Sadaka İle İlgili Sözler

15.12.2020
Sadaka İle İlgili Sözler

Sadaka İle İlgili Sözler, Sadakayla İlgili Sözler, Sadaka İle İlgili Ayet Ve Hadisler, Sadakayla Alakalı Sözler, Sadaka İle İlgili Söylenmiş Sözler, Sadaka İle İlgili Sözler Resimli, Sadaka İle İlgili Kısa Sözler

Sadaka İle İlgili Sözler

Az da olsa sadaka verin. Parayı saklayıp vermeyene, Allah da ihsanını keser. – Hadis-i Şerif

Malın bekçisi sadakadır. Atasözü

Dilenci nasıl ihtiyaçtan dilenirse, sadaka veren de ihtiyaçtan verir. Sadaka, iki ihtiyacın arasındaki bağdır. – Paulo Coelho

Akrabasından muhtaç kimse varken başkalarına sadaka vermeyi Allah kabul etmez. Mücahid

Tebessüm bedavadır, vereni üzmez alanı mutlu eder. Şems-i Tebrizi

Allah’ın işine bak! Yoldaki taşı kaldırınca sadaka sayıyor. Bir de gönüllerdekini kaldırsak, kim bilir ne sayar… – Mehmet Deveci

Selam verirken gülümseyen, sadaka sevabına kavuşur. – Hz. Muhammed (s.a.v)

Reklamlar

Rızkının bol olmasını isteyen sadaka versin. – Deylemi

Allah faizi, bereketini gidererek hep azaltır; sadakaları ise bereketlendirip arttırır. – Bakara Suresi, 276. Ayet

Sadaka verenin rızkı artar ve duası kabul olur! – İbni Mace

Suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da günahları yok eder. – Hadis-i Şerif

Sadaka malı artırır. Öyleyse sadaka verin. – İbni Ebiddünya

İlmi olan ilminden, malı olan da malından sadaka versin. Hadis-i Şerif

Namaz için mescide giderken attığın her adım bir sadakadır. – Peygamber Efendimiz (s.a.v)

Mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadakayla tedavi edin, belalara karşı dualarla hazırlıklı olun. Hz. Muhammed

Evin bir zekat hakkı vardır. Nedir evin zekat hakkı? Misafir getirip barındırmak ve yedirip, içirmektir. – Mehmet Zahid Kotku

Sadaka olarak verilen bir parça ekmek, Allah katında Uhud dağı kadar büyür. – Hadis-i Şerif

Reklamlar

İlmi olan kimse ilminden, malı olan kimse de malından sadaka versin. Hz. Muhammed

Gizli verilen sadaka, Allah’ın gazabını söndürür. – Beyheki

Bir hurma tanesi de olsa, sadaka olarak verin; çünkü o, az da olsa açlığı dindirir ve suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları yok eder. – İbni Mübarek

Yanı başındaki kardeşinden bir tebessümü bile esirgiyor olduktan sonra, dünyanın öbür ucuna sadaka götürüyor olmak kurtarır mı seni, bizi… – Nureddin Yıldız

Sevabı Müslüman ana babasına niyet edilerek verilen sadakanın sevabı, onlara da gider, kendi sevabından da bir şey eksilmez. – Hadis-i Şerif

Sadakaların en faziletlisi, iki kişinin arasını düzeltmektir. Arzularına kesinlikle bir sınır koymamak, bütün insanlarda ortak olan bir hatadır. Nicola Machiavelli

İsteyiciyi boş çeviren eve, bir hafta melekler uğramaz. Hz.İsa

Camilerimizdeki sadaka kutularını boş bırakmayalım mümin kardeşlerim.

Reklamlar

Fakire yardım eden, tanrıya borç para vermiş gibidir. Alfred de Vigny

Namaza gitmek üzere eyguzelsozler.com attığın her adım bir sadakadır. Hadisi Şerif

Sadaka şeytanın belini kırar. – Deylemi

Fazla sadaka dilencileri artırır. (Goethe)

Sadaka verenin rızkı artar ve duası kabul olur! – İbni Mace

Oğlum, bir hata işlediğinde hemen akabinde sadaka ver. (Lokman Hekim)

Sadaka, Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölüme engel olur. Hadisi Şerif

Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır. Ömer bin Abdülaziz

Az sadaka çok belâyı def eder. Atasözü

Tevbe Suresi, 60. ayet: Sadakalar, -Allah’tan bir farz olarak- yalnızca fakirler, düşkünler, (zekat) işinde görevli olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda (olanlar) ve yolda kalmış(lar) içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Bakara Suresi, 271. ayet: Sadakaları açıkta verirseniz ne iyi; fakat gizleyip fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. O, günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.

Tevbe Suresi, 79. ayet: Sadakalar konusunda, mü’minlerden ek bağışlarda bulunanlarla emeklerinden (cehdlerinden) başkasını bulamayanları yadırgayarak bunlarla alay edenler; Allah (asıl) onları alay konusu kılmıştır ve onlar için acı bir azap vardır.

Bizi mutlu eden sevgimize sadık kalmak, kötü muamele gördüğümüz bir sevgiliye sadık kalmaktan daha güçtür.

Sadaka kibri yok eder. – Hadis-i Şerif

İnsanın, her bir organı için, her gün verilmesi gereken bir sadakası vardır. (Hadisi Şerif)

Gizli açık çok sadaka verin ki, rızkınız bollaşsın, yardıma mazhar olun ve duanız kabul edilsin. (İbni Mace)

İnsanın, her bir organı için, her gün verilmesi gereken bir sadakası vardır Hadisi Şerif

Sadaka malı çoğaltır. – İbni Adiy

Güzel bir söz söylemek, sadakadır. Hz. Muhammed

Güzel bir söz de bir sadakadır. – Hadisi Şerif

Binitine binerken birine yardım etmen, onu üzerine bindirmen veya yükünü onun üzerine yüklerken yardım etmen, bir sadakadır. Hadisi Şerif

Ya da boş ver sadakam olsun sana yaşamak.

İlmi olan ilminden, malı olan malından sadaka versin. –  ibni Sünni

Ahzab Suresi, 24. ayet: Çünkü Allah, (sözüne bağlı kalıp doğru olan) sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafaatlandıracak, münafıkları da dilerse azaplandıracak veya tevbe (nasib edip tevbe)lerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

Şayet iyilik yapmaya gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa kötülük etme, kötülük etmemek dc, nefsin için verilmiş bir sadakadır. Hz. Muhammed

Kim bir Müslümana bir elbise giydirirse, o elbiseden o fakir üzerinde bir yama kaldığı müddetçe elbiseyi giydiren, Allah Teala’nın himayesindedir. Hadis-i Şerif

Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır. – Peygamber Efendimiz (s.a.v)

Sadakayı layık olana ver ki, o da hayır görsün. – Hz. Ali (r.a.)

Din kardeşine güler yüz göstermek, iyi şeyler öğretmek, kötülük yapmasını önlemek birer sadakadır. – Hz. Muhammed

İki kişi arasında adâletli davranman bir sadakadır. Hadisi Şerif

Benim sadaka verme ihtiyacımın, sadakamı alan kişinin ihtiyacından daima çok daha fazla olacağını bir mü’min olarak asla unutmamalıyım. – Nouman Ali Khan

Veren el, alan elden üstündür. Hz. Muhammed

Sadaka vermede acele edin; çünkü bela, sadakayı geçemez. – Hadis-i Şerif

Sadakanın en değerlisi; bir Müslüman’ın ilim öğrenip, diğer Müslüman kardeşine öğretmesidir.

Sadaka, nafile oruç tutmaktan daha faziletlidir. – Beyheki

Her iyilik, bir sadakadır. Hz. Muhammed

Sadaka vermeye engel olana, lanet olsun. – lsfahanı

Sadaka, kabir azabından korur. Kıyamette de himaye altına alır. – Beyheki

Sadaka, bedenî ibâdetlerden ve nâfile ibâdetlerden üstündür. S. Ahmed Rufai

Sadakayı lâyık olana ver ki, o da hayır görsün. Hz.Ali

Bir müslüman, sevabını Allahtan umarak çoluk çocuğuna bir harcama yaparsa, bu onun için bir sadaka olur. Hadisi Şerif

Zekât kâinatın âhengini sürdürme yolunda atılmış bir adımdır. Arının çiçekte olan hakkı, yağmurla toprağın hakkı gibi…

Benden bir sadaka veya bir hediye kabul eden kimsenin bende olan hakkı, benim onda olan hakkımdan daha büyüktür. Çünkü o benden, benim için Allah’a yakınlık vesilesi olan bir şeyi kabul etmiştir. Leys bin Sad

Verdiğin zekât kesene bekçilik yapar, onu korur. Kıldığın namaz da sana çobanlık eder; seni kötülüklerden, kurtlardan kurtarır. – Hz. Mevlana

Bakara Suresi, 280. ayet: Eğer (borçlu) zorluk içindeyse, ona elverişli bir zamana kadar süre (verin). (Borcu) Sadaka olarak bağışlamanız ise, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.

Uşak kısmının bağlılığı efendisi tökezleyinceye kadardır.

Mümin kardeşinin yüzüne tebessüm etmek sadakadır. – Hz. Muhammed

Güne başlarken sadaka vermek, felaketleri önler. – Deylemi

Sadakanın en faziletlisi, senden yüz çeviren akrabaya verilendir. Hadis-i Şerif

Emanete sadakat, rızkı; hıyanette fakirliği celp eder.

İyilik ömrü artırır, sadaka günahları giderir ve kötü ölümden korur. (Taberani)

Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Sadaka, her hastalığı ve belayı defeder.  – Beyheki

Bir kuruş haramı terk etmek; yüz bir kuruş sadaka vermekten daha iyidir. – Abdullah b. Mübarek (r.a.)

Yoldan insanları rahatsız edici bir şeyi kaldırman da bir sadakadır. Hadisi Şerif

Sadakanın en üstünü, kişinin bir ilim öğrenip sonra da onu Müslüman kardeşine öğretmesidir. Hadisi Şerif

Sadaka vermeye engel olana, lanet olsun. – İsfahanı

Sadaka vererek rızkınızı bollaştırın. – Beyheki

Sadakada nezaket, yapılan iyiliğin ruhunu teşkil eder. Sully Prodhomme

Sadaka verin çünkü sadaka Cehennemden kurtuluşunuza sebep olur. – Hadis-i Şerif

Sadakada nezaket, yapılan iyiliğin ruhunu teşkil eder.

Başa kakanın sadakasını Allah kabul etmez. Hadis-i Şerif

Ve Aşk! Bir köşe başında dilenir oldu. Allah rızası için birazcık sadakat!

Sadaka, yetmiş şerrin kapısını kapatır. Hadis-i Şerif

Sadaka, malı eksiltmez… Allah, affeden kulun şerefini yükseltir. Allah için tevazu gösterenin derecesini artırır.

Tevbe Suresi, 103. ayet: Onların mallarından sadaka al, bununla onları temizlemiş, arındırmış olursun. Onlara dua et. Doğrusu, senin duan, onlar için ‘bir sükûnet ve huzurdur.’ Allah işitendir, bilendir.

Tevbe Suresi, 104. ayet: Onlar bilmiyorlar mı ki, gerçekten Allah kullarından tevbeleri kabul edecek ve sadakaları alacak olan O’dur. Şüphesiz, tevbeleri kabul eden, esirgeyen O’dur.

Tevbe Suresi, 58. ayet: Onlardan sadakalar konusunda seni yadırgayacaklar vardır. Ondan kendilerine verilirse hoşlanırlar, kendilerine verilmediği zaman bu sefer gazablanırlar.

Ahzab Suresi, 23. ayet: Mü’minlerden öyle erkek-adamlar vardır ki- Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler.

Sırf Allah rızası için sadaka verene, kıyamette Allahü teâlâ, “Ey kulum, sen benim rızamı gözettin, ben de seni hakir etmem ve vücudunu Cehenneme haram kılarım. Haydi, Cennete istediğin kapıdan gir” buyurur. – Deylemi

Bakara Suresi, 263. ayet: Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır.

Tevbe Suresi, 75. ayet: Onlardan kimi de: “Andolsun, eğer bize bol ihsanından verirse gerçekten sadaka vereceğiz ve salihlerden olacağız” diye Allah’a ahdetmiştir.

Her “Allahuekber” bir sadaka, her “elhamdülillah” bir sadaka, her “lâ ilâhe illallah” bir sadakadır. İyiyi önermek bir sadaka, kötüden alıkoymak bir sadakadır. Birinizin, hanımıyla münasebet kurmasında bile bir sadaka vardır.”Hadisi Şerif

İnsanın helalinden giydiği kendi eski elbisesi, başkalarından gelen sadaka elbiseden daha güzel ve iyidir. – İbrahim Havvas

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.