Devlet İle İlgili Sözler

23.03.2021
Devlet İle İlgili Sözler

Devlet İle İlgili Sözler, Devletle İlgili Sözler, Devlet İle İlgili Özlü Sözler, Devlet Sevgisi İle İlgili Sözler, Türk Devlet Sözleri, Devlet İle İlgili Güzel Sözler, Türk Devlet İle İlgili Sözler

Devletle İlgili Sözler

* Her şey devlet içinde ve devlet için, hiçbir şey devlet dışında ve başka bir şey için değildir. (Mussolini)

* Ey gönül! Başkasından yardım ve dostluk umarak yaşama düşmandan da korkma! Devlet ve saltanat ancak Allah’ın verdiğidir. Yavuz Sultan Selim

* Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. (Hz. Muhammed s.a.v)

* Bir devlet adamının kalbi kafasında olmalıdır. (Napolyon Bonaparte)

* Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar. (Platon)

* Devlet efendi değil, hizmetkar olmalıdır. (Harry Truman)

* Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir. (George Sand)

* İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. (Hz. Ali)

* Adalet önce devletten gelmelidir. Çünkü hukuk devletin toplumsal düzenidir. (Aristo)

* Kanun, nizam ve asayiş, devletlerin vasıflarını ölçecek üç temel unsurdur. (Charles de Montesquieu)

* Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır. (Albert Einstein)

Reklamlar

* Devlet ne denli bozulmuşsa kanunların sayısı da o denli çoktur. (Tacitus)

* Devlet, bir durumdur ve demokrasi, bir devlet durumudur. (Yalçın Küçük)

* Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul edilemez. Atatürk

* Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadiyatını düşünmüş olmasın. (M. Kemal Atatürk)

* Devlet şekilleri ve hükümetler, birer vasıtadan başka bir şey değildirler. (Heinrich Heine)

* Devlet için gençliğin eğitim ve öğretimi ile uğraşmaktan, daha büyük ve daha kutsal bir hizmet düşünülemez. M. T. (Cicero)

* Halk içinde devlet kadar itibarlı bir başka şey yoktur ama, dünyada bir nefeslik sıhhat gibi saadet ve zenginlik olmaz. (Kanuni Sultan Süleyman)

* Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir. (Platon)

* Devlet gemiye halk da suya benzer; gemiyi taşıyan sudur; ama gemiyi deviren de sudur. (Konfüçyüs)

* Bir ulusu köleleştirmenin iki yolu vardır: birincisi kılıçla ikincisi ise borçla. – John Adams

* Devlet varsa özgürlük yoktur. Özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır. (Vladimir Lenin)

* Devlet adamı koyunu kırpar; siyasetçi koyunun derisini yüzer. – Austin O’Malley

* Bütün devletler hazımsızlıktan ölür. (Napoleon Bonaparte)

Reklamlar

* Bir devletin devamı ve bekası, adaletle mümkün olur. (Hz. Ali)

* Sevgini kurduğu devleti adalet devam ettirir.

* Hal içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Kanuni Sultan Süleyman)

* Edep, devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur. – Platon

* Devlet büyüdükçe, özgürlük de o oranda küçülür. – Jean-Jacques Rousseau

* Bir kelime ile ifade etmek gerekirse, diyebiliriz ki yeni Türkiye Devleti bir halk devletidir; halkın devletidir. Mazi kurumları ise bir şahıs devleti idi, şahıslar devleti idi. (M. Kemal Atatürk)

* Biz “devlet” dediğimizde, devlet biziz, o biziz, o roletarya, o işçi sınıfının öncü muhafızı. (Vladimir Lenin)

* Devlet iradesi işlemez olursa kişilerin hürriyetini koruyacak hiçbir kuvvet kalmaz. (M. Kemal Atatürk)

* Devlet ve milletin mukadderatında millî irade esas ve hakimdir. Ordu bu millî iradenin koruyucusudur. (M. Kemal Atatürk)

* Biz devlet dediğimizde devlet biziz o biziz o roletarya o işçi sınıfının öncü muhafızı. (Vladimir Lenin)

Reklamlar

* Devlet, bütün vatandaşların devletin kanunlarını anlayıp onlara uyma lüzumunu takdir etmelerini, memleketin güvenliği ve savunması için önemli görür. (M. Kemal Atatürk)

* Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur. (Platon)

* Devletler insanlar gibidir, onlar da insan karakterinden meydana gelirler. (Eflatun)

* Devlet insan tabiatının bütün özellikleri ile yansımasından başka bir şey değil midir? Eğer, insanlar melek olsalardı, o zaman devlete gerek olmazdı. Eğer melekler insanları yönetselerdi, o zaman da devleti kontrol etmeye ve sınırlamalar getirmeye gerek olmazdı. – James Madison

* Ben abdestsiz hiçbir devlet işine imza atmadım. (Sultan Abdulhamid Han)

* Kendi gözlemlerimiz bize, her devletin iyi bir amaçla kurulmuş bir topluluk olduğunu söyler. (Aristoteles)

* Bir devleti güçlü kılan şey genel iyiliktir, yoksa özel çıkarlar değil. (Nicola Machiavelli)

* Kendini ulusuna hizmet etmeye adayan siyasetçiye devlet adamı denir. Ulusun kendisine hizmet etmesi gerektiğini düşünen devlet adamına ise siyasetçi. George Pompidou

* Bir devlette, kurnazların akıllı kimseler diye geçinmesi kadar, zararlı hiçbir şey yoktur. (Francis Bacon)

* Devlet bir amaca ulaşmanın aracıdır. Gayesi, gerek fizik ve gerek ahlak bakımından bir olan insanların gelişmesi ve bu gelişmenin devamlılığını sağlamaktır. (Adolf Hitler)

* Bizler gücün dağıtılması ile keyfi devletin eyguzelsozler.com kontrol altına alınmasını istiyoruz. Güç yozlaşma doğurur. Mutlak güç mutlak yozlaşma demektir. John Dalberg-Acton

* Devlet Başkanı olmaktansa haklı olmayı tercih ederim.

* Devlet tüm vatandaşların herhangi bir sanat ve meslekte zamanımızdaki ilerlemelerin gerektirdiği derecede başarılı olmasıyla ilgilenir. Atatürk

* Büyük devletlerin dostları ve düşmanları olmaz. Onların sadece çıkar ilişkileri vardır. (Winston Churchill)

* Büyük bir devlet, parti görüşlerine göre idare olunmaz. (Otto von Bismarck)

* Bir devletin değeri, onu meydana getiren kişilerin değerine eşittir. (John Stuart Mill)

* Devlet adalet üzerine inşa edilir. (Kanuni Sultan Süleyman)

* Adalet için en büyük talihsizlik devleti idare edenlerin zalimliğidir. (Hz. Ali)

* İnsana arkadır onun kemali. Aklıdır herkesin devleti malı. Nizami Gencevi

* Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. (Konfüçyüs)

* Bir devlette de her şey yürütme gücüne bağlıdır, yasama gücü ne kadar akıllı olursa olsun, yürütme gücü kudretli değilse devlete hiçbir yararı olmaz. (Wolfgang Van Goethe)

* En iyi devleti ben nesinden mi tanırım? Namuslu kadını sen nesinden tanıyorsan. İnan bana ikisi de dile düşmezler dostum. (Victor Hugo)

* Bir siyasetçi gelecek seçimi bir devlet adamı ise; gelecek kuşağı düşünür. James F. Clarke

* Çok fazla kanun çok fazla devlet demektir. Çok fazla devlet de çok az bireysel hak ve özgürlük demektir. (Woodrow Wilson)

* Bir devletin değeri hakkında verilecek karar, milletine sağladığı fayda ile ölçülür. (Adolf Hitler)

* Onlar (Fatih Sultan Mehmed ve devlet erkanı) İstanbul’u fetheylemek gibi büyük bir erdeme ulaştılar. Onları kendimizle bir tutamayız. Kanuni Sultan Süleyman

* Devlet; en üstün hayır, en yüksek kemal ve en yüksek mutluluğa kendisiyle ulaşılan, kendi kendine yeten bir birliktir. (Farabi)

* Eğer insanlar Tanrı olsaydı, kendilerini demokratik olarak yönetebilirlerdi. İnsanlar Tanrı olmadıklarına göre, mükemmel bir devlet insanlara göre değildir. – Jean-Jacques Rousseau

* Devletin olmadığı bir yerde bir mülkiyet söz konusu olmayacaktır, benim-senin ayrımı olamayacaktır; sadece gücü olan insan istediğini alabilecektir. (Thomas Hobbes)

* Cumhuriyet yalnızca filozof bir kralla ve çoğunluğun ihtiyaçlarını karşılayacak bilgelikle yönetilebilir. (Platon)

* Devletin görevi, vatandaşlarının güvenlik içinde fikir ve bedenen yeteneklerini geliştirmesini, akıl ve idrakinden faydalanmasını sağlamak olmalıdır; çünkü devletin hakiki gayesi hürriyettir. (B. Spinoza)

* Devletin hırsızlığına vergi kapitalizmin hırsızlığına kar bireyin hırsızlığına suç denir.

* Devletin hazinesi adalettir. (Konfüçyüs)

* Ey canım, eğer sana Selimî gibi yüz tane devlet ve saltanat dâhi verilse cihana bağlanıp dosttan uzak olma. – Yavuz Sultan Selim

* Bir devletin zenginliği ve gücü ne pamuğuyla, ne altınıyla, ne de ipliğiyle ölçülür. Devletin zenginliği ve gücü en önce gerçek devlet adamlarıyladır. (R. Hofmann)

* Ülke yönetmesini gerçekten bilenler, büyükleri hayal kırıklığına düşürmeden, küçükleri mutlu etmeyi başarırlar. (Nicola Machiavelli)

* Bir devleti kurmak için bin sene ister. Yıkmak için bir saat yeter. Byron

* Mevkiler önce Allah’a sonra Devlet-i Aliyye’ye karşı sorumluluktur. Kanuni Sultan Süleyman

* Bir devleti iyi yönetmek için çok dinleyip az söylemeli. (Richelieu)

* Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler. (Sophokles)

* Devlet halkın ne babasıdır ne hocasıdır ne vasisidir ne lalasıdır. Namık Kemal

* Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır. (Nicola Machiavelli)

* En büyük devletler gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, yaşlılar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır. (Cicero)

* Bir soğan soyuluyor yaşarıyor gözler. Bir devlet soyuluyor aldırmıyor öküzler. Şair Eşref

* Devlet büyüklerinin ilk dikkat edeceği hususiyet, yakınlarının yanlış tasvir edeceği, yanlış anlatacağı dünyaya inanmamaktır. (Otto von Bismarck)

* Bir devletin politikası, coğrafyasında saklıdır. (Napoleon Bonaparte)

* Tekelli düzende devletin tekellerin olduğunu söylemek, gerçeğin binde birini anlatmak demek oluyor. Tekelli düzende devlet tekellerle gerçekleşiyor. (Yalçın Küçük)

* En iyi devleti ben nesinden mi tanırım, namuslu kadını sen nesinden tanıyorsan, ikisi de dile düşmezler. (Friedrich Schiller)

* Devletin en büyük ihtiyacı, cesur bir bakıştır. (Wolfgang Van Goethe)

* Devlet, dinle ilgilenmemelidir; dinsel kurumlar devlete bağlı olmamalıdır. Herkes istediği dini savunmakta ya da dinsiz; yani genelde her sosyalist gibi ateist olduğunu açıklamakta özgür olmalıdır. – Vladimir Lenin

* Devlette olduğu gibi, insanda da en kötü hastalık, kafadan başlayandır. (I. Pliny)

* Devlet, tüm vatandaşların, herhangi bir sanat ve meslekte, zamanımızdaki ilerlemelerin gerektirdiği derecede başarılı olmasıyla ilgilenir. (M. Kemal Atatürk)

* Devletleri yıkan bütün hatanın altında, nice gururun gafleti yatar. (Yavuz Sultan Selim)

* Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak için ise bir saat kafidir. (Lord Byron)

* Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat ediniz. Hz. Ali

* Devletler insanlar gibidir; büyürler, olgunlaşırlar, yaşlanırlar ve ölürler. (Savage Landor)

* Devletler, kendilerinden başka hakim ve menfaatlerinden gayri kanun tanımazlar. (Albert Sorel)

* İnsanlar, herkesin eşit ve hür olduğu dönemde veya savaş halinde iken korku içinde yaşamakta olduklarından aralarında bir sözleşme yaparak devleti kurdular. (Thomas Hobbes)

* Herhangi bir kişi devlet işleriyle ilgili olarak “Bunun ne önemi var benim için?” dediğinde devlet bir kayıp için vaz geçilmiş olabilecektir. (Jean-Jacques Rousseau)

* Genç bir devlette ordu, orta yaşlıda bilgi, sonraları da bir müddet için her ikisi birden, yaşlanmaya yüz tutmuş bir devlette de sanayi ve ticaret inkişaf gösterir. (Francis Bacon)

* Devlet arabasında; hükümdar arabayı idare eder, memurlar arabanın atlarıdır ve tekerlekler de halkı teşkil eder. (Teng Hai Dse)

* Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir. – Platon

* Devlet otoritesi, bir topluluğu yönetenlere gösterilmesi gereken ve gösterilebilen genel güvene dayandırılır. Fakat bir kere daha belirteyim ki bu güven, hükümetin ve yönetimin namuslu, çıkar düşüncelerinden uzak olduğu hakkında halka samimi ve sarsılmaz bir izlenim verilerek kazanılır. – Adolf Hitler

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.