Cahillik İle İlgili Sözler

19.08.2020
Cahillik İle İlgili Sözler

Cahillik İle İlgili Sözler, Cahillikle İlgili Sözler, Cahillikle Alakalı Sözler, Cahillik İle İlgili Sözler Kısa, Cahillik Hakkında Sözler, Cahillik İle İlgili Söylenmiş Sözler, Cahillik İle İlgili Sözler Resimli

Cahillik İle İlgili Sözler

Cehaletten büyük dert olmaz. (Hz.Ali)

Onların Allah’tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah’a hakaret etmesinler! (En’am 108)

Cehalet, asla soru sormaz. (B. Disraeli)

Ben dünyada üç nesneyi istemem: Bir cahillik, bir yoksulluk, bir zulüm! (Fakir Baykurt)

Cehalet, gönüllü talihsizliktir. (De Segur)

Cahillik ne güzel; her şeyi biliyorsun. (Albert Einstein)

Cehalet, korkunun anasıdır. (Henry Holmes)

Anlamak masraflı iştir; emek ister, gayret ister, samimiyet ister. Yanlış anlamak kolaydır oysa. Biraz kötü niyet, biraz da cahillik kâfidir. (Sezai Karakoç)

Reklamlar

Cehalet cesurdur, bilgi onurludur. (Thukydides)

İlim cesaret verir, cehalet ise küstahlık. (Terry Neil)

Çok yaşamak cahile, cehaletten başka bir şey kazandırmaz. (İmam Gazali)

Cahillerle tartışırken, bilgeler bile cehalete kapılır. (Goethe)

Cehalet, mutluluk değil kayboluştur. (Philip Wylie)

Cahilin sonunda göreceği şeyi, akıllılar önce görür. (Mevlâna)

Bir şey öğrenmek için cehaletinizin güvenlik kalkanını devre dışı bırakmalısınız. (Richard Bach)

Cehalet ilmin, günah feyzin perdesidir. (Alaaddin Başar)

Cehalet,ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır. (Karl Marx)

Cehaleti iş başında görmekten daha korkunç bir şey olamaz. (Goethe)

Cehalet öyle bir binektir ki, üzerine binen zelil olur, arkadaşlık yapan yolunu kaybeder. (Hz.Osman)

Cahillik aklın gecesidir, ama aysız ve yıldızsız bir gece. (Konfüçyus)

Cehalet yenilmesi gereken en büyük düşmandır. (Atatürk)

Reklamlar

Her zaman korku ve nefretin cehaletle körüklendiğine inanmışımdır. (Kristin Cast)

Hiçbir şey eyleme geçen cahillik kadar korkutucu olamaz. (Konfüçyus)

Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır fakat ona itiraf ettirmek güçtür. (Hz.Ali)

Bilgisizlik, kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir. (Jean de La Bruyere)

Cesaretle cehâleti karıştıranlar, nelere sebep olabileceklerinin farkında bile değiller. (Elif Şafak)

  Bilgisizlikle İlgili Sözler

Cehalet cehalettir. Cehaletten herhangi bir şeye inanma hakkı çıkarılamaz. (S. Freud)

Cehalet her zaman, kendisine hayran olmaya hazırdır. (Sache Guitry)

Cehalet ateşinin yakmadığı orman yoktur. (R. Necdet Evrimer)

Cehaletten kurtulmanın yolu; bazı şeylerin cahili olmaktan geçer. (İsmet Özel)

Reklamlar

Bilgisiz dürüstlük faydasızdır, dürüst olmayan bilgi ise tehlikeli ve korkunçtur. (Samuel Johnson)

Aldırmamak cehaletle aynı şey değildir, üstünde çalışman gerekir. (Margaret Atwood)

Bir millet cehaletle, hukukunu bilmezse; ehl-i hamiyeti daha müstebid eder. (B.Said-i Nursî)

Cehalet insanın isteyerek talihsizliğe talip olmasıdır. (G. İpsen)

Cahilliğin farkında olmamak, cahillik hastalığıdır. (Amos Bronson Alcott)

Yanlış bilgiden sakınınız, çünkü cehaletten daha tehlikelidir. (Bernard Shaw)

Cehaletin kültürüne kitap gerekmez. (G. Santayana)

Delilik ve cahillik, insanlığın ortak lanetidir. (William Shakespeare)

Bilgisizliğini açığa vurmaktansa, saklamak daha iyidir. (Herakleitos)

Cehalet, âdemi mahrum eder her saadetten. (Eşref)

En koyu cehalet, hakkında hiçbir şey bilmediğin bir şeyi reddetmektir. (J.Brown)

Cahilliğin eyleme geçişinden daha korkunç bir şey yoktur. (Goethe)

Dünyada her kötülük, daima cehaletten gelir. (Albert Camus)

Cahillik, dertlerimiz için etkisiz bir ilaçtır. (Seneca)

En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır. (M. Kemal Atatürk)

Akıl noksanlığı iki türlü olur: Biri delilikten, öbürü cahillikten. (Platon)

Hala en kötü şey, insanın kendi cehaletini tanımamasıdır. (St. Jerome)

Sadece bir iyi vardır; bilgi. Ve sadece bir kötü vardır; cehalet. (Sokrates)

Eylem halinde ki cehaletten, daha korkunç bir şey olamaz. (Goethe)

Bilgelik kendi kendimizi yenmektir; oysa cehalet, kendi kendimize yenilmektir. (Sokrates)

Başa gelen cehaletlerden başkalarını sorumlu tutmak, cehalet alâmetidir. (Akif Cemil)

Ne mutlu cehaletin koruyucu rahmi içinde bir cenin gibi büzülüp yatanlara. (Zülfü Livaneli)

Bilgisizlik, insanın gönül rızasıyla istediği bir talihsizliktir. (M. T. Cicero)

Öğrenmek pahalıdır; ama cehalet çok daha pahalı. (Henry Clausen)

Çılgınların elinde ki cehalet, hiçbir zaman bir şeyi çözememiştir. (Dr.Asimov)

  Cahil İle İlgili Sözler

Cehalet, herkesin bildiği gibi sofuluğun anasıdır. (Robert Burton)

Bilgisizlik, daima sertliği doğurur. (Sigmund Freud)

Cehalet ile açıklayabileceğin bir şeyin ardından, kötü niyet arama. (Bill Arnett)

Cehaletini bile bile sürdüren, cehaletten doğan bütün suçlardan suçludur. (Samuel Johnson)

Durumun nereye gittiğini ısrarla görmemek cahilliktir. Çünkü tarih, tekerrürden ibarettir. (İlber Ortaylı)

Cehaletle deha arasında ki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları var, cehaletinse hiçbir sınırı yoktur. (Whoopi Goldberg)

Cehaletimiz kendi özrümüzdür. Her anlayamadığımızı inkâr edersek, inanacak ne kalır? (Ömer Sevinçgül)

Medya patronlarının en büyük sermayesi ne makineleridir, ne parasıdır; halkın cehaletidir. (Zülfü Livaneli)

Öğrenilmiş cehalet, doğru bilinen yanlışların nesillere aktarılmasıyla oluşur. Tehlikelidir çünkü gerçek doğruların öğrenilmesini engeller. (Doğan Cüceloğlu)

Unutma, cehaletten daha dermansız dert yoktur! Gerçi bilgiye hâkim olmak mutluluktan çok elem, sevinçten çok keder verir ama insan da öğrenerek çoğalır. (İskender Pala)

Cehaletimizi kırabiliriz, becerilerimizi, yeteneklerimizi ve zekamızı kullanarak kendimizi bulabilir, kendimiz olabiliriz. En önemlisi, özgür olabiliriz. Uçmayı öğrenebiliriz. (Richard Bach)

Kimsenin cahilliğini yüzüne vurma. Bil ki insanları en çok kızdıran ve gücendiren, cahilliklerinin yüzlerine vurulmasıdır. (Ali Fuad Başgil)

İnsanlık ölüme, ıstıraba ve cehalete çare bulmayı başaramayınca çözümü mutlu olabilmek için bunları asla düşünmemekte buldu. (Bruno Portier)

Cahile cahilliğini anlatmak imkansızdır. Çünkü cahilliği anlamak için de bilgi gerekir. Cahilin cahilliğini ispat kolaydır. Fakat onu ikrar ettirmek zordur. (Hz. Ali)

Bazen öyle diplomalı insanlar görüyorum ki, içimden ”bu kadar cehalet anca eğitimle mümkündür” diyesim geliyor. (Vedat Türkali)

Cehalet, Allah’ın laneti olduğuna göre; bilgi, göklere ulaştırabileceğimiz kanatlardır. (W.Shakespeare)

Ne acayip bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar, cehaletin kalın perdesi arkasından, gerçeği göremiyorlar. Katillerine kucak açıp onları alkışlıyorlar. (Goethe)

Dünyadaki kötülük neredeyse her zaman cehaletten kaynaklanır ve aydınlatılmamışsa, iyi niyet de kötülük kadar zarar verebilir. (Albert Camus)

Cahillik beladır. En büyük cahillik yaratanı bilmemektir. Kuran ve hadis bilgisi, yaşadığımız hayatın fıkhını öğrenmek, huzurun kaynağıdır. (Nureddin Yıldız)

  Bilgisizlikle İlgili Sözler

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. (Atatürk)

İnsanlara cehaletlerini tanıtmak imkânsızdır. Zira cehaleti tanıyabilmek için de bilgi lâzımdır; dolayısıyla cehaletini görebilen cahil değildir. (J.Taylor)

Bağnazlığın coğrafyası ve zamanı yoktur. Yarı cehalete dayanır ve beşeriyet için istenmeyen sonuçlar verir. (İlber Ortaylı)

Bilgisizliğin üç biçimi vardır: Gerekeni bilmemek, kötü bilmek, bilinmemesi gerekeni bilmek. (François de La Rochefaucauld)

Bilgili olmanın ön koşullarından biri, kişinin kendi cehaletinin sınırlarını görmesi ve bunu kabullenmesidir. (Alain de Botton)

Cehalet asla bilgiye tercih edilemez. Bilmek insana neye mal olursa olsun. Gerçeğe karşı umursamazlık ve körlük bizi olduğumuz yerde zapt eden ve kendi zihinlerimize mahkum bırakan zincirlerdir. Gerçek bizi özgürleştirir. (Ethan Cross)

Cahillik hiç ayıplanacak bir şey değildir hatta cahil tutarlıdır kendi içinde. Kötü olan yarı cahillerdir. (İlber Ortaylı)

Madde karanlığı, akıl nuru; Cehalet karanlığı, ilim nuru; Nefis karanlığı, marifet nuru; Gönül karanlığı, aşk nuru ile aydınlanır. (Hacı Bektaş Veli)

Cehalet sorgulamaz, yargılar. Cehalet öğrenmez, inanır. Cehalet okumaz, hatmeder. Cehalet hoş görmez, katleder. Cehalet ilkeldir, sosyalleşmez. Medeniyetse, kadın ve erkeğin birlikte yürüyebilmesidir. (Emine Supçin)

İnsanın ilmi büyüktür; ama cahilliği sınırsızdır. Hiç bilmediği gökleri dikkatle inceler. Bilmediği şeyleri derinleştirir, kelimelerin bile ne olduğunu bilmeden konuşur. Böylece yaşar ve ne hayatın ne de ölümün ne olduğunu bilemeden ölür. (Fernando Pessoa)

Kader, hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten, ”ne yapalım kaderimiz böyle” deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının hakimisin, ne de hayat karşısında çaresizsin… (Elif Şafak)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.