Sır İle İlgili Sözler

19.03.2021
Sır İle İlgili Sözler

Sır İle İlgili Sözler, Mevlana’nın Sır İle İlgili Sözleri, Sır Tutamamakla İlgili Sözler, Sır İle İlgili Atasözleri, Sır Tutmakla İlgili Sözler, Sır İle İlgili Resimli Sözler, Aile Sırları İle İlgili Sözler

Sır saklamak, sır tutmak zor bir iştir. Sır güvenilmek ister, sır güven demektir. Eğer bir kişi size sırrını veriyorsa size güveniyor demektir. Bizlerde bize verilen sırları saklayarak ona karşı güvenimizi sarsmamalıyız. Eğer bir arkadaşınız, bir yakınınız veya size güvenen birisi sırrını verirse onu sonsuza kadar saklamak gerekir.

Sır İle İlgili Kısa Sözler

Sır senin esirindir, onu ortaya çıkardığın vakit sen onun esirin olursun. (Hz. Ali)

Sır çözer çözülmez, çözülürse sır değildir. (M. Rasim Mutlu)

Başkasının sırrına ermek isteyen hırsızdır. (Hz. Ali (r.a.)

Her insan sırdaş olmaz her testi su tutmaz. (Nasr-i Hüsrev)

Sırrını rüzgara fısıldarsan, ağaçlara söylediği için suçlayamazsın. (Khaled Hosseini)

Eğer kendi sırrını başkasına anlatırsan başkasının sırrını nasıl saklayacaksın.

Sırrı saklamak ve o sırrı açığa çıkarmamak güven işidir.

Sır saklayan söyleyenden daha büyüktür. Amenemope

Bir sır emanet gibidir; nasıl ki emanete ihanet edilmez sırra da öyle davranmalıyız.

Reklamlar

Sırrını saklarsan kölendir söylersen efendin. (Will Henry)

Üç kişi bir sırrı saklayabilir eğer ikisi ölmüşse. (Benjamin Franklin)

Kaleme bile sırrını verme. Gider kağıda yazar. (Tolga Akpınar)

Kendi sırrını, senden daha iyi kim saklayabilir? (Nasır-ı Hüsrev)

Sırrını saklayan, kendine hakim olur. (Hz. Ömer)

Hiçbir sır yoktur ki herkes duymuş olmasın. (Dostoyevski)

Sırrımı sakalımın bir kılı bilse, hepsini keserim. (Fatih Sultan Mehmet)

Sır bir kez açıklandığında, artık tehlikeli olmaktan çıkar. (Tess Gerritsen)

Kimilerine göre sır saklamak söylerken sesini alçaltmaktır. (Franklin P. Jones)

Hiç kimse senin sırrına senden fazla şefkat göstermez. (Şeyh Sadi)

Başkalarının sırrını açıklamak bir cinayete ortaklık etmek gibidir. (Walter Hunter)

Sır, karşına çıkanlarda değil, imtihanlara vereceğin cevaplarda gizlidir.

Sırlar bizi savunmasız yapar.

Cahile verme sırrını, sır elden çıkar.

Reklamlar

Başka birinin sırrı onun parası gibidir siz her ikisine de kendinizinkine gösterdiğiniz itinayı göstermelisiniz. (Edgar W. Howe)

Sır tutamaz gökler anlatırlar her şeyi tepelere tepeler meyve bahçelerine yetiştirir ve onlar da nergislere. E. Dickinson

En sıkı ve en samimi bağlar bir sırrın vücuda getirdikleridir. Friedrich Schiller

Sevmek mesele değil de, güvenmek çok zor be azizim. Sır versen anlatıyorlar, dertleşsen kullanıyorlar, düştüğün zaman tanımıyorlar. Bir acayip haldeyiz vesselam.

İnsan sırlarını kendinden yüksek olanlardan çok kendinden aşağı olanlara açar. (Honore de Balzac)

İyi adamların sırları olmaz. (The End of the Affair 1999)

İnsanın varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz sınırsız denizlerde bir küçük adadır sadece. (John Stuart Mill)

Herkesin bir hikayesi vardır. Kimileri saklar sır bırakır. Kimileri anlatır iz bırakır.

İnsan birçok şeyini saklayabilir. Sırrını, hayalini, gerçek fikrini. Fakat kibrini ve kinini ancak bir yere kadar saklayabiliyor. (İbrahim Tenekeci)

Her olur olmaza sırrını diyen, boz bulanık suya akmış gibi olur. (Karacaoğlan)

Dünya nefslerin, ahiret kalplerin, Allah ise sırların sevgilisidir. (Abdülkadir Geylani)

Reklamlar

İnsanların, darıldıktan sonra birbirlerinin ayıplarını ve sırlarını söylemesi, münafıklık alametidir. (İmam Şafi)

Fikir sahibi olmaya mal sahibi olmaktan fazla ihtiyaç duyacağımız gün gerçek zenginliğin sırrını bulacağız. (Peyami Safa)

Eğer bir sırrın; sır olarak kalmasını eyguzelsozler.com istiyorsanız, kendinizin bile bilmemesi gerekir. (Cleobul)

Bir kum tanesinin sırrını çözmeye başarsaydık bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk. (Albert Einstein)

Sırlarınızı kendi yüreğinizde saklamak kalbinizi açtığınız kimselere dillerini tut maları için yalvar yakar olmaktan yeğdir. (Geoffrey Chaucer)

Sır Tutmakla İlgili Sözler

Paranı ver selam ver gönlünü ver canını ver gerekirse ama sırrını verme.

Dertli olmanın sırrı dertli olup olmadığımızı düşünecek kadar boş vakte sahip olmamızdır. (George Bernard Shaw)

Dünyanın en zor üç şeyinden biri sır tutmak ise diğer ikisi kusur bağışlamak ve zaman değerlendirmektir. (Chilon)

İşlerini dostunla gör, sırrını kimseye açma. Hele şu üç kişiye açılmamaya dikkat et; geveze adamlara, çocuklara ve kadınlara. (Hz.Süleyman

Düşmanın bir sırrına agah olursan, ondan istifade edinceye kadar gizli tut. (Hz.Ebubekir

Kadın kısmının yalnız kendisinin bildiği sır, dünya yüzünde yoktur. (Sait Faik Abasıyanık

İki kişinin bildiği şey sır olmaz. (Abdülaziz Dehlevi)

Sırrım konusunda sessizliğimi korursam benim esirim olur; eğer ağzımdan kaçırırsam ben onun esiri olurum. Sessizlik ağacında huzur meyveleri yetişir. (Arthur Schopenhauer

İnsanın en hakiki sırdaşı Rabbidir. Zaten bu ince hissiyatları setre tahammül edecek takatte bir beşer de yoktur.

Hangi türden olursa olsun sır kadın kalbini zorlar. A. Sergeyeviç Puşkin

Zamanın açığa vurmadığı sır yoktur. J. Racine

Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi dostuna söyleme. Arthur Schopenhauer

Sırrını saklarsan ona hakim olursun. Saklamazsan o sana hakim olur. (Hz. Ömer (r.a.)

Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir. (Şems-i Tebrizi

Yiğit olan kimse saklar sırrını kötü kalbindekini dile getirir. Karacaoğlan

İnsanlara dürüst bir yaradılış ya da iyi bir terbiye sır saklama yeteneğini kazandırır. La Bruyere

En büyük ihanet, sırları ifşa etmektir. (Ahmet Hulusi)

Sus artık yeter! Sır perdelerini pek o kadar yırtma. Çünkü bize kırıkları sarıp onarmak sırları örtmek yaraşır. Mevlana

En budala kadının bile sırlarını gizleyebilecek bir aklı vardır. F. Herzeg

Siz sırrı çözmek değil, kandırılmak istiyorsunuz. (The Prestige 2006

Bir işi incelemekte aşırı hassasiyet göstermek ayrılığa; eleştiri düşmanlığa; sabırsızlık rezilliğe; sırrı ifşa etmek alçalmaya sebep olur. Cömertlik zekanın cimrilik ise gafletin alametidir. (Cafer-i Sadık

Sırlarını açıklayan kimselerden uzak dur. (F.Attar

Fısıldanan sözler çok kere yüksek sesle söylenenlerden daha uzağa gider. Çin Atasözü

Yaşamın sırrı bilgi almak değil, harekete geçebilmektir. (Thomas Huxley

Akıllı isen sırrını açma dostuna dostunun dostu vardır o da söyler dostuna. Türk Atasözü

Sır saklarsan esirin, kaybedersen efendindir. (Arap Özdeyişi

Her gördüğün ata sakın deme binektir. Sırrını verme dostuna bazıları gevşektir. Eşeğe altın semer de vursan; eşek yine eşektir. (Ziya Paşa

Birisi bir söz söyledi de sonra önüne ardına sağına soluna baktı mı o söz sırdır. Hz. Muhammed

Sırrı olmayan bir şeyin çekiciliği de yoktur. Anatole France

Sana son bir sır vereyim mi sevgili. Bak yine beni bir akşamüstü öldürecekler, Sana bahar üfleyemeden. Bir akşamüstü öldürecekler beni, Sırf ağlamadım diye. (Atakan Korkmaz

Doğanın temposuna ayak uydurun: onun sırrı sabrında. (Ralph Waldo Emerson

Sırrını aşikare olan işlerle bir tutma. Zira işin bozulur. Hz. Ebubekir

Erkek başkasının sırrına kendi sırrından ziyade sadık kalır kadın aksine kendi sırrını başkasının sırrından daha iyi saklar. Jean de La Bruyere

Varoluşun sırrı korkusuz olmaktır. Ne olacağınızdan korkmayın kimseye güvenmeyin. Yalnız tüm yardımı reddettiğiniz an özgürsünüzdür. (Buda

Bir insana sırrınızı verdiğinizde özgürlüğünüzü de verirsiniz.

Sırların özelliği buydu; onları sonsuza dek taşımak zorundaydınız, bedeli ne olursa olsun. (Kass Morgan

Kağıt üzerine geçmeyen ilim; zayi, iki dudağı aşan sır; şayidir. (Mektupçu Agah

Peygamber demiştir ki: Her kim sırrını saklar ise çabucak muradına erişir. Tohum toprak içinde gizlenince, onun gizlenmesi, bahçenin yeşillenmesi ile neticelenir. (Mevlana)

Kızdığı zaman sırrı ifşa edenler aşağı kimselerdir. Zünnun Mısri                    

En ummadığın kişi ortaya çıkartır sırlarını derindekinin. Sen herkesi kör, evreni sersem mi sanırsın? (Ziya Paşa

Kalpler, sırların saklandığı yerlerdir. Dudaklar, o yerlerin kilidi, diller de anahtarıdır. Şu halde her insan sırrının anahtarlarını saklamalıdır. (Amr Bin As

Sen beşeri vasıflardan fani oldun mu? O vakit Allah’ın sırları denizi, seni baş üstünde tutar. (Mevlana

Bir sırrın ucunu veren tamamını elinde tutamaz. Jean Paul Richter

Sırlarla onları ortaya çıkaranlar arasında kalınca, hep sırlardan yana taraf olurum ben. (Amin Maalouf

Bir insan; ya sarhoş ya da aşık olunca, sır tutamaz. (Antiphanes

Sırları koruyan, sırrın ardındaki sırrı da bilmelidir. (Kerstin Gier

Sırlar insanı daha dayanıklı ve kurnaz yapar. (Katherine Rundell

Her sırrını dostuna söyleme, günün birinde, düşmanın olmayacağını nerden bilirsin? (Şeyh Şadi Şirazi

En ağır yük sırdır, aşk olsun taşıyabilene. (La Fontaine

Sırrını söyleme dostuna, dostunun dostu vardır, o da söyler dostuna. (Hz. Ali

Ruhunda sakladıgın sırlar ortaya çıktığında artık yaşamak içi bir sebebin kalmamıştır.

Dua et ve bekle; bilinmez ki gaybın ressamı sırlar perdesinde ne yaptı?

Sırrını kimseye verme, herkesten üstün olursun. (Leonarde da Vinci

Her ağzını açmayan, mutlaka bir sır saklamıyordur. (Orhan Kemal

En güç üç şey vardır: Bir sırrı saklamak bir derdi unutmak boş zamanı iyi değerlendirmek. (Sadi-i Şirazi

Unutma sır gibi seversen eğer muradın gerçekleşir. Çünkü tohum toprağa gizlenirse yeşerir. Mevlana

Bir sırrı devamlı surette saklamak insanın ruhunu en çok olgunlaştıran şeydir. Honore de Balzac

Sırlarınızı rüzgara salarsanız, onları ağaçlara fısıldıyorlar diye dönüp rüzgarı suçlayamazsınız. (Halil Cibran)

Her dil gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır. (Mevlana

Kalb, marifetullah nûrunun parlayacağı yegane mahaldir ki, îman güneşi o burçtan doğar. Bütün ilahî sırlar orada gizlidir.

Kadınlar sırrı erkek kadar saklar. Fakat aynı sırrı birkaç kadın bilirse. C. Bernard

Kadınların saklayabildikleri tek sır bilmedikleri sırdır. L. Annaeus Seneca

Muvaffakiyetin bir sırrı varsa başkasının fikrini anlamak ve her şeyi onun gözü ile görmektir. (Henry Ford)

Bir derdin varsa açabilirsin ağaçlara, ağaç yaprak verir yine sır vermez rüzgara… (Cahit Zarifoğlu)

Mutluluk sırrını ele geçirmek isteyen insan kötü çevreden kendini korumasını bilmelidir. (Sadi-i Şirazi)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.