Karakterle İlgili Sözler

18.05.2022
Karakterle İlgili Sözler

Sayfa içeriğimizde sizlere hazırladığımız karakterle ilgili güzel sözler, karakter sözleri Mevlana ve karakter meselesi sözlerini okuyabilirsiniz.

Karakterle İlgili Sözler Kısa

* Olduğun şeyi, yaptığın şeyde göstereceksin.

* Bir insanın hayatı onun karakteridir. Alexis Carrell

* Uygarlığın son gayesi, insan kişiliğinin gelişmesidir.

* Karakter parayla satılsaydı, hediye alırdım bazılarına.

* Yeminden çok, karakter soyluluğuna güven. (Atinalı Solon)

* Kişinin karakteri, onun koruyucu meleğidir. (Herakleitos)

* İnsan bir şey yapabilmek için kendinden bir şey olmalıdır.

* Karakteriniz başkaları sizi ne sanıyorsa odur. John Wooden

* Yüzü ışıldamayan, hiçbir zaman yıldız olamaz. William Blake

* İyi bir karakteri oluşturan parçalar sadakat ve merhamettir.

* İnsan sessizlik içinde her şeyi kazanabilir, karakterden başka.

* Karakteri sağlam olan, yoldan çıkarılamaz. (William Shakespeare)

Reklamlar

* Bir erkeği kadının gözünde yakışıklı yapan tipi değil karakteridir.

* Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. (Mustafa Kemal Atatürk)

* Bir insanın asıl karakteri eğlence tarzının içinde saklıdır. Reynolds

* Zayıf karakter bir günah değiIdir; ama insanı günaha götürür. Brigitte

* Kişi kim olduğunu bilmek isterse, kimleri sevdiğine baksın.  (Mevlana)

* İnsan, bir şey yapabiImek için, kendinden bir şey oImaIıdır. Van Goethe

* Bir insanın taşıdığı karakter sırtında taşıdığı elbiseden daha önemlidir.

* Bir insana itibar sağlayan, çalışmakla sağlam karakterdir. (Albert Camus)

* Bir çiçeğin kokusu ne ise bir insanın şahsiyeti de odur. (Charles Schwab)

* Sağlam karakteri olan bir insanı, görevinden alıkoyacak hiçbir güç yoktur.

* Bilgi size güç verir; ancak saygıyı karakterinizle kazanırsınız. (Bruce Lee)

* Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir. Plutarch

* İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle, şahsiyeti ahlâkıyladır. (Hz. Ömer)

* Hayatımız karakterimizin değil, karakterimiz hayatımızın ürünüdür. (Peyami Safa)

Reklamlar

* Bir insanın karakteri senin için net değilse, arkadaşlarına bak. (Japon Atasözü)

* Niyetler görünmezdir; ama gerçek karakter testi onlardır. Alfred Armand Montapert

* Nasıl bir karakterin var senin diye sorsam “karakter ne ya” diyecek insanlar var.

* Arkasından konuştuğu insanın yüzüne gülecek kadar karaktersiz olan insanlar vardır.

* Onurlu insanın üzerine titrediği şey karakteridir, bayağı insanın ise makam ve mevki.

* Kim olduğunuzun yüzde doksan dokuzu, görünmez ve dokunulmaz olandır. Buckminster Fuller

* Kişilik, kapıları açabilir; ama sadece karakter onları açık tutar. (Elmer G. Letterman)

* Sağlam karakteri olan bir insanı, görevinden alıkoyacak hiçbir güç yoktur. (M. T. Cicero)

* Bir yetenek sükunet içinde meydana gelir, karakter ise dünyanın fırtınaları içinde… (Goethe)

  Karakter İle İlgili Sözler

* Karakter bir insanın doğuşunda kazandığı ve ruhunun iskeletini yaptığı özelliklerden biridir.

* Bir kimse ile bir mirası bölüşmeden, o kimseyi tanıdığını iddia etme. (Johann Kaspar Lavater)

* Bir insanın en büyük sermayesi, büyük bir servet değil mükemmel bir karakterdir. (Edward Young)

* Karakter sahibi insanların ruhu, her zaman yaralarla doludur; ama dert etmezler. (Halil Cibran)

* Hayatta her şey olabilirsin; fakat mühim olan hayatın içinde ‘insan’ olabilmektir. Şems-i Tebrizi

Reklamlar

* Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince, harikalar ortaya çıkar. (Wolfgang Van Goethe)

* Her insanın üç türlü karakteri vardır: Belli ettiği, sahip olduğu ve sahip olduğunu sandığı. Karr

* Bir insanın karakteri, üçüncü ve dördüncü kez denemede yaptığı şeyden oluşur. (James A. Michener)

Karakterle İlgili Güzel Sözler

* İnsanlar yeteneklerinizi ve yapabildiklerinizi çabuk unuturlar, ama karakterinizi asla unutmazlar.

* Bir insanın karakterini anlamak istiyorsanız, onun okuduğu ve güldüğü şeylere bakın. (J. K. Banos)

* Ahlak ve karakter sağlam olmadıkça, cemiyette esaslı bir hizmet görmeğe imkan yoktur. (İsmet İnönü)

* Başarısızlığı cesaretini kaybetmeden karşılamak karakterin en büyük ıspatıdır. (W. Somerset Maugham)

* Şahsiyetinize bir şey katmayan her hareket, mutlaka şahsiyetinizden bir şey eksiltir. (Dale Carnegie)

* Dünyada düzeltebileceğiniz, daha iyi yapmayı başarabileceğiniz ilk ve son önemli kimse kendinizsiniz.

* Bir insanın gerçek karakteri, hiçbir zaman yakalanmayacağını bile bile yaptığı davranışlara göre ölçülür.

* Şahsiyetini kazan ve faziletini kemale eriştir, zira sen cisminle değil ruhunla insansın. (İmam-ı Gazali)

* Karakter, bir insanın doğuşunda kazandığı ve ruhunun iskeletini yaptığı özelliklerden biridir. (La Senne)

* Hayata karakteri oIuşmadan karışanIar, baş döndürücü bir hızIa vicdanIarını da kaybederIer. F. W. Foerster

* Yetenek sizi zirveye taşıyabilir; fakat zirvede kalmanızı sağlayacak olan şey karakterinizdir. (John Wooden)

* AkıI iki tarafı keskin bir kıIıca benzer, karakter onun sapıdır, sap oImayınca onun değeri oImaz. U. Bodenstedt

* Kendini bir amaca adadığın andan itibaren sıradan birisi olmanın ötesine geçersin. Artık bambaşka bir kişisindir.

* İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, kaderin olduğu kadar da karakterlerinin eseridir. (La Rochefoucauld)

* Karakter çelik gibidir kırılmaz, fakat bükülebilir. İnat ise beton gibidir, ancak kırılabilir, bükülmez. (La-Edri)

* İnsanlar gülünç buldukları şeyde olduğu kadar, hiçbir şeyde karakterlerini ortaya koyamazlar. (Wolfgang Van Goethe)

  Karakter İle İlgili Sözler

* Net değeriniz, iyi alışkanlıklarınızdan kötü alışkanlıklarınızı çıkardığınızda geriye kalandır. (Benjamin Franklin)

* İnsanın kendi karakterini en açık biçimde ele verdiği zaman, başkalarını tarif ettiği zamandır. (Jean Paul Richter)

Karakter Sözleri Mevlana

* Hemen herkes sıkıntıya göğüs gerebilir; ama insanın asıl karakteri eline kuvvet geçtiğinde ortaya çıkar. A. Lincoln

* Bir karakterin gerçek testi, onları daha iyi hale getirmek için zor koşullarla kararlılıkla yüzleşmektir. Helen Keller

* Her insanın üç türlü karakteri vardır, belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter.

* Karakter zekadan daha yüksek bir yerdedir, yüce bir ruh yaşamak ve düşünmek için güçlü konumdadır. (Ralph Waldo Emerson)

* Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir; fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız ona yetki verin. (Abraham Lincoln)

* Sevgi ve karakterin oImadığı yerde, ne büyük insan ne büyük sanatçı ne de büyük mücadeIe insanı vardır.Ludwig van Beethoven

* Hiçbir şey, bir insanın karakterini hoşuna gitmeyen bir şakadan daha net bir şekilde ortaya koyamaz. (Georg C. Lichtenberg)

* Sevgi ve karakterin olmadığı yerde, ne büyük insan ne büyük sanatçı ne de büyük mücadele insanı vardır. (Ludwig van Beethoven)

* Bir elim senin olan kalbimde, Diğer elim şerefim olan yüreğimde, Kalpsiz yaşamaya bedenim, Şerefsiz yaşamaya karakterim yetmez.

* Kendinizi temiz ve parlak tutsanız iyi edersiniz; çünkü arkasına geçip dünyayı görmeniz gereken pencere sizsiniz. George B. Shaw

* Bir kişinin gerçekte nasıl birisi olduğunu bilmek istiyorsan, para kaybettiğinde nasıl hareket ettiğine dikkat et. (Simone Weil)

* Bir insanın yaşama yüklediği anlamı bulduğumuz ve anladığımız zaman, tüm kişiliğinin anahtarını ele geçirmiş oluruz. (Alfred Adler)

* Karakter sahibi bir insan; ne istediğini bilen, duygularına boyun eğmeyen, sağlam prensiplerle hareket eden insandır. (Sigmund Freud)

* Her insanın üç türlü karakteri vardır, belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter. (Alphonse Kari)

Karakter Meselesi Sözleri

* Karakter ağaç ise şan ve şeref de o ağacın gölgesi gibidir, biz hep gölgeyi düşünürüz, oysa gerçek ağacın kendisidir. (Abraham Lincoln)

* Karakter, her şeyin temeli olmalıdır, o isterse bir yemin, bir şiir, bir resim veya bir komediye ait bulunsun, onsuz hiçbir şey olamaz.

* Dostun üzüntüsüne acı duyabilirsin. Bu kolaydır; ama dostun başarısına sempati duyabilmek, sağlam bir karakter gerektirir. (Oscar Wilde)

* Davranışlarımız gücümüzün göstergesidir, onlar sadece alışkanlıklarımızı değil, aynı zamanda karakterimizi de yansıtırlar. (Robert Hall)

  Karakter İle İlgili Sözler

* Bir adamın karakteri, kendi hakkında söyIedikIeri iIe değiI başkaIarı hakkında yürüttüğü düşünceIerIe daha iyi anIaşıIır. MicheI Tournier

* Karakter, insanın kendi hayatının sorumluluğunu kabul etme istekliliği; kişinin kendine saygısının geliştiği bir kaynaktır. (Joan Didion)

* Karakteriniz, şöhretinizden önemlidir. Karakteriniz, siz ne iseniz odur… Oysa şöhretiniz, başkaları sizi ne sanıyorsa odur. (John Wooden)

* Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini eğer kitaplara vermeseydim, bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım. Mustafa Kemal Atatürk

* Nesillerine büyük bir zenginlik yerine, iyi bir eğitim ve karakter vermekten daha iyi bir şey yoktur. Bu paradan daha uzun süre yaşar. (Lao Tzu)

* Sen, bir kişinin kendisi övüldüğü zaman bunu nasıl karşıladığına dikkat edebilirsen, her kişinin karakterini keşfedebilirsin. (L. Annaeus Seneca)

* Bir insanın gerçek karakterinin yenilgide ortaya çıktığını söyleyen bir söz vardı. Ben, bunun zaferde de geçerli olduğunu düşündüm. Alison Goodman

* Yalnızca benzersizin bir anlamı vardır; kopyalar anlamlı değildir. Ancak orijinalsen yazgın yerine gelmiş olur. İkinci elsen, ıskalamışsındır. Osho

* Hiçbir insanın dünyaya bakışı, öteki insanlara benzemez ve farklı karakterler çoğunlukla aynı ilkeyi farklı uygulayacaklardır. (Wolfgang Van Goethe)

* İnsanlar, dünya ve hayat hakkında düşüncelerini ileri sürerlerken, karakterlerini de ortaya koyduklarının farkında değillerdir. (Ralph Waldo Emerson)

* Para, insanın temel karakteristik özelliği neyse onu öne çıkarır. Görgüsüzsen, paran olduğunda da ‘milyarder bir görgüsüz’ olacaksın demektir.(Warren Buffet)

* Sıkı çalışmak bir insanın karakterini ortaya çıkarır. Bazıları eyguzelsozler.com kollarını sıvarlar, bazıları burun bükerler, bazıları ise ortalıkta görünmezler bile. (Sam Ewing)

* Doğru ve iyi olanı bilmek ile doğru ve iyi olanı yapmak arasındaki en önemli bağlantı, doğru ve iyi olanı yapacak bir karaktere sahip olmaktır. (Russel W. Gough)

* Aslında başlı başına bir mertebe teşkil eden ve umumun iyiliği için bir merhale olan karakter, her çeşit insanı yükseltir ve cemiyetteki her mevkie layık olduğu itibarı sağlar.

* Dünyanın her yerinde herkesin yenileceği bir yer var. Bazılarını yenilgi yıkar, bazılarıysa zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük hem yenilgiyi hem de zaferi kabullenebilenlerde yaşar.

* Karakter bir kuvvettir ve önemli bir etkiye sahiptir, dostlar ve sermaye kazandırır; himaye ve yardımlaşmayı teşkilatlandırır, o kolaylıkla servet, şeref ve mutluluğa götüren güvenilir yolu açar.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.