlidir.

Masumiyet bazı açılardan fevkaladedir. Kötü yanı ise kendini korumakta çok iyi olmaması ve kolaylıkla baştan çıkarılmasıdır.

Öyle davran ki, davranışların genel kural haline gelsin.

Kategorik zorunluluk; başka hiçbir amaçla ilişkilendirmeye gerek kalmadan kendi içinde zorunlu oluşu objektif biçimde ortada olan eylemdir.

Eğitim toplumun şimdiki aşaması için değil, o toplumun daha iyi geleceği için olmalıdır.

Savaş ulusların hayvanca var oluş durumudur; barış ise insanca var oluş durumu.

İnanca yer açmak için bilgiyi bir kenara bıraktım.

Reklamlar

Güzel olan sınırlı olmakla beraber ulvi olan sınırsızdır. Bu yüzden akıl ulviyet karşısında tahayyül edilemez olanı hayal etmeye kalkıştığında başarısızlığından dolayı acı çeker ama kalkıştığı işin azametini düşünerek zevk alır.

Böcek olmayı kabul edenler, ayaklar altında kalıp ezilmekten yakınmamalıdır.

Tüm sahip olduğumuz bilginin deneyim ile başladığı hususunda hiçbir şüphe yoktur.

İnsanın disiplin altına girmesi gereklidir çünkü tabiatı gereği ham ve vahşidir.

Dogmalar ve kurallar, insanın doğal yetilerinin akla uygun kullanılışının ya da daha doğru bir deyişle kötüye kullanılmasının bu mekanik araçları, erginleşme ve olgunlaşma için sürekli bir ayakbağı olurlar.

Gayretli insan iradesini eyguzelsozler.com kullanmaktan zevk alan kişidir.

Mutluluk aklın değil hayalin ürünü olan bir idealdir.

Sezgi ve kavramlar bilgimizi oluşturan unsurlardır. Bu yüzden ne herhangi bir sezgiyle bağlantısı olmayan kavramlar ne de kavramlar olmadan tek başına sezgi bilgi üretebilir.

Gençlere, her şeyin eğlenmekten ibaret olmadığı gösterilmelidir.

Söylediklerimizden çok, söylemediklerimize pişman oluruz. Dile getirilmemiş düşünce, gidilmemiş yoldur..

Ne kadar çok çalışırsak yaşadığımızı o kadar derinlemesine hissederiz ve hayatın o kadar farkında oluruz.

Teorisiz deney kördür. Deneysiz teori ise sadece akıl oyunudur.

Muhteva olmadan düşünce boştur. Kavramlar olmadan sezgi kördür.

Beden bir tapınaktır.

Bilim olmadan yapılan bilim felsefesi boştur, bilim felsefesi olmadan yapılan bilim ise kör.

Devletin refahı ile insanların sefaleti yan yana gelişmektedir.

Pratik mantığın yegane objeleri iyilik ve kötülüktür. İlkiyle kastedilen bir mantık ilkesine göre kesin olarak istenilen şeydir. İkincisiyle kastedilen ise yine bir mantık ilkesine göre kesin olarak içtinap edilen şeydir.

İnsan, eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır.

Gençlikte günler kısa,  yollar uzun; yaşlılıkta ise günler uzun, yollar kısadır.

İnsan ve onun ahlaki gelişim potansiyeli olmadan tüm gerçeklik ıssız bir arazi ve anlamsız bir şeyden ibaret olurdu ve kainatın bir gayesi de olmazdı.

Sanki her hareketiniz cihanşümul bir kanun haline gelecekmiş gibi yaşayınız.

Haysiyetsizliğin özünde nankörlük vardır.

Hayatın çeşitli güçlüklerine karşı üç şey hediye edilmiştir. Ümit uyku ve gülmek.

Bizi zengin kılan sahip olduklarımız değil, sahip olduklarımız olmadan ne yaptığımızdır.

Hür düşünme tedricen insanların karakterini işleyerek onları hürriyeti doğru şekilde kullanabilecek hale getirir. Sonunda devletin ilkeleri de buna göre şekillenir çünkü artık birer makineden fazlası olan insanlara onurlarına yakışır biçimde davranmak devletin de çıkarınadır.

Anlamanın en iyi yolu yapmaktır.

İnsanoğlunu yapıldığı tahta o kadar yamuktur ki ondan hiçbir düzgün şey üretilemez.

Deha; normalde başka birisi tarafından öğretilmesi gereken kavramlara kendi başına vasıl olup onları idrak edebilme kabiliyetidir.

Yalnızca kendini tanıma cehennemine inerek uluhiyete doğru yükselmek mümkün olur.

Dünyada, dünyanın dışında bile, iyi bir istemeden başka kayıtsız şartsız iyi sayılabilecek hiçbir şey düşünülemez.

Her türlü bilgi duyularla başlar, sonra idrake doğru ilerler ve en sonunda mantığa ulaşır. Mantıktan üst bir mertebe yoktur.

Bir şeyi yapmalıysam, yapabilecek durumdayım demektir; üzerime kaçınılmazsa düşen, kurma olanaklarımın da içinde olmalıdır.

Tabiat insana yalanın hemen ardından kendisini ele versin diye utanç hissini bahşetmiştir.

Uçarken havayı kesen ve onun direncini hisseden kuş, bunu havasız yerde daha iyi yapabileceği kanısına kapılabilir.

Tecrübe bize bir tecrübenin sonuçlarının çok kere beklediğimizden bütünüyle farklı olduğunu öğretmektedir.

Her ne kadar inanmasam da bir tanrının varlığını kabul etmek gerekir.

Tanrının isteği sadece mutlu olmamız değil, kendimizi mutlu etmemizdir.

Tanrıyla konuşmayı dilemek saçmadır. Kavrayamadığımızla konuşamayız; ve Tanrı’yı kavrayamayız; O’na sadece inanabiliriz. İşte bu yüzden duacının davranışları özneldir.

Tanrıyı hoşnut edebilmemizin yegane gerçek yolu daha iyi bir insan olmaktan geçer.

Zaman, sessiz bir testeredir.

Çevremize iyi görünmek her zaman mümkündür, fakat bu görüntüye özümüzdeki iyilik de eşlik etmelidir.

Bir kişiden ümit ve uykuyu alın; dünyanın en bahtsız ve en perişan insanı haline gelir.

Bilim teşkilatlı bilgidir. Bilgelik teşkilatlı yaşamdır.

Kavramlar duyusuz boştur, duyular kavramsız kördür.

Halden anlama hassas bir duygudur ve sadece derin hassasiyete sahip insanlara özgüdür.

Uzay ve zaman, aklın gerçeklik deneyimini inşa etmek için ihtiyaç duyduğu sınırlı çerçeveyi oluşturan iki unsurdur.

Eğer bir çocuk kötü davranışlarından ötürü cezalandırılır, iyiliğinden ötürü ödüllendirilirse bu durumda o sadece ödül için doğru davranacaktır.

İnsanın yaratıldığı böyle yamuk odundan düzgün hiçbir şey yapılamaz.

Hayvanlara karşı zalim olan kişi insanlarla ilişkilerinde de serttir. Bir insanın kalbinde ne olduğunu hayvanlara nasıl davrandığına bakarak bilebiliriz.

Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur.

Yalan söylemek insanı küçültür ve bu, kendi özsaygısından ve herkesin sahip olması gereken özgüven duygusundan bir şeyler çalmanın en etkili yoludur.

İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür.

Tanrı’nın varlığı hakkında insanın ikna edilmesi gerekli, fakat Tanrı’nın varlığının ispat edilmesi o kadar gerekli değildir.

Suçlama sığ kafaların, verimsiz anlıkların en geçerli, en kolaylı bulunur bir aracıdır.

Tüm düşünceler, doğrudan ya da bilvasıta, sezgilere ve nihayetinde duyulara bağlıdır. Zira, düşünce objesinin bize verilmesinin başka hiçbir yolu yoktur.

Şiddet olmadan kanun ve hürriyete anarşi denir. Hürriyet olmadan kanun ve şiddete istibdat denir. Hürriyet ve kanun olmadan şiddete barbarlık denir. Şiddet, kanun ve hürriyetin birlikteliğine cumhuriyet denir.

Tüm bilgimiz deneyim ile başlamakla beraber bilginin deneyimden kaynaklandığı söylenemez.

Bir insanın kendi insanlık şerefini yok etmesi için tek bir yalan yeterlidir.

Toyluk, kendi zekasını bir başkasının yol göstericiliği olmadan kullanamama durumudur.

Tutku derecesinde aşık olan, kaçınılmaz şekilde, sevilen nesnenin hataları karşısında körleşir, genellikle görme yetisini evlilikten sekiz gün sonra tekrar kazanmasına rağmen.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.