İlim İle İlgili Sözler

20.07.2020
İlim İle İlgili Sözler

İlim İle İlgili Sözler, İlim İle İlgili Sözler Mevlana, İlim İle İlgili Güzel Sözler, İlimle Alakalı Sözler, İlim İle İlgili Söylenmiş Sözler, İlim Hakkında Sözler

Abdullah Bin Mübarek ilim ile ilgili bir sözünde “İlmin evveli niyet, sonra anlamak, daha sonra yapmak, daha sonra muhafaza etmek, en sonra da yaymaktır.” Demiştir.

İlim İle İlgili Sözler

İlim öğrenmekte alim gibiyiz, uygulamakta cahil gibiyiz. Bir delille kırk alimi yendim. Kırk delille bir cahili yenemedim. (İmam-ı Şafii)

İlim ahmaklığı gidermez akıl lazım.

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

Cahille dost olma: İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün. (Şeyh Edebali)

Aklın rızkı ilim, kalbin rızkı iman, ruhun rızkı aşk. (Serdar Tuncer)

Reklamlar

Bugün talebelik artık ilim yolculuğu değil, diploma avcılığıdır. (Nurettin Topçu)

Geçmişte ilim öğrenebilmek için yaşıyorlardı, bugün ise yaşamak için ilim öğreniyorlar. (Ali Şeriati)

İlim ve okumak niye hayatta işe yaramaz biliyor musun? Okursan, yine para babalarına uşak olursun da ondan. (Sadık Hidayet)

Bir mü’min üç gün ard arda ilim öğrenmeyi, kitap okumayı keserse fark etmese de manevî halleri alt üst olur.” (İmam Gazali)

Genç kızlarımızın ilim heyecanı kitlelerin çeyiz heyecanını aşmalıdır. (Nureddin Yıldız)

Her ilim sahibinden üstün bir âlim bulunur. ( Yusuf Sûresi, 76 )

Dünyayı isteyen ilim okusun, ahireti isteyen ilim okusun, her ikisini isteyen yine ilim okusun. Hz. Ali (r.a)

Elinde kalemi ve mürekkebi olmadan bir ilim meclisine giren, buğdayı ve arpası olmadan değirmene giden gibidir. (Nureddin Yıldız)

Reklamlar

İlim mekânına kafasını eğmeden giremesin. İlim kapısında kibiri bırakmak gerek. (Kemal Sayar)

İlim, yüzbinlerce yıl görülmeyeni gösteren dürbündür. (Cemil Meriç)

İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür.(A. Einstein)

Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen, ya da seven ol! Bunların dışında bir beşincisi olma; helak olursun. Beşincisi işe, ilme ve ilim ehline buğzetmendir. (Hz. Muhammed)

İlim,üç şeye bağlıdır; istidat, zeka, sebat.(Hacı Veyiszade)

İlim aşağıdakileri yükseltir, cahillik yüksektekileri alçaltır. (Socrates)

Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtabilecek erleri bulabilsem. (Hz. Ali)

Karada, denizde yolunuza delalet edecek derecede yıldız ilmini öğrenin. (Hz. Ömer)

İlmin sonu, cehlin itirafıdır.(Hz. Ali)

Reklamlar

Ne alimlere karşı iftihar ve övünmek için, ne de cahillerle münakaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz. (Hz. Muhammed)

İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır. (Mustafa Kemal Atatürk)

Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş ve uygulanabilir özellikler taşıyan ilimdir? Hikmet, ilim ile sanatın birleşmesidir.(Elmalılı M. Hamdi Yazır)

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.(Mustafa Kemal Atatürk)

İlim öğrenmek erkek-kadın tüm Müslümanlara farzdır.(Hz. Muhammed)

İlim ve hikmet mü’minin kaybolmuş malı gibidir, nerede bulursa alsın. (Hz. Muhammed)

İlim ve hikmetin nuru, kendileriyle dünyalığın istenmesi halinde kaybolur. (Yahya Bin Muaz)

İlim öyle bir şeydir ki,sen ona tüm gücünü vermedikçe, o sana yarısını bile vermez. (Ebu Yusuf)

İlim deniz, dalgaları kıyıya vuran tecellilerdir.(A.F.Y)

İlim rütbesi, rütbelerin en yücesidir.(Hz. Ali)

İlimle geçen bir gece,ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır.(Hz. Muhammed)

İlmini de saatin gibi iç cebine sakla yalnızca ona sahip olduğunu göstermek için sık sık ortaya çıkarma.(Chesterfield)

İlimle imanı birleştiren, hakikate ulaşacaktır.(H. Ziya Ülken)

Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir.(Hz. Muhammed)

Eğer bütün dünya halkı; ilmin büyük hakikatlerini kavrayabilecek olsaydı, ıstıraplarını ve iştiyaklerini onun vasıtasıyla hallederdi.  (H. Ali Yücel)

İlim, müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır.(Hz. Muhammed)

İlim meclisinde ciddi davranın, ilmi şakaya almayın, çünkü ilim değerini kaybeder. (Hz. Ali)

Türk milletinin elinde tuttuğu meşale müspet ilim meşalesidir. (Mustafa Kemal Atatürk)

İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşan mayan ilim, geçmeyen para gibidir. (Cenap Şahabettin)

İlim işlenmemiş zeka, ayan bozuk saat gibidir. Kâh ileri gider, kâh geri kalır. (Agah İzzet Yaygaç)

İlim, kendi haddini bilmek; tasavvuf, kalbi temizlemektir. (Cüneyd-i Bağdadi)

Bu ilim tevil eden cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci müfterilerin, düşman olan her neslin elinden muhafaza olunacaktır. (Hz. Muhammed)

Beşikten mezara kadar ilim öğrenin.(Hz. Muhammed)

Eğer ilim ümit ile olsaydı dünyadaki bütün insanlar âlim olurdu. (Hz. Ali)

İlmin en büyük düşmanı, sabırsızlıktır.(Şems-i Tırmizi)

İlim öğrenmek, nafile ibadetten hayırlıdır.( İmam-ı Şafi)

İlim bir hazinedir; anahtarı sormaktır. Allah size rahmet etsin, sorun; çünkü sormakla dört kimse mükâfat alır: Soran, cevap veren, dinleyen ve onları seven.(Hz. Muhammed)

İlmin özelliğidir ki; az da olsa ondan payı olan sevinir, olmayanlar daima mahzun kalır. (İmam-ı Şafii)

İlmi öğreniniz, Çünkü Allah uğruna ilmi öğrenmek bir hasenadır. (Hz. Muhammed)

Zahir ilimlere sahip olanların, gideceği cennetler bellidir. (A.F.Y)

İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir. (Hz. Muhammed)

İlim; ancak edeple alınır, edeple anlaşılır.(Yahya Bin Muaz)

Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir.(Mevlana)

İlim servetten daha kıymetlidir. Çünkü, serveti sen korursun, halbuki ilim seni korur. (Hz. Ali)

Ya alim, ya öğrenci,ya dinleyici ya da ilmi sevenlerden ol. Beşinci olma ki helak olursun. (Hz. Muhammed)

İlim; fakirlikte servet, zenginlikte zinettir.(Zübeyr Bin Ebubekir)

İlim bahçesi, cennet bahçesidir. (Hz. Ali)

İlim; aşağıdakileri yükseltir, cahillikte yüksektekileri alçaltır.(Hz. Ali)

İlim ile ileriye,din ile doğruya, sanat ile güzele gidilir.( Peyami Safa)

İlim; çok şeyler bilip rivayet etmek değil, Allah’tan korkmaktır. (İbn-i Mesud)

Aslında cahilin mutluluğu, gene ilmin yüzü suyu hürmetinedir; İlme sahip olduğuna dair vehmi onu mesut eder. (M. Rasim Mutlu)

İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.(Hacı Bektaş-i Veli)

İlmi ile amel etmeyen kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan başka bir şey değildir. (Şeyh Sadi)

İlim; iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir. (Aristoteles)

Bizi, daima hayvanlık halinin üstüne yükselten şey ilimdir ve ancak ilimdir. (Edmont Goblot)

Kim ilim arama yolunda olursa, cennet de onu arama yolunda olur. (Hz. Ali)

Bilmek bir ilmektir; ilim kazak örmektir. Sen şişleri eline almazsan o sadece tüketmektir. (M.İskender )

İlmi, yazıp kitap haline getirmek suretiyle kaydedip koruyunuz. (Hz. Muhammed)

İlimsiz hünersiz zenginlerde, bir nevi fukaradır.(İ. Hakkı Bıçakçızade)

Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fen haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir. (Mustafa Kemal Atatürk)

İlme karşı duyduğunuz ilgi öyle bir susuzluğa benzer ki, içtikçe daha fazla susarız. (Laurence Sterne)

İlim, rivayet ve kuru malumat çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. (İmam-ı Malik)

İlim ürkek bir kuştur, bağlamazsan kaçar.(İmam Şarani)

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.(Mustafa Kemal Atatürk)

İlim öğrenip de amel etmeyen kimse, çift sürüp de tohum ekmeyene benzer. (Şeyh Sadi)

İlim, bölüşüldükçe artan hazinedir.(Bhartrihari)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.