Namus İle İlgili Sözler

25.03.2020
Namus İle İlgili Sözler

Bu yazımızda neler bulacaksınız: Namus İle İlgili Sözler, Namusla İlgili Sözler, Namus İle İlgili Sözler Tumblr, Namus Sözleri Resimli, Namusluluk İle İlgili Sözler, Namus Sözleri Ağır, Namus Laf Atanlara Sözler, Damar Namus Sözleri, Şeref Namus Haysiyet Sözleri

Namus İle İlgili Sözler

Başkasının namusunu çalan, kendi namusunu kaybeder. (Publilius Cyrus)

Namus, şerefe ulaştıran en kestirme yoldur. (Meralite)

Namus sadece kadının değildir namus hem kadının hem de erkeğin şerefidir.

Tanrının en yüce eseri, namuslu insandır.

Namussuzca bir düzenle edinilen mal, elde kalmaz. (Sofokles)

Namuslu bir adamın verdiği söz, yemin yerine geçer. (A. Hamid Tarhan)

Vatan ve milletini satan dinden, imandan ve namustan bahsedemez. (Atatürk)

Şeref ve namus, en büyük hazinedir. Onlara malik olanlar, hayatlarını daima memnun ve mesut geçirirler. (Hz. Ali)

Reklamlar

Bir kızın çeyizi, namusudur. (Hz. Fatıma)

Herkes namussuz olmak ama namuslu görünmek ister. Bu sebepten herkes samimiyet yoksunu namusludur. (Obeno Tamay)

Namuslu adam erken evlenir; akıllı adam hiç evlenmez. (Miguel de Cervantes)

Bir insan korkak mı namuslu adam olamaz. (D. Szabo)

Yoksulluğun hüküm sürdüğü yerde ne utanma kalır ne suç ne namus ne de ruh. (Honore de Balzac)

Namus görünmez bir cevherdir çok kere ona sahip olmayanlar sahipmiş gibi görünürler. (William Shakespeare)

Namusun düşmanı, namussuzdur. (İ.Hakkı Bıçakçızade)

Namus adına kadını cehalete mahkum eden toplumlar cehaletin yetiştirdiği namusuzluklarla boğuşmaya mahkumdurlar. (Ülkü Sincar)

Kimse size başka türlü olmak fırsatını vermezse namuslu olmak kolay… (G. B. Shaw)

Reklamlar

Namus, seciyenin insanlara verdiği manevi bir nişandır. (Mektupçu Agâh)

Kim kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemde korur. (Hz. Muhammed s.a.v)

Namus durmadan övünür ama açlıktan ölür. (Juvenalis)

Evlat; babasından yalnız para mirası beklemez, en büyük intikal namustur. (H. Rahmi Gürpınar)

Bir insan bahtından ziyade namus ve doğruluğuna bel bağlamalıdır. (Atinalı Solon)

Beşeri hüner ve maharetlerin en gücü ve en büyüğü, namuslu olabilmektir. (R.Necdet Kestelli)

Cinsel gerçekliğin erken öğretilmesi insanların daha namuslu, daha verimli olmasını sağlar. Yoksa herkes onu hayal gücünün keyfine ve ateşine göre aramaya kalkar. (Montaigne)

Fuhşun felsefesini yapmak, namusun müdafaasını yapmaktan daha kolaydır. (Hüseyin Nihal Atsız)

Reklamlar

Namussuz bir yoldan namuslu bir yere erişilemez. Kemal Tahir)

Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur. (Cemil Meriç)

Namus, sizin bir kadına bakar iken sergilediğiniz ahlakın ta kendisidir!

Diyelim ki? Evet, belki namuslu bir insansın ama namuslu bir insanım diye övünülür mü hiç? Herkes namuslu olmak zorunda değil midir? (Dostoyevski)

Eğer daima genç kalmak isterseniz; namuslu ve iffetli yaşayın, çok çalışın ve ibadet yapın. (Life Today)

İnsanların en namussuzu kimdir bilir misin? Herkes toprağı için cephelerde dövüşürken düşmana arkasını dönüp kaçandır. Düşmanların düşmanı da budur namussuzların namussuzu da? Yani asker kaçaklarıdır. Pek az olsalar da gene eksik değillerdir buralarda. (Rıfat llgaz)

lrz ve namustan mahrum olanlar millet ve vatan hissi taşımazlar böylelerinden sakınılmalıdır. (Mevlana)

İnsanların malca en cimrisi, namusça en cömerdidir. Yani malına kıymaması, namusunun ayakaltı olmasına sebep olur. (İbn-i Mu’tez)

Bir çocuğu terbiye ederken ilk düşüncem; onun namuslu bir adam olmasıdır. Bunun için de önce iyi bir yürek, sonra zeki bir kafa gerekir. (Diderot)

Hayatta namusumuzla yaşamanın en gerçek yolu olduğumuz gibi görünmektir. (Sokrates)

Birkaç tane namuslu adam, eyguzelsozler.com birçoklarından daha iyidir. (Oliver Cromwell)

Namus güzelliğin sadakasıdır. (Hz. Ali)

Bir kadın, beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer. (İbni Hibban)

Takdir edilmeyi beklemeden namuslu olamayanların namusuna inanmam. (Gogol)

Şeref ve namusunu yitiren kavimlerse genellikle bağımsızlık ve hürriyetlerini de kaybetmeye mahkumdurlar. (Adolf Hitler)

Bu ülkede sağcı-solcu yoktur, Bu ülkede ilerici-gerici yoktur, Bu ülkede yalnız namuslular ve namussuzlar vardır. Siz namuslulardan olun. Görecekseniz çok kalabalık olacaksınız. (Cemil Meriç)

Bir ülkede köleliği yasalar koyuyorsa, namuslu bir insan için en uygun yer cezaevidir. (Tolstoy)

Hayat bir borçlar, kapatılacak hesaplar silsilesidir. İster ayak oyunlarıyla kapat borcunu, ister namusunla, ama bunu yapmak zorundasın. (Amin Maalouf)

Parası olanın ırzı da tamam, namusu da! (Sabahattin Ali)

Namus, yalnız Allah adına yemin etmeye yarayan bir kelimedir. (Samuel Butler)

Sakın geceyi bahane edip gelme düşlerime. Nasıl olsa namus borcun yok yüreğime. Çünkü hiç değmedi ömrün ömrüme.

Artık insanların gözü ya milletin parasında ya da namusunda. İnsanlık mı; işte onu aramayın boşuna.

Allah bir kimsenin namus perdesini yırtmak isterse o kimseye ehlullaha karşı kötü söz söyletir. (Mevlana)

Bekaretinle kapatmaya çalışsan da bedenin gizlemiyor, ruhundaki fahişeyi. Zaten bacak arasından ibaret olsaydı namus, yaradan da kapatırdı inekteki memeyi! (Neyzen Tevfik)

Kendisinin ve başkasının ırz ve namusuna hürmet göstermeyenlere hiçbir hususta emniyet edilmez. (Sokrates)

Çöküntü devirlerinde iki çeşit insan meydana çıkıyor. Namuslularla namussuzlar. (Kemal Tahir)

Zenginlik sadece para değildir! Namuslu bir sevdiğin varsa eğer, sen zaten dünyanın en zengin insanısın demektir.

Namusun dokusu, kalın olmalıdır. (F. Gonçalvo)

Yalnız şunu bilmelisin ki, mutluluk ancak namus ve haysiyetini koruduğun sürece vardır. Bu sözümü sakın unutma! (Cengiz Aytmatov)

Uğruna ölmekse seni yaşatmak bin kere ölürüm de adına leke sürdürmem. Gururdur namustur bayrak ve sancak aksa da kanım zalimi güldürmem.)

Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, bilin ki en namussuzu o’dur. (Friedrich Nietzsche)

Kaybedilen para bir şey değildir; ama kaybedilen namus çok şeydir. (Alfred Krupp)

Namus ve ahlak hiç umulmadık zamanda mükafatını verir. (Charles Perrault)

Gerçek namusun günah elinin altındayken günaha el sürmemek olduğunu öğrendim.)

Hile yapan, yalan söyleyen, ama görünüşte saygınmış gibi davranan adam. O aslında kendisinin namussuz olduğunu biliyor, ama başkaları onu namuslu sandığı için, çevreden bir saygı topluyor, oradan kendine elden düşme bir öz saygı çıkarıyor. (Ayn Rand)

Aşkı olan arı namusu neyler. (Yunus Emre)

En iyi devleti ben nesinden mi tanırım? Namuslu kadını sen nesinden tanıyorsan. İnan bana ikisi de dile düşmezler dostum. (Sebiller)

Namus içinde yaşanan bir çadır ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir.)

İnsanın, namusuyla birkaç kuruş biriktirebilmesi için, ya kollarıyla ya da kafasının gücüyle, bu parayı kazanmayı bilmesi gerektiğine inanmak zorunda kaldım. (Carlo Collodi)

Irz ve namustan mahrum olanlar, millet ve vatan hissi taşımazlar; böylelerinden sakınılmalıdır. Mevlana)

Bir memlekette; namuslu insanlar da en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memleket için kurtuluş yoktur. (İsmet İnönü)

İnsanı şerefe ulaştıran en kesin yol namusudur. (Meralite)

Namusluluk, insan vicdanı ile baş başa kaldığı zaman ona verecek utandırıcı hesabı olmamak demektir. (Ali Fuad Başgil)

Akıllı namuslu ve adil olmadıkça mutlu olmak imkansızdır. (Epikür)

Namuslu bir kadın ve erkeği aşağılamak söz konusu olabilir, ama bir hırsıza hırsızsın demek aşağılamak değil, gerçeği tekrarlamaktır. (Tolstoy)

Namuslu davranmak en iyi siyasettir. (Miguel de Cervantes)

Namuslu insanlar, yasalarla sınırlanmadıkları zamanlarda bile namuslu olmak zorundadırlar. (Dostoyevski)

Namuslu bir Tanrı insanların en soylu eseridir. İngersoll)

Namuslu olmanın bedeli yalnızlıktır. (Cemil Meriç)

İnsanları yükselten iki büyük nitelik vardır. Erkeğin mert kadının da namuslu olması. Napoleon Banaparte)

Namuslu insan, hakkını yerine getirdiği görevle ölçen insandır. (Lacordaire)

Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur. (La Fontaine)

Kadınların namusluluğu, çoğu kez ünlerine ve rahatlarına düşkün olmaları yüzündendir. (La Rochefoucauld)

İnsanlar ne kadar namuslu olurlarsa, başkalarının namuslarından da o kadar zor kuşku duyarlar. (Cicero)

Namuslular da en azından namussuzlar kadar cesur olmadıkça bir memleket için kurtuluş yoktur. (İsmet İnönü)

Aptallık yüzünden namuslu olan pek çok insan vardır. (Dostoyevski)

Namus dediğiniz elle tutulmaz gözle görülmez; Ona sahip olmayanlar bile, Sahipmiş gibi görünürler çoğu kez. (William Shakespeare)

Namus, güzelliğin sadakasıdır. (Hz. Ali)

Ancak acıya verdiğim değer kadar değer veriyorum hayata, onsuz edebilirim. Ama namus, benden çocuklarıma kalacağı için, yalnız onu savunacağım ben. (William Shakespeare)

Kendince namus kriterleri belirleyip buna uyan çokta sevmedigin bir kadınla evlenip çocuk doğurtmak. Karın çocuklara bakarken aşkı arıyorum diyip aslında sevilesi ama namussuz olduğuna karar verdiğin kadınlarla takılmak.)

Söz verirken acele etme. Çünkü söz namustur. Hz. Ali)

Namuslu kişiler, ne aydınlıktan ne de karanlıktan korkarlar. Thomas Fuller)

Kadının namusunu erkeklere karşı koruması ününü kadınlara karşı korumasından çok daha kolaydır. (Rochebrune)

Ömrünün dörtte üçünü okumakla geçiren muhakkak namuslu olur. (Denis Diderot)

Namuslu görünebilmek için namuslu olmak gerekir. (Nicolas Boileau)

Sahte bir namus, sahte bir şerefle gölgesiymiş gibi beraber bulunur. (Henry Fielding)

Başkalarının kadınlarına karşı, namuslu ve iffetli olun ki sizin kadınlarınız da namuslu ve iffetli olsunlar. (Hz. Muhammed)

Namuslu olamayan kimsenin, kendisine saygısı olmaz; bir insanın kendisine saygısı, dinden sonra bütün kötü huyların en başta gelen dizginidir. (F.Bacon)

Kadınlar birbirlerinin içinde yeniden doğar, namuslulardan orospular, orospulardan namuslular doğar. (José Saramago)

Namuslu kadınların çoğu, aranmadığı için el sürülmemiş defineler gibidir. (La Rochefoucauld)

Her iyi düşünce namuslu insanlarda bulunur. (Euripides)

En namuslu sözler, en namussuz insanların dilinde… (Şener Şen)

Namuslu ve vakarlı kadın, milyonlara değer bir hazinedir. (İ.Hakkı Bıçakçızade)

Ayrı ayrı birer ahlaksız yaratık olan insanlar toplu oldukları zaman namuslu kişiler olurlar. (Montesquieu)

Büyük işlerin içinde namus aramak yanlıştır. Namusun içinde büyük işler aramak kadar. (Özdemir Asaf)

Günümüzde üçkağıtçılar öylesine namuslu görünüyor ki, namuslu insanlar üçkağıtçı görünümüne düştüler. (Mümin Sekman)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.