Adaletle İlgili Sözler

Bu yazımızda neler bulacaksınız: Adalet İle İlgili Sözler, Adaletle İlgili Sözler, Adalet Sözleri Kısa, Adalet İle İlgili Güzel Sözler, Adalet Sözleri Resimli, Adalet Sözleri İnstagram, Adaletle İlgili Söylenmiş Sözler

Reklamlar

Adalet her zaman adalet olmalıdır. Adalet ona, buna göre değişmemelidir. Adalet ile söylenilen sözlerden oluşan bir yazı hazırladık.

Adaletle İlgili Sözler

Adalet bir kutup yıldızı gibi yerinde durur. Geri kalan her şey onun etrafında döner. (Konfüçyus)

Adalet herkese layık olduğu şeyi verdiren bir erdemdir. (Aristotales)

İlahi adalette zaman aşımı yoktur. O bir gün mutlaka tecelli edecektir.

Bana ha etmediğim şeyleri yaşatan herkese, Allah hak ettiklerini yaşatsın.

Kimse için kendini üzme ödün verme! Seni değersiz kılıyorsa güle güle de gitsin.

Adalet sözcüğü eşitlik anlamına gelmez. Adalet herkesin ihtiyacı olanı almasıdır. Eşitlik ise herkesin ayın şeyi almasıdır ve bu her zaman da adil değildir.

Reklamlar

Adaletsizliğin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmektedir.

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.  (Hadis-i Şerif)

Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk her zaman yanılır. (H. İbsen)

Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok. (Tucker)

Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. (Sokrates)

Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar. (Ovidius)

Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. (Anonim)

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. (Hadis-i Şerif)

Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir. (Emile Zola)

  Çaresizlik İle İlgili Sözler

Haksızlığa sapıp bütün insanların seni izlemeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. (Mahatma Gandhi)

Reklamlar

Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir. (Cami)

Tatlılı ve uysallıkla birlikte bulunmayan adalet, haysiyetini kaybeder. Bu ise iyiliği fena bir şekilde yapmak demektir. (Fenelon)

‎İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise, vicdandır.

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun çevresinde döner. (Confucius)

Bir memlekette adalet müessesesi sağlam kaldıkça, diğer herhangi bir müessesenin ciddi surette bozulmasına imkan kalmaz. (A.Rıza Türel)

Adaletten kaçan doluya tutulur,peşinden yağmur gelir. (Miharmi nerkov)

Adalet haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur. (Daniel Defoe)

Adaletin yasalarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır. (J.J.Rousseau)

Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, edebi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler. (Lacordaire)

Reklamlar

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. (S.Freud)

Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur. (Timurlenk)

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. (Blaise Pascal)

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er-geç varır. ( Mirabeau)

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz. (İ. Kant)

Memleketin direği adalettir her zaman, adalette nasibin saadettir her zaman. (Nizami)

Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur. (Eflatun)

Adalet, halkın gıdasıdır. İnsan ona daima muhtaçtır. ( Chateaubriand)

Adalet ancak gerçekten, saadet ancak adaletten doğabilir. (Emile Zola)

  Teyzeye Güzel Sözler

Adalet evrenin ruhudur. (Ömer Hayyam)

Adalet mülkün temelidir. (Hz. Ömer)

Adalet, milletlerin ekmeğidir; milletler daima adalete acıkırlar. (Herakleitos)

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. (Joseph Joubert)

Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer. (Hz Ali)

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. (M. Kemal Atatürk)

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. ( Froude)

Allah, adalet, ihsan ve yakınlara vermekle emreder; her türlü günahtan, kötü işlerden ve azgınlıktan men eder. (Nahl, 16/90)

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. (Konfüçyüs)

Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. (Lao-Tse)

Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar. (Diderot)

Geç kalan adalet adaletsizliktir. (Walter Savage Landor)

Devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder.

Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz. (Anonim)

Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. (V.Cuosin)

Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. (İhering)

Adalet insan topluluğunun kutsi bir bağıdır. ( Guizot)

Bir gün adaletle muamelede bulunmak, altmış yıllık ibadetten üstündür. (Hz Muhammed s.a.v)

Öyle sözler vardır ki insan etkisinden bir türlü kurtulamaz. İşte Adaletle ilgili en etkileyici sözler;

Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır. (La Rochefoucauld)

Kılıç, zaferleri; zeka siyasi üstünlüğü; adalette ahlaki muzafferiyeti temsil eder. (Simeon Luce)

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. (Pascal)

Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. (Farabi)

  Kuzene Güzel Sözler

Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir. (Bernard Shaw)

Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur.

Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir. (Georges Clemencau)

Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır. (Socrates)

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir. (Mahatma Gandhi)

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. (Eflatun)

Ahlaki nizam, adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez. (Lacordaire)

İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. (Voltaire)

Adil hükümdarın bir günü (bir gün adaletle hükmetmesi) bir adamın kendi kendine altmış sene (nafile) ibadet etmesinden daha hayırlıdır. (Hadis-i şerif meali)

Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler. (Konfüçyüs)

Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. (Fransız Özdeyişi)

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. (Montaigne)

Adaleti, yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez.

Adalet güzeldir. Fakat devlet büyüklerinde olsa daha güzeldir. (Hadis-İ Şerif)

Bir rejim; halkın adalete inanmaz bir noktaya gelince, o rejim mahkum olmuştur. (Montesquieu)

İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsiz korkusu yüzünden vardır. (La Rochefoucauld)

Bir sırrı saklayarak adalete zarar vermektense, adalet uğruna zarar görmeyi tercih ederim. (Beethoven

Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir. (Mahatma Gandhi)

Bütün dinler ve ahlaklar, adaletle birleşir. (Landor)

Cennet’e ilk giren üç sınıf var. (Bunlardan biri de) adaletli hükümdardır. (Hadis-i şerf meali)

Kılıcın yapamadığını adalet yapar. (Kanuni Sultan Süleyman)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir