At İle İlgili Sözler

08.07.2020
At İle İlgili Sözler

Türkler için çok büyük bir öneme sahip olan at ile ilgili sözler hazırladık. At eskiden hayatı kolaylaştıran bir binek hayvanı olarak kullanılmış.

At İle İlgili Sözler

Gökte ay nasıl bir süsse, Türk için de at öyle bir süstür.

Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir. (Kaşgarlı Mahmut)

Bir at, insanların kendileriyle ilgili hayallerinin bir yansımasıdır ve at bize sıradan varlığımızdan kaçış fırsatını verebilecek güce sahiptir. (Pam Brown)

Akıllı kişi atını, ahmak karısını över. (Özbek atasözleri)

Dere geçerken at değiştirilmez. (Atasözü)

Bir at zenginlikten daha kıymetlidir. (İspanyol Atasözleri)

Türk’ler, at üstündeyken attığı oku yüzük deliğinden geçirecek kadar nişancıyken, diğer milletler çapulculuk ve yağmacılıkla yetiniyordu. (Ziya Gökalp)

Reklamlar

Soylu atlar insan gibidir. Bir konuşmaları eksik. Ağlarlar gülerler, düşünürler. En iyi dostlar atlardır. (Yaşar Kemal)

Kadın, kitap, at ödünç verilmez. (İtalyan atasözleri)

Türk’ler, at üstündeyken attığı oku yüzük deliğinden geçirecek kadar nişancıyken, diğer milletler çapulculuk ve yağmacılıkla yetiniyordu. (Ziya Gökalp)

At Türk’ün kanadıdır. (Kaşgarlı Mahmud)

At ölür, itlere bayram olur. (Azeri Atasözü)

Atına binince düşman, inince dost gibi davran. (Atasözü)

Atlara zarar verdiğinizde onlar daha iyi olmazlar, aksine gitgide daha da kötüleşirler. (Platon)

Atları sevin. Egoları yoktur, duygularınızı incitmezler.

Atına dostun gibi bak, düşmanın gibi bin. (Arnavut atasözleri)

Ata eyeri ile kıymet biçme. (Çin atasözleri)

Atına saygı gösteren, yaya gitmez. (Kırgızistan atasözleri)

Reklamlar

Bir sürçmekle at ayağı kesilmez. (Pir Sultan Abdal)

Cennetin rüzgarı atın iki kulağının arasından eser. (Arap atasözleri)

At sahibine göre kişner, üstünde oturana göre de gider.

At olur meydan olmaz, meydan olur at olmaz. (Atasözleri)

Benim atımın geçtiği yerde ot bitmez. (Atilla)

Atın başı geçtikten sonra kuyruğundan yakalamağa kalkma. (Atasözü)

Atın dış yüzünde insanın iç yüzü için güzel bir şey vardır. (Winston Churchill)

Atı kaybolanın kulağından at sesi gitmez. (Çerkez atasözleri)

Bazen bir at bir arabadan daha değerlidir kıymetini bilene.

Akıllının atı da yorulmaz, giysisi de eskimez. (Özbek atasözleri)

Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.

At ölür meydan kalır; yiğit ölür şan kalır. (Atasözü)

İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz. (Anatole France)

Reklamlar

Atına bir dost gibi iyi bak ama sırtına bindiğin zaman bir düşmana saldırır gibi bin.

At, siz ne kadar da isteksiz olsanız sizi en çok hızlandıracak olandır (Anonim)

Küçük bir ihmal büyük bir yanlışlığa yol açar. Çünkü bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at da bir binici kurtarır. (Benjamin Franklin)

Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli (korkusuz, pervasız, kahraman, gözü pek) derler. (Şeyh Edebali)

Bir at, eğer arkasında onu takip eden ve yakalayacak başka atlar yoksa hiçbir zaman çok hızlı koşmaz. (Ovidius)

Alimlerin bindiği atın ayağından üstümüze sıçrayan çamur, şerefimizdir. (Yavuz Sultan Selim)

Atlar her zaman uysal olsalardı ağızlarına gem vurmak kimsenin aklına gelmezdi. (Voltaire)

Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atlı gidiverir. (Benjamin Franklin)

Bir çivi bir nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak bir ayağı, bir ayak bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan bir vatanı mahvedebilir. (Cengiz Han)

Atı kaybeden her duyduğu sesi at sesi sanar.

Bir çivi yüzünden bir nal gitti. Bir nal yüzünden bir at gitti. Bir at yüzünden bir savaş elden gitti. Bir savaş yüzünden bir memleket elden gitti. Bütün bunların hepsine sebep bir çivinin eksik olmasıydı. (Agatha Christie)

5 dakika içinde bir General ortaya çıkarabilirim, fakat iyi bir atın yerine yenisini koymak zordur. (Abraham Lincoln)

Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir. (Mahatma Gandi)

Gem almayan atın ölümü yakındır. (Atasözü)

Bir dilenciyi at sırtına koy da bak, nasıl dört nala sürüyor. (Burton)

Aç eşek katırdan tez yürür. (Azeri Atasözleri)

Türkler sanki at üzerinde doğmuşlardır, yerde yürümesini bilmezler. (Herakleitos)

Abdal ata binmiş bey oldum sanmış. (Atasözü)

Irmaktan geçerken at değiştirilmez. (Türk atasözleri)

Eğreti ata binen tez iner. (Türk atasözleri)

At çalındıktan sora ahırın kapısını kapatılmaz.

El atına binen yaya kalır. (Türk atasözleri)

Beygire binmeden bacaklarını sallama. (Atasözü)

Atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz. Atasözü)

Aşk, dört nala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler. (Konfüçyus)

Atına binen yol alır, karanlıkta kalan kör olur.

Bayram günü kadın alma, yağmurlu gün at koşturma. (Kırgızistan Atasözleri)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.