Sanat Ve Sanatçı İle İlgili Güzel Sözler

Bu yazımızda neler bulacaksınız: Sanat Ve Sanatçı İle İlgili Güzel Sözler, Sanat Ve Sanatçıyla İlgili Sözler, Sanat İle İlgili Söylenmiş Sözler, Sanat Ve Sanatçı Hakkında Sözler, Sanatçıyla İlgili Güzel Sözler, Sanat İle İlgili Sözler Kısa, Sanat İle İlgili Sözler Tumblr

Reklamlar

Sanat Ve Sanatçı İle İlgili Güzel Sözler

Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir. (Friedrich Schiller)

Sanat yalnız dizeler kurar, yürektir şair olan. (Andre Chenier)

Sanat, şiddeti ortadan kaldırmalıdır, yalnız o yapabilir bunu. (Jean Jacques Rousseau)

Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir. (M. Kemal Atatürk)

Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır. (Benine Brenttmo)

Zeka ile elin birlikte çalışmadığı yerde, sanatçı yoktur. (Leonardo da Vinci)

Sanat görüneni yinelemek değil, görünebirlik sağlamaktır. (Paul Kleen)

Sanat; ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır. (E. G. Benite)

Reklamlar

Eğer uğrunda ömür verilen nice zahmetlere katlanılan, göğüs gerilen sanat, insanı ezmek, sömürmek için kullanılırsa, bu durumda sanatın faydasından değil zararından bahsetmek gerekir. (Lev Tolstoy)

Sanat, sanat içindir. (Victor Cousin)

Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler. (Voltaire)

Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir. (Albert Camus)

Sanat, görüneni tekrarlamaz; görünür kılar. (Paul Klee)

Sanat, uygarlığın imzasıdır. (Beverly Hills)

Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. (Aristophanes)

Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. (Friedrich Schiller)

Hiçbir büyük sanatçı, hiçbir zaman çevresindeki şeyleri gerçekten oldukları gibi göremez, eğer öyle olsaydı, sanatçı olamazdı. (Oscar Wilde)

Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir. (Wolfgang Van Goethe)

Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir. (Pablo Picasso)

Reklamlar

Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. (Francis Bacon)

Kendi kendisiyle barış içinde yaşamak istiyorsa; müzisyen müzik yapmalı, ressam resim yapmalı, şair şiir yazmalıdır. (A.Maslow)

Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. (Avner Ziss)

  Kandırmakla İlgili Sözler

Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır. (Arthur Schopenhauer)

Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır. (John Heinrich Fussli)

Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir. (Lev Tolstoy)

Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaktır. (M. Kemal Atatürk)

Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar derecesine erişilemez. (Edgar Degas)

Reklamlar

Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk Musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. (M. Kemal Atatürk)

Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer. (August Everding)

Sanat, gözlerimize inanamamıza yarar. (Kari Kraus)

Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz. (M. Kemal Atatürk)

Sanatçı, her yandan gelen duyguları algılayan bir anten gibidir. (Pablo Picasso)

Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı. (Albert Camus)

Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. (Büyük Frederich)

Sanat doğanın içindedir; sanatçı, onu oradan çıkarabilendir.

Gerçek sanatçının görevi; dünyanın maddi güzelliklerini, ahlaksızlığını anlatmak değil, çirkinlikleri eleştirip gerçekleri aydınlatılmış bir biçimde aktarmaktır. (Lev Tolstoy)

Sanat, sırrını bilenler için bir tutam otun altında saklıdır. Bu sırrı bilmeyenler onu,bir dağın altında sanırlar. (Arap Atasözü)

Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz; ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır. (Wolfgang Van Goethe)

Gerçek sanat, el emeği ve alın terinin toplum yararına en bilgili şekilde değerlendirilmesidir. (Anonim)

Sanat bir karşı yazgıdır… (Malraux)

Uygulamadaki kusursuzluk, kuramdaki yetersizliği gidermez. (John Heinrich Fussli)

Sanat; iyiyi, özgür olarak yaratan insanı, mükemmelliğe ulaştırma yoludur. (J. F. Schiller)

Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. (M. Kemal Atatürk)

Bir eserin, bütün insanlık için yararlı olması için, iyi ve kötüyü ayırması, güzel ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Sanat ancak, belli bir sınıf için değil, büyük kitleler için yarar sağladığı zaman, sözü edilebilir bir değere ulaşır. (Lev Tolstoy)

  Ayak İle İlgili Sözler

Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır. (Hipokrates)

Bütün sanatlar, Allah vergisidir. (B. Waldis)

Sanat, doğaya eklenmiş insandır. (François Bacon)

Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara’da bir konservatuar ve Temsil Akademisi kurulmakta olmasını zikretmek, benim için bir hazdır. Güzel sanatların her şubesi için Kamutay’ın göstereceği alaka ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir. (M. Kemal Atatürk)

Eserini tamamlayabilenin ardından, tamamlayamadığını gizleyebilen gelir. (John Heinrich Fussli)

Taviz veren bir sanatkar; eserine değil, kendisine ihanet etmektedir. (Jean Cocteau)

Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır. (Jean Jacques Rousseau)

Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür. (Georg Ebers)

Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir. (L. Annaeus Seneca)

Milletimizin güzel sanatlar sevgisini, her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.  (M. Kemal Atatürk)

Sanat İle İlgili SözlerSanat, taklidin bittiği yerde başlar. (Oscar Wilde)

Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. (M. Kemal Atatürk)

Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır. (John Heinrich Fussli)

Sanat, şekillerin vuzuh ve kemaline ruhun derinliğini katmaktır. (H. Ziya Ülken)

Sanat insanın en yüce görevidir, çünkü dünyayı anlamaya ve anlatmaya çalışan düşünce temrinidir. (Rodin)

Eserini tamamladığı anı bilen kişi, sanatçıların ve insanların prensidir. (John Heinrich Fussli)

Sanat İle İlgili SözlerSanat; tecrübe de değildir, türev de o, bilinmezle irtibat kurar. (Willi Baumeister)

Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. (Michelengelo)

Sanat İle İlgili SözlerSanatın düşmanı bilgisizliktir. (Samuel Johnson)

Sanatta temel olan, yeni ve kişisel bir şey söylemektir. Büyük sanatçı bununla belli olur. (Leo N. Tolstoy)

Bazen sanatkar hayatının, uzun ve tatlı bir intihar olduğunu düşünüyorum; ama pişman değilim. (Oscar Wilde)

Sanatçı, kurallara uygun düzgün bir bütün kurabilmek için her şeyi düzene sokmak, bir parçayı öteki parça ile uyumlu kılmak zorundadır. (Socrates)

  Sözünde Durmak İle İlgili Sözler

Sanatçı; geçmişi, şimdiyi ve geleceği kavramak zorundadır. (Maksim Gorki)

Sanatı duyan insanlarla, sanatı anlayan insanlar çoktur; ama sanatı hem duyan, hem de anlayan insan pek azdır. (G. S. Hillard)

Sanatçı, toplumda uzun çalışmalardan çabalardan sonra, alnında ışığı ilk duyandır. (Mustafa Kemal Atatürk)

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır. (M. Kemal Atatürk)

Sanat tabiatı taklitten başka bir şey değildir. (Seneca)

Sanatçıya, iki göz yetmez. (Alphonse de La Martine)

Sanatçı, yaşamını yaşadığı gibi anlatmamalı; ama sonraları anlatacağı biçimde yaşamalı. (Andre Gide)

Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır. (Pablo Picasso)

Sanat kainatın içindedir. Sanatkar bunu oradan çıkarabilendir. (Albrecht Durer)

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal Atatürk)

Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın, on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız, gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı, sanatın onda birine sığdırmak istersiniz. (Frederic Amiel)

Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir. (Jean Marie Guyau)

Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma döner. Fakat gelenle giden aynı şey değildir. (Attila İlhan)

Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder. (İbn-i Sina)

Sanat, doğanın idealize edilişidir veya doğayı idealize eden bir taklittir. (Benetto Croce)

Yüksek uygarlığın, merdiveni sanattır. (M. Kemal Atatürk)

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. (Honore de Balzac)

Sanat yaratıdır, bir gerçekliğin kopyası değildir. (Henri Delacroix)

Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi, tüm dünyanın malıdır. (Wolfgang Van Goethe)

Sanatçıya iki göz yetmez. (Lamartine)

Yoksullardan uzaklaşınca sanat, yoksullaşmıştır. (Romain Rolland)

Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür. (M. Kemal Atatürk)

Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür. (M. Kemal Atatürk)

Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz. (Lev Tolstoy)

Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir. (Lev Tolstoy)

Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitlerdir. (E. G. Benite)

Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur. (Vıctor Hugo)

Sanatlar, yeryüzünün tuzudur; tuz yemeklere neyse, sanat da teknik için odur. (Wolfgang Van Goethe)

Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. (M. Kemal Atatürk)

Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir. (Lord Aubery)

Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz. (Leonardo da Vinci)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir