Ruh İle İlgili Sözler

05.01.2021
Ruh İle İlgili Sözler

Ruh İle İlgili Sözler, Ruh Hali İle İlgili Sözler, Ruh Güzelliği İle İlgili Sözler, Ruh İle İlgili Güzel Sözler, Mevlana Ruh İle İlgili Sözleri, Ruh İle İlgili Sözler Tumblr, Ruh İle İlgili Aşk Sözleri, Ruh İle İlgili Whatsapp Durumları

Ruh İle İlgili Sözler

Berrak bir gölden kirli su akmaz, güzel bir ruhtan kötü söz çıkmaz.

Duygu akla, akıl da ruha esirdir. )Mevlana(

Dünyasına isyan etmeyen ruh, Allah’a teslim olmamıştır. Nurettin Topçu

Yüzün kiri yıkanır, ruhun kiri yıkanmaz. Tibet Özdeyişi

Ruhun büyüklüğü enginliğiyle değil, inançlarındaki keskinlik ve gerçeklikle ölçülür. Epictetos

Basit bir ruh mutluluk ile övünür, felâketle de yere serilir. Epicure

Ruhunu kaybeden, dünyayı kazansa ne çıkar. Victor Hugo

Başkalarının ruhu, karanlık bir ormana benzer. Turganyev

Safahat âleminde insanın ruhu, kendi vücudundan iğrenir. Montesquieu

İyilik, faziletli bir ruhun ifadesidir.

Reklamlar

Derin ruhlar hem geçmişte, hem de gelecekte yaşamak zorundadır. Goethe

Arıtılmış olan ruh, mutlu olan için bir süs tür. Mutsuz olan için ise bir sığınaktır. Demokritos

Ruhunda kölelik olan, taht’ta çıksa da yine köledir. Vauvanarques

Vücut, ruhun bineğidir. Şeyh Galib

Dünya üzerinde en güçlü silah, ateşlenmiş insan ruhudur. Ferdinand Foch

İnsanı mutlu kılan şey; şartlar değil, ruh yapısıdır. Voltaire

Büyük bir ruhta, her şey büyüktür. B.Pascal

Astronomi, ruhu yükseklere doğru uçmaya zorlar ve bizi bu dünyadan başka dünyaya götürür. Eflatun

Hayvanın gücü pençesidir; insanın ki ruhunda! Cemil Meriç

Ruhun da, vücut gibi ihtiyaçları vardır. J.J.Rousseau

Önemli olan ruhtur. Güzel bir çehre de güzel bir ruh yoksa neye yarar. Euripides

Reklamlar

Asil bir ruh için başını boyunduruğa uzatmakla, balta önünde eğmek arasında fark olmamalıdır. Goethe

Ruhunu geniş tutmasını erken öğrenebilmiş kişi, sonraları dünyayı içine sığdırabilir. Stefan Zweig

İnsan ruhu; büyük emeller peşinde belirli yüksekliklere eriştikten sonra baş dönmesine tutulursa, artık eski yerine yavaş yavaş inmez, ancak yuvarlanır. George Sand

Ruh huzuru ve insanın kendi halinden memnun olması, muhteşem bir duygu. Bu mücevher, değerli olduğu ölçüde kolay kırılır da, olmasa keşke. Goethe

Alçak ruhlu olanlar para arar, yüksek ruhlu olanlar ise saadet arar. Dostoyevski

Ruhun yüksekliği; ne zeka, ne zafer, ne de aşk ile ölçülemez. O ancak, iyilikle mukayese edilebilir. La Cordaire

Ruh aynasında iyiliklerin yanında, kötülüklerde sıra sıradır. Aldoux Huxley

Reklamlar

İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar. Leonardo da Vinci

Kapalı gözler, ruhu eyguzelsozler.com seyretmenin en güzel şeklidir. Victor Hugo

Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmez. Aristoteles

Ne bilim, ne felsefe, ne de beşeri sevgiler, insan ruhundaki boşluğu dolduramazlar. Blaise Pascal

Kâinatın efendisi, ruhtur. A.Hamdi Tanpınar

Dünyada değerli olan tek şey, hareketli bir ruhtur. Emerson

Ruh güzelliği, beden güzelliği kadar kolay görülmez. Aristoteles

İnsan ruhu, yaptığı seçimlerle belirlenir. F.Nietzsche

Eğer insanlığın ruhundan bilgisizliği ve hatayı silmeyi başarırsak, insanların hareketlerinde ki kötülükleri ve haksızlıkları da ortadan kaldırmış oluruz. Sokrates

Bizi şartlardan çok, ruh yapımız mutlu kılar. Voltaire

Yum gözünü aç elini yüreğim senindir. İster cam kenarına koy güneş alsın. İster can kenarına koy, hep sende kalsın.

Ruhun derdi içinde ve kaçamaz kendi kendisinden. Horatius

Ruhu herhangi bir biçimde karartan ne varsa, günahtır. André Gide

İnsan, ruhunda açılan yaradan da ölür. H.de Balzac

Çok derine inilmezse, ruhta eğitim fışkırmaz. Protagoras

Dünyada en gelişmemiş ülke, insan ru hudur. En verimli ülkede odur. Bu sebep le eğitimin en kutsal görevi, ruhları geliştirip kemale ulaştırmak olmalıdır. Pearl S.Buck

Kötülük akılda yer etmiş, inatçı ve ancak mucize ile iyileşebilen bir ruh hastalığıdır. Novalis

Ruh hastası olmak kolay iş değildir. İnsanın önce ruh sahibi olması gerekir. Nelson

Dünyada işlemesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik, insan ruhu. Benjamin Franklin

Ruh ile beden arasında ayırım varsa, hangisine sahip olmak daha iyidir. Woody Allen

lstırap çekmemiş bir ruh, saadetten ne anlar. George Sand

Ruhların alçalması, bedenin yüzündendir. Bedenlerin yücelmesi, ruhlardandır. Mevlâna

Kendine değer ver ve onun değerlerini olgunlaştır. Çünkü sen bedeninle değil, ruhunla insansın. İmam-ı Gazalî

Başkalarının hatalarıyla, fenalıklarıyla uğraşarak; ruhunu karartma. Emerson

Ruhunuzu, yüreğinizi alabildiğine doldurun. Goethe

Bedenimizi hasta eden, ruhumuzun baskılarıdır. Sigmund Freud

Sevgisiz ve takdirsiz ruhun, öz kökleri kurur. K.Erdmann

Özgürlük ruhun yüklenmesi gereken ağır bir yüktür.

İnsan ruhunun sağlıklı kalabilmesi için en gerekli şey, bir dostun candan uyarmalarıdır.

İnsan ruhunun özelliği, en güçlü olarak bastırıldığı zaman, en çabuk yükselmesidir. Wolfgang Van Goethe

Ruh başıboş kalınca, türlü hayaller kuruyor.

Gören, duyan yalnız ruhtur, geri kalan her şey sessiz ve sağırdır. Epicharm

Gören ruhtur, göz değil. M. Rasim Mutlu

Bir tek hedef üzerinde toplanan ruh kuvveti pek büyüktür, harikalar başarır. Buda

Yaşlılığın asıl felaketi, vücudun kuvvetten düşmesi değil, ruhun her şeye karşı kayıtsız bir hale gelmesidir. Andre Maurois

İnsan ruha bakmalı; güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar. Euripides

Ancak küçük ruhlar, işlerin ağırlığı altında ezilir. Horatius

Ruhunda istiklâl olmayan, hür değildir. H. Ziya Ülken

İyi şeyler için sevinmek, kötülükler için acı duymak, dengeli bir ruhun özelliğidir. Çicero

Büyük ruhlar, ızdıraplara sessizce katlanır. Friedrich Sebiller

Ruhumuzda açılan yaralar, kapanmaz. Ali Suad

Duyan ve gören yalnız ruhtur. Geri kalan her şey; sessiz ve sağırdır. Epikharmos

Her ruh yeniden düzenleme ihtiyacı duyan bir melodidir. Mallarme

Bir insanın ruhunu mektuplarında, çırılçıplak görebilirsiniz. Samuel Johnson

Ruh yaşlı doğar fakat gençleşir; Hayatın komedisi bu. Vücutta genç doğar, gitgide yaşlanır. Bu da hayatın trajedisi. Oscar Wilde

Ruhu lekeleyen daima vücuttur. Victor Hugo

Ruhları ışıktan hoşlanmayanların gözleri, karanlıkta da kamaşır. Cemil Sena Ongun

Hekimlerin yaptığı en büyük hata, ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir. Eflatun

Ruh, düşüncedir. M.Rasim Mutlu

Ruh, neşesini çalışmakla bulur. P. B. Shelley

Ruh, maddenin yüksek bir ürününden başka bir şey değildir. F.Engels

Ruhun büyüklüğü büyük yerlerde değil, gösterişsiz yerlerde çıkar ortaya. Montaigné

Büyük ruhlar daha da ileri gider, kaçışlarında sakin telaşsız olmakla kalmaz, gururlarını da yitirmezler. Montaigne

Bir dostun üzüntüsüne herkes katlanır ama bir dostun başarılarına sahiden sevinmek için, çok yüksek bir ruh sahibi olunmalıdır. Oscar Wilde

Vücudun mükemmel yapısı, ruhun asaletine delildir, bundan da şu anlaşılıyor ki duyulan hassas olanlar, daha asil bir ruha, daha çabuk kavrayan bir zekaya sahiptirler. Alexis Carrel

Bedenine değil kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır! Çünkü kişi; bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır. İmam-ı Gazali

Kalbin gerçek, derin barışı ve tüm ruhun huzuru sadece yalnızlıkta bulunur. Arthur Schopenhauer

Evliliği sürdüren vücut değil, ruhtur. Publius Syrus

Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Gerbart Hauptmann

Ruhumun pencerelerini güneşe açtım. Walt Whitman

İnsanların ruhlarından söküp atacakları yalnız iki şey vardır. Bencillik ve imansızlık. Epicures

Ruh, akılda ve gerçekte hayata kavuşur. Tutkuda ve yanlışta varlık anlamını yitirir.

Ruhsuz bakana, görünmez sonsuz. Ali Suad

Ruhsal yeterliliği elde etmek, maddi değerleri olan büyük şeyler elde etmekten daha önemlidir. Lao Tzu

Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder; Çünkü her yerde olmak, hiçbir yerde olmamaktır. Horatius

Vücudu öldürenden korkmayınız, ruhu öldürenden korkunuz. Diderot

Ruhların gerçek uyumu halinde insanlar, birbirlerine durmadan yaklaşırlar, görünürde birbirlerinden uzaklaşsalar bile. Goethe

Ruhların yerleştiği beden yapısının niteliği, pek önemlidir. Çünkü birçok beden özellikleri vardır ki ruhu keskinleştirir; birçokları da vardır ki köreltir. Cicero

Ruhun kusurları, vücuttaki yaralar gibidir, iyi etmek için ne kadar itina edilirse edilsin, daima iz bırakırlar ve her zaman tekrar açılma tehlikesine maruzdurlar. François de la Rochefaucauld

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.