Tevekkül İle İlgili Sözler

16.12.2020
Tevekkül İle İlgili Sözler

Tevekkül İle İlgili Sözler, Tevekkül Etmek İle İlgili Sözler, Tevekkül İle İlgili Resimli Sözler, Sabır Ve Tevekkül İle İlgili Sözler, Mevlana’nın Tevekkül İle İlgili Sözleri, Tevekkül İle İlgili Kısa Sözler

Tevekkül İle İlgili Sözler

Tevekkül olunuz. Zamanı bekleyiniz. Gelecek olan hayır ile gelsin. Allah’ a boyun eğiniz. (İskender Pala)

Gerçek tevekkül sahibi olan kimse, bulunduğu beldede kendisinden daha muhtaç biri varken orada bir şey yemez. (Hallac-ı Mansur)

Bir adam Resulullah (sa)`a gelerek: “Hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah`a tevekkül edeyim?” diye sormuştu. Ona: “Bağla ve tevekkül et!” buyurdu. – Hz. Muhammed (s.a.v)

İnsanlığı aradım; bunu doğrulukta gördüm. Gönlüm ululuk istedi, bunu kanaat ve tevazuda buldum. Övünmek istedim, bunu huyda ve benlikte küçülmekte buldum. Gönlümün gani olmasını aradım, bunu tevekkülde buldum. – Veysel Karani

Reklamlar

Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. O’nun ayetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. – Enfâl Suresi, 8. Ayet

Tevekkül, ilahi kaza ve hükümlere itirazsız teslim olmaktır. – İbn Mesrûk

Allah’a tevekkül edene Allah kafidir.

Tevekkül Hz. Peygamber s.a.v.’in hali ve ahlâkıdır. Çalışıp kazanmak Rasulullah s.a.v.’in sünnetidir, peygamberin yolundan gitmek isteyen sünnetini terk etmesin. – Abdullah Tüsterî

Kapıyı kilitleyen de açan da aynı anahtar değil mi? Sabret, Tevekkül et, En hayırlısı nasip olsun. – Mevlana

Sevmek yürek değil İman ister. Namaz ister. Dua ister. Tevekkül ister. Çünkü Rabb’in böyle ister.

Tevekkül ehli için felaket ihtimali yoktur. – Muhyiddin Şekur

Sen kendin fâni iken, dertlerin nasıl Bâki kalsın? Allah’a sığın, tevekkül et.

Reklamlar

Hayat zor, çetin ve ağır. Tek çare: ağırlığı sırtında taşımamak. Taşıma mecburiyetinde kalınca da tevekkül edip Allah’a havale etmek.

Tevekkül, bir şeyin olması ile olmaması arasında fark gözetmemektir. – Cafer-i Huldi

İman; tevhidi. tevhid; teslimi, teslim; tevekkülü, tevekkül; saadet-i dareyni iktiza eder. – Said-i Nursi

Dünya pirizine takarsan gönül fişini; Şeytan işte o zaman bitirir işini! Tevekkül pirizine takarsan gönül fişini, Rabbim halleder bütün işini!

Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. – Talak Suresi, 3

Gerçek şu ki: İmân edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) bir hakimiyeti yoktur. – Nahl Sûresi, 99

Hayata 3T ile bağlanmak gerek: Tevekkül, Tefekkür, Tebessüm.

Tertib-i mukaddematta tefviz, tembelliktir; terettüb-ü neticede, tevekküldür. – Said-i Nursi

Reklamlar

Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek; esbaba teşebbüs ise bir nevi dua-yı fiilî telâkki ederek, müsebbebatı yalnız Cenâb-ı Hakk’dan istemek ve neticeleri O’ndan bilmek ve O’na minnettar olmaktan ibarettir. – Bediüzzaman Said Nursi

Tevekkül, sadece içinde bulunulan günün geçim derdine düşmek, yarın düşüncesini kalpten silmektir. – Ebu Bekir Zekkak

Tevekkelin (tevekküllünün) gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez). – Atasözü

Siz Allah’a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz, sizleri de, kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı; Sabahleyin aç çıkar, akşama tok dönerdiniz. – Hz. Muhammed (s.a.v)

Biz nasip deriz, eyguzelsozler.com Hayırlısı deriz, Tevekkül ederiz, Tebessüm ederiz, Her şeyi Allah’a bırakırız.

Bize, hepimize düşen Allah’a tevekkül etmektir. – Ertuğrul Gazi

Geleceği bilmiyor tevekkül içinde bekliyorum. Bilmemeye ve sevgiye iman ettim ve kendime seslendim. Gelecek üzerinde ancak Allah söz sahibidir!

Tevekkül herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah’a bırakma, Allah’a inanma ve Allah’a güvenme manasına gelmektedir.

Ne zaman yaramızdan şikayetçi olsak, daha deriniyle imtihan olunduk. O yüzden diyoruz; Tevekkül iyidir. – Halit Ertuğrul

Hz. Lokman (a.s.) bir gün oğluna şöyle nasihat eder: Yavrucuğum! Dünya derin bir denizdir. Şüphesiz bu denizde çok insan boğulmuştur. Bu sebeple, bu dünya denizinde bineceğin gemi takva, geminin yükü Allah-ü Teâlâ’ya iman, yelkeni de Allah-ü Teâlâ’ya tevekkül olsun. Bu söylediklerime dikkat edersen umulur ki kurtuluşa erersin. Zira senin için bundan başka kurtuluş yolu görmüyorum.

Ne kadar çok garantici olmuş insanoğlu, tevekkül kelimesini anlamını derinliğini unutmuşuz. Sonumuzu hayr eyle Rabbim.

Tevekkül kalbin mala ve mülke, genel olarak da yaratılmış olan şeylere güvenmeyip sadece Allah’a dayanması, Allah’ın kendisine istediklerini verdiği zaman hissettiği duygularla vermediği zamanki duygularının aynı olmasıdır. – İbrahim havvas…

İnsan ne kadar acı olursa olsun bir mecburiyeti kabul ettikten sonra içine sükun ve tevekkül geliyor. – Reşat Nuri Güntekin..

İmanın en üst noktası ihlâs, tevekkül ve Rabbü’l-âlemîn’e tam teslimiyettir. – Ebü’d-Derdâ…

Derdi olan neylesin? Gitsin, Rabbine söylesin. Sonrası, tevekkül eylesin.

Kim Allah Teâlâ’ya tevekkül eder O’na sığınır ve güvenirse; Allah Teâlâ onun yardımcısı olur. – Hadis-i Şerif..

Allah’ın adıyla tevekkül ettim. Allah’ım! Ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Hz. Muhammed (s.a.v)

Sağlam bir kalp tevhid, tevekkül, yakîn, tevfik, ilim, iman ve kurbiyet ile dolar. – Abdulkadir Geylani

Ey oğul, dünya derin bir denizdir, insanların çoğu boğulmuştur onda. Yükü İman, Yelkeni Tevekkül, Kaptanı Akıl, Pusulası İlim, Lengeri Sabır olan Takva gemisiyle o denizde hareket etmelisin. – Lokman Hekim..

De ki: “Bize hiçbir zaman, Allah’ın bizim için yazdığından başka bir şey isabet etmez. O, bizim sahibimizidir.” Dolayısıyla mü’minler, yalnız Allah’a tevekkül etsinler. – Tevbe Suresi, 51.Ayet

Tevekkülün haddi nedir?” diye sorduklarında: “Allah’tan başka hiçbir kimseden korkmamaktır.” buyurdular. – İmam Ali Rıza..

Kadere iman edeni “Keşke” sözü rahatsız eder. Biz nasibe inanır ve elimizden geleni yaparız. Sonra tevekkül eder, teslim olur, huzur buluruz. – Nureddin Yıldız..

Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir. – İmam-ı Gazali

Yüksekliği aradım, tevâzuda buldum. Başkanlık aradım, halka nasihatta buldum. Neseb aradım, takvâda buldum. Şeref aradım, kanâatte buldum. Rahatlık aradım, zühdde buldum. Zenginlik aradım, tevekkülde buldum. – Veysel Karani

Ümitsiz hastalıkların, mukadder felaketlerin son bir ilacı vardır: Tahammül ve tevekkül. Elemlerde bir giz, şefkat var gibidir. Şikâyet etmeyenlere, kendilerini güler yüzle karşılayanlara karşı daha az zalim olurlar. – Reşat Nuri Güntekin…

Ey Oğul! Dünya derin bir denizdir, pek çok insan onda boğuldu. Gemin takva, yükün imân, hâlin tevekkül olsun. Umulur ki, kurtulursun… – Hz. Lokman

De ki: “Allah’ın bize yazdığı şeyden başkası, bize asla isabet etmez. O, bizim Mevlâ’mızdır.” Ve artık mü’minler, Allah’a tevekkül etsinler. – Tevbe, 51

Çalışıp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibâdet yapmaktan hayırlıdır. – Abdullah Bin Menazil

Sevinmek ya da yerinmek için gaybı bilmek gerek. Tevekkül iyidir. – Tarık Tufan

İmanın dört rüknü vardır: Allah’a tevekkül etmek, Allah’ın kazasına rıza göstermek, Allah’ın emrine teslim olmak ve her şeyi Allah’a havale etmek. – İmam Ali Rıza

Haset ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve Allah’a tevekkül edin. Hz. Muhammed (s.a.v)

Rabb’im bana öyle bir tevekkül ver ki, değil namerde merde bile eyleme muhtaç.

İnsan, güneş misali olmalı Feride. Fırtınalar kopsa da içinde, alev alev yansa da yüreği; işte, tebessümle sarmalı etrafını tevekkül ve teslimiyetle, kaygı ve telaşeden uzak, sevgiyle ısıtmalı.

Ey Ebû Hureyre! Allah’tan başka hiçbir şeye ümit bağlama. Allah’a tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allah Teâlâ Hazretleri’nden iste. Allah-ü Teâlâ’nın âdet-i ilâhiyyesi (işi, kânunu) şöyledir ki; herşeyi bir sebep altında yaratır. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra Allah Teâlâ’nın yaratmasını beklemek lâzımdır. Tevekkül de bundan ibârettir. – Hadis-i Şerif…

Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemek, tevekkül etmektir.

Uğursuzluk yorma, şirktir ve bizden hiçbir kimse yoktur ki, bu şirkten ona bir şey yaklaşmış olmasın. Ancak, tevekkül ile Allah onu giderir. – Hz. Muhammed

Tevekkülden daha güzel bir ilaç var mı acılara sabretmeye?

Tevekkülü İbrahim olanın, imtihanı ateş olsa ne olur?

Çareyi tedbirde sanmak ne gaflet! Deveni hem bağla, hem tevekkül et. – Necip Fazıl Kısakürek

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.