İlim İle İlgili Söylenilmiş Sözler

28.12.2020
İlim İle İlgili Söylenilmiş Sözler

İlim İle İlgili Söylenilmiş Sözler, İlim İle Söylenmiş Güzel Sözler, İlimle Alakalı Söylenen Sözler, İlim Hakkında Sözler, İlimle İlgili Söylenen Sözler Mevlana Yunus Emre, İlim İle İlgili Özlü Güzel Sözler, İlim İle İlgili Sözler Resimli Facebook

İlim İle Söylenmiş Güzel Sözler

* Kim ilim arama yolunda olursa, cennet de onu arama yolunda olur. (Hz. Ali)

* İlmin en büyük düşmanı, sabırsızlıktır. (Şems-i Tırmizi)

* İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. (Hacı Bektaş-i Veli)

* İlim bahçesi, cennet bahçesidir. (Hz. Ali)

* İlimle geçen bir gece, ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır. (Hz. Muhammed s.a.v)

* Bilmek bir ilmektir; ilim kazak örmektir. Sen şişleri eline almazsan o sadece tüketmektir. (M. İskender )

Reklamlar

* İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

* İlim deniz, dalgaları kıyıya vuran tecellilerdir. (A.F.Y)

* İlim meclisinde ciddi davranın, ilmi şakaya almayın, çünkü ilim değerini kaybeder. (Hz. Ali)

* İlim; ancak edeple alınır, edeple anlaşılır. (Yahya Bin Muaz)

* İlim; fakirlikte servet, zenginlikte zinettir. (Zübeyr Bin Ebubekir)

* Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. (Mevlana)

* Eğer ilim ümit ile olsaydı dünyadaki bütün insanlar âlim olurdu. (Hz. Ali)

* Türk milletinin elinde tuttuğu meşale müspet ilim meşalesidir. (Mustafa Kemal Atatürk)

* İlim, kendi haddini bilmek; tasavvuf, kalbi temizlemektir. (Cüneyd-i Bağdadi)

* Zahir ilimlere sahip olanların, gideceği cennetler bellidir. (A.F.Y)

* İlim ile ileriye, din ile doğruya, sanat ile güzele gidilir. ( Peyami Safa)

  İlim İle İlgili Sözler

Reklamlar

* İlim öğrenmek, nafile ibadetten hayırlıdır. ( İmam-ı Şafi)

* İlim ürkek bir kuştur, bağlamazsan kaçar. (İmam Şarani)

* İlim rütbesi, rütbelerin en yücesidir. (Hz. Ali)

* Ne âlimlere karşı iftihar ve övünmek için, ne de cahillerle münakaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz. (Hz. Muhammed s.a.v)

* İlmi, yazıp kitap haline getirmek suretiyle kaydedip koruyunuz. (Hz. Muhammed s.a.v)

* İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır. (Mustafa Kemal Atatürk)

* İlim servetten daha kıymetlidir. Çünkü serveti sen korursun, halbuki ilim seni korur. (Hz. Ali)

* İlmi ile amel etmeyen kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan başka bir şey değildir. (Şeyh Sadi)

Reklamlar

* Ya âlim ya öğrenci, ya dinleyici ya da ilmi sevenlerden ol. Beşinci olma ki helak olursun. (Hz. Muhammed s.a.v)

* İlim öğrenip de amel etmeyen kimse, çift sürüp de tohum ekmeyene benzer. (Şeyh Sadi)

* Karada, denizde yolunuza delalet edecek derecede yıldız ilmini öğrenin. (Hz. Ömer)

* İlim ve hikmetin nuru, kendileriyle dünyalığın istenmesi halinde kaybolur. (Yahya Bin Muaz)

* İlim, bölüşüldükçe artan hazinedir. (Bhartrihari)

* Hikmetli bilgi, tecrübe eyguzelsozler.com ile desteklenmiş ve uygulanabilir özellikler taşıyan ilimdir? Hikmet, ilim ile sanatın birleşmesidir. (Elmalılı M. Hamdi Yazır)

* Bizi, daima hayvanlık halinin üstüne yükselten şey ilimdir ve ancak ilimdir. (Edmont Goblot)

  İlim İle İlgili Sözler

* İlim, rivayet ve kuru malumat çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. (İmam-ı Malik)

* Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. (Hz. Muhammed)

* İlim ve hikmet müminin kaybolmuş malı gibidir, nerede bulursa alsın. (Hz. Muhammed s.a.v)

* İlim öyle bir şeydir ki, sen ona tüm gücünü vermedikçe, o sana yarısını bile vermez. (Ebu Yusuf)

* İlmin sonu, cehlin itirafıdır. (Hz. Ali)

* İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür. (A. Einstein)

* Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. (Mustafa Kemal Atatürk)

* İlme karşı duyduğunuz ilgi öyle bir susuzluğa benzer ki, içtikçe daha fazla susarız. (Laurence Sterne)

* İlim, müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır. (Hz. Muhammed)

* Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. (Mustafa Kemal Atatürk)

* Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fen haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir. (Mustafa Kemal Atatürk)

* Beşikten mezara kadar ilim öğrenin. (Hz. Muhammed s.a.v)

* İlmini de saatin gibi iç cebine sakla yalnızca ona sahip olduğunu göstermek için sık sık ortaya çıkarma. (Chesterfield)

* İlim; çok şeyler bilip rivayet etmek değil, Allah’tan korkmaktır. (İbn-i Mesud)

* İlim; aşağıdakileri yükseltir, cahillikte yüksektekileri alçaltır. (Hz. Ali)

* İlmin özelliğidir ki; az da olsa ondan payı olan sevinir, olmayanlar daima mahzun kalır. (İmam-ı Şafii)

  İlim İle İlgili Sözler

* İlmin evveli niyet, sonra anlamak, daha sonra yapmak, daha sonra muhafaza etmek, en sonra da yaymaktır. (Abdullah Bin Mübarek)

* İlimsiz hünersiz zenginlerde, bir nevi fukaradır. (İ. Hakkı Bıçakçızade)

* İlim öğrenmek erkek kadın tüm Müslümanlara farzdır. (Hz. Muhammed s.a.v)

* Aslında cahilin mutluluğu, gene ilmin yüzü suyu hürmetinedir; İlme sahip olduğuna dair vehmi onu mesut eder. (M. Rasim Mutlu)

* İlim, üç şeye bağlıdır; istidat, zeka, sebat. (Hacı Veyiszade)

* İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşan mayan ilim, geçmeyen para gibidir. (Cenap Şahabettin)

* İlmi öğreniniz, Çünkü Allah uğruna ilmi öğrenmek bir hasenadır. (Hz. Muhammed s.a.v)

* İlim işlenmemiş zeka, ayan bozuk saat gibidir. Kâh ileri gider, kâh geri kalır. (Agah İzzet Yaygaç)

* İlim aşağıdakileri yükseltir, cahillik yüksektekileri alçaltır. (Socrates)

* Eğer bütün dünya halkı; ilmin büyük hakikatlerini kavrayabilecek olsaydı, ıstıraplarını ve iştiyaklerini onun vasıtasıyla hallederdi. (H. Ali Yücel)

* İlimle imanı birleştiren, hakikate ulaşacaktır. (H. Ziya Ülken)

* İlim, müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır. (Hz. Muhammed s.a.v)

* Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtabilecek erleri bulabilsem. (Hz. Ali)

* İlim bir hazinedir; anahtarı sormaktır. Allah size rahmet etsin, sorun; çünkü sormakla dört kimse mükâfat alır: Soran, cevap veren, dinleyen ve onları seven. (Hz. Muhammed s.a.v)

* İlim; iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir. (Aristoteles)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.