Eğitimle İlgili Sözler

14.04.2022
Eğitimle İlgili Sözler

Bu yazımızın içeriğinde; Mevlana’nın eğitimle ilgili sözleri, öğretmen ve eğitimle ilgili güzel sözler ve İslam alimlerinin eğitimle ilgili sözlerini okuyabilirsiniz.

Eğitimle İlgili Sözler Kısa

* İnsan sevmediği bir kimseden öğrenemez. Aristo

* Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir. Samuel Smiles

* İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. Cervantes

* Eğitimin en yüksek sonucu, hoşgörüdür. Helen Keller

* Eğitimin kökleri acı meyveleri tatlıdır. Aristoteles

* Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Hz. Ali

* Eğitim öğrencilere saygıyla başlar. Ralph Waldo Emerson

* Eğitilmemiş deha, işlenmemiş gümüşe benzer. (B.Franklin)

* Eğitim karanlıktan aydınlığa olan harekettir. Allan Bloom

* İnsan eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır. lmmanuel Kant

* Gerçek eğitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer. M.Gandhi

* Eğitim, geleceğimizi kurduğumuz temeldir. Christine Gregoire

Reklamlar

* Yurt müdafaasının en emin ve en ucuz yolu, eğitimdir. Büchner

* Eğitim kabiliyetleri olgunlaştım ama vücuda getiremez. Voltaire

* En çok hürriyet nerede ise, en çok eğitim oradadır. (M.Audemars)

* Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır. Lord Byron

* Eğitim olmadan, bu dünyada hiçbir şey başaramayacaksınız. Malcolm X

* Eğitim kafayı geliştirmek demektir belleği doldurmak değil. Mark Twain

* En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır. Mustafa Kemal Atatürk

* Eğitim refah anında bir süs felaket sırasında bir sığınaktır. Aristoteles

* Terbiyenin gayesi insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. Eflatun

* Eğitim ekmek ve sudan sonra halkın en zorunlu ihtiyacıdır. Dante Alighieri

* Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir. Sokrates

* Bir ulusu yönetmek, dört çocuğu eğitmekten daha kolaydır. Winston Churchill

* Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan bir daha içeri giremez. Nicolas Boileau

* Eğitim, özgürlüğün altın kapısını açan anahtardır. George Washington Carver

* Bir şeyi bilmek nasıl beceriyse onu öğretebilmek de beceridir. M. T. Cicero

Reklamlar

* Eğitim, okulda öğrendiklerini unuttuktan sonra kalan şeydir. Albert Einstein

* Eğitimin asıl büyük amacı bilgilenmek değil eyleme geçmektir. Herbert Spencer

* Eğitim yaşam için hazırlık değildir; eğitim hayatın ta kendisidir. John Dewey

* Eğitim, ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu ihtiyacıdır. (Dante Alighieri)

* Terbiye piyano eğitimine benzer genç yaşta alışılmaca asla öğretilemez. La Gou

  Eğitim İle İlgili Sözler

* Eğitim yoksullar için bir sermaye zenginler için de bir faizdir. Heinrich Mann

* Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar. Konfüçyus

* Eğitim bir insanın dikdatör olmasına değil önder olmasına yarar. Lord Braugham

* Bir mermer parçası için heykel traş ne ise ruh için de eğitim odur. Thomas Edison

* Eğitimin insanı bozmaması yetmez daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. Montaigne

* Eğitim, kendi başına düşünmeyi öğrenmektir. Ölü Ozanlar Derneği Dead Poets Society

* İnsan için en güzel terbiye insanın kendi kendine verdiği terbiyedir. Walter Scott

* Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. Mustafa Kemal Atatürk

Reklamlar

* Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret. Konfüçyüs

* Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Albert Einstein

* Öğretim sınıfta biter fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. F. W. Robertson

* Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir. Mustafa Kemal Atatürk

Öğretmen Ve Eğitimle İlgili Güzel Sözler

* Eğitimin amacı doğuştan insanda var olan cevheri işlemek özü geliştirmektir. Galiani

* Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, bir de cehaletin bedelini hesaplayın. Goethe

* Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir. Nelson Mandela

* Eğitimin temel amacı çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır. Erich Fromm

* Her şeyin bir sınırı vardır. Demir cevheri eğitilerek altına dönüştürülemez.- Mark Twain

* Eğitim ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için rehber olmalıdır. A. North Whitehead

* Eğitim okulun eseri değil insanın kendinde mevcut faziletlernin eseridir. Louis Bromfield

* Eğitim, ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için, rehber olmalıdır. A. North Whitehead

* Eğitimden yoksun olan insanlar ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar. Ziya Gökalp

* Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. Albert Einstein

* Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir, ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz. Çin Atasözü

* Eğitim görmüş bir kimsede ilk göze çarpan şey kafasının metodlu çalışmasıdır. Calvin Coleridge

* İnsana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını öğretebilirsin. Galileo

* Birini eğitmenin asıl amacı, onu sürekli sorular soran biri haline getirmektir. Bishop Creighton

* Kızlarını okutmayan millet oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir hüsranına ağlasın. Tevfik Fikret

  Eğitim İle İlgili Sözler

* Eğitim ana dizinden başlar her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Hosea Bacon

* Eğitim meyvenin kendisi değil bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. Bernard Shaw

* Hiçbir anne ve baba, çocuğuna güzel bir eğitimden daha iyi bir miras bırakamaz. Hz. Muhammed (s.a.v)

* İşleriniz iyi gidiyorsa, eğitim bütçesini iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. Tom Peters

* Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların kanatları vardır ama ayakları yoktur. Joseph Joubert

* Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır. (Thedore Roosevelt)

* Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüzyıl içinse, insanları eğitin. Huang-Çe

* Rahatlığın sona erip sıkıntının başladığı yerde, yaşamın bize vermeyi amaçladığı eğitim başlar. Hermann Hesse

Eğitimle İlgili Sözler Uzun

* Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en Eğitim İle İlgili Sözler güçlü silahtır. Nelson Mandela

* Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine karşılık yaşam okulu düzensiz ve karışıktır. Albert Einstein

* İzin verin, çocuğunuz yaşamını tribünlerde seyirci olarak değil, sahada oyuncu olarak geçirsin. Doğan Cüceloğlu

* Hiç okula gitmedim. Babam da gitmemişti. O yüzden oğlumun çok iyi bir eğitim görmesini istiyorum. Jackie Chan

* Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Platon

* Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum. (Seyyid Kutub)

* İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına… (Peter Senge)

* Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı yararsız bilgilerden oluşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir. Henry Adams

* Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir bunları kullanılır hale getiren eğitimdir. François de La Rochefaucauld

* Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. Montaigne

* Eğitim çocuğu önce dünyada sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara hazırlamak demektir. Wolfgang Van Goethe

* Eğitim hayattaki başarının anahtarıdır ve öğretmenler öğrencilerin yaşamlarında kalıcı bir etki bırakmaktadır. Solomon Ortiz

* İnsan kuvvetsiz mukavemetsiz ve istinatsız doğar onu kuvvetli mukavemetli bir insan yapacak olan terbiyedir. Jean J. Rousseau

  Eğitim İle İlgili Sözler

* Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir. Albert Schweitzer

* Öğrenmeyi bırakan kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır. Yaşamdaki en muhteşem şey zihni genç tutmaktır. Henry Ford

* Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. Galileo Galilei

* Bir erkek terbiye edildiği vakit bir tek fert bir kadın terbiye edildiği vakit ise bütün bir aile terbiye edilmiş olur. Goethe

* Sıradan öğretmen anlatır. İyi öğretmen açıklar. Yetenekli öğretmen yapar ve gösterir. Büyük öğretmen esin kaynağı olur. William Arthur Ward

* Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk

* Eğitim insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir. Wolfgang Van Goethe

* Eğitim sadece okula gitmek ve bir derece kazanmakla ilgili değildir. Bilginizi genişletmek ve yaşam hakkındaki gerçeği almakla ilgilidir. Shakuntala Devi

* İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır. Aristo

* Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın eyguzelsozler.com teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur. Albert Einstein

* İnsanlar birey halinde eğitilmelidir çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir. Samuel Smiles

* İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız alınacak sonuçlara hayran kalırsınız. General George Patton

* Eğitim, bir kişiye tüm dünyaya karşı yeni bir bakış açısı kazandırır ve herhangi bir bireyin eğitim hakkına sahip olabilmesinden daha önemli bir şey yoktur. Michael Jackson

* Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça muharebe mekanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlaf Vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır. Mustafa Kemal Atatürk

* Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.(Atatürk)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.