Eğitim İle İlgili Sözler

27.02.2020
Eğitim İle İlgili Sözler

Bu yazımızda neler bulacaksınız: Eğitim İle İlgili Sözler, Eğitimle İlgili Sözler, Eğitim Hakkında Sözler, Eğitim Üzerine Söylenmiş Sözler, Eğitimle Alakalı Sözler, Eğitim İle İlgili Özlü Sözler, Eğitim İle İlgili Sözler Resimli, Eğitim İle İlgili Sözler Mevlana, Ünlü Düşünürlerin Eğitim İle İlgili Sözleri, Eğitim İle İlgili Sözler Atatürk, Konfüçyus Eğitim İle İlgili Sözleri

Eğitim İle İlgili Sözler

İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız, alınacak sonuçlara hayran kalırsınız. (General George Patton)

Bizim asıl değiştirmemiz gereken, eğitim sistemimizdir. (Ivan S.Turgenyev)

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)

İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar. (Cervantes)

Kızlarını okutmayan millet, oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir, hüsranına ağlasın. (Tevfik Fikret)

Eğitim, okulun eseri değil, insanın kendinde mevcut faziletlerinin eseridir. (Louis Bromfield)

Reklamlar

İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına. (Peter Senge)

Eğer bir erkeği eğitirsen, bir kişiyi eğitmiş olursun. Bir kadını eğitirsen, tüm aileyi eğitmiş olursun. (Afrika Özdeyişi)

Her şeyin bir sınırı vardır. Demir cevheri eğitilerek altına dönüştürülemez. (Mark Twain)

En çok hürriyet nerede ise, en çok eğitim oradadır. (M.Audemars)

Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar. (Konfüçyus)

İnsan, eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır. (Immanuel Kant)

Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır. (Erich Fromm)

Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir. (Albert Schweitzer)

Eğitim, çocuğu önce dünyada, sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara, hazırlamak demektir. (Goethe)

Reklamlar

Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir. (Nelson Mandela)

Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur. (Albert Einstein)

Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı, yararsız bilgilerden oluşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir. (Henry Adams)

Eğitim, ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu ihtiyacıdır. (Dante Alighieri)

Eğitim, ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için, rehber olmalıdır. (A. North Whitehead)

İnsanlar birey halinde eğitilmelidir; çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle, toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir. (Samuel Smiles)

Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. (Nicolas Boileau)

Reklamlar

Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Platon)

Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine karşılık, yaşam okulu düzensiz ve karışıktır. (Albert Einstein)

Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların, kanatları vardır; ama ayakları yoktur. (Joseph Joubert)

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır. (Lord Byron)

Eğitimden yoksun olan insanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar. (Ziya Gökalp)

Dünyaya kuş bakışı bakmak için kendinizi eğitin, her şeyin ne kadar küçük ve önemsiz olduğunu göreceksiniz. (Ernest Hemingway)

Bir şeyi bilmek nasıl beceriyse, onu öğretebilmek de beceridir. (M. T. Cicero)

Eğitim, kabiliyetleri olgunlaştım; ama vücuda getiremez. (Voltaire)

Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının metotlu çalışmasıdır. (Calvin Coleridge)

Hiç okula gitmedim. Babam da gitmemişti. O yüzden oğlumun çok iyi bir eğitim görmesini istiyorum. (Jackie Chan)

Eğitim insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalan şeydir. (Albert Einstein)

Eğitim görmüş bir halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. (L.Brougham)

Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri, nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir. (Goethe)

İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır. (Aristo)

Bir erkek terbiye edildiği vakit, bir tek fert, bir kadın terbiye edildiği vakit ise bütün bir aile terbiye edilmiş olur. (Goethe)

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. (Galileo Galilei)

Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. (Albert Einstein)

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. (Aristoteles)

Eğitim olmadan, bu dünyada hiçbir şey başaramayacaksınız. (Malcolm X)

Eğitim ana dizinden başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. (Hosea Bacon)

Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlâkları iyiye çevirebilir, kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar, insanları melekler seviyesine çıkarabilir. (Mark Twain)

Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir. (Samuel Smiles)

İnsan için en güzel terbiye, insanın kendi kendine verdiği terbiyedir. (Walter Scott)

Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. (Albert Einstein)

Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. (Ralph W. Emerson)

Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır. (Thedore Roosevelt)

Eğitim, bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. (Lord Braugham)

Hiçbir anne ve baba, çocuğuna güzel bir eğitimden daha iyi bir miras bırakamaz. (Hz. Muhammed s.a.v)

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir. (Heinrich Mann)

Eğitilmemiş deha, işlenmemiş gümüşe benzer. (B. Franklin)

Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır. (Aristoteles)

Eğitim doğrudan becerilerle ilgilidir, oysa öğretim insanı geliştirmekle ilişkili bir kavramdır. (Hutchins)

Eğitim, tercihe bağlı olamaz. (Townsend)

Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir. (La Rochefaucauld)

Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. (F. W. Robertson)

Terbiye piyano eğitimine benzer, genç yaşta alışılmazsa asla öğretilemez. (La Gou)

Yeteri derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrendeki insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin. (M. L. Boren)

Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüzyıl içinse, insanları eğitin. (Huang-Çe)

Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil. (Mark Twain)

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.(Atatürk)

Eğitimin gerçek tek amacı, insanı sürekli sorular sorar bir durumda tutmaktır. (Bishop Creighton)

Eğitim; iyi niyetleri, iyi sonuçlara çevirir. (Berry)

Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum. (Seyyid Kutub)

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. (Atatürk)

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)

Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. (Montaigne)

Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir. (Galiani)

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. (Eflatun)

Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe mekanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır. (Atatürk)

Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir. (Herbert Spencer)

Yurt müdafasının en emin ve en ucuz yolu, eğitimdir. (Büchner)

Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. (Bernard Shaw)

Eğitim, bir kişiye tüm dünyaya karşı yeni bir bakış açısı kazandırır ve herhangi bir bireyin eğitim hakkına sahip olabilmesinden daha önemli bir şey yoktur. (Michael Jackson)

Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur. (Thomas Edison)

Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir. (Sokrates)

Eğitim, hayran olunacak bir şeydir. Fakat zaman zaman şurası hatırlanmalıdır ki, bilmeye değer hiçbir şey öğretilemez. (Oscar Wilde)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.