Kültür İle İlgili Sözler

19.08.2019
Kültür İle İlgili Sözler

Bu yazımızda neler okuyacaksınız: Kültür İle İlgili Sözler, Kültürle İlgili Sözler, Kültürel Miras İle İlgili Sözler, Popüler Kültür İle İlgili Sözler, Kültür İle İlgili Söylenmiş Güzel Sözler, Kültür İle İlgili Sloganlar, Kültürel Değerlerimiz Sözler, Atatürk’ün Dil Ve Kültür İle İlgili Sözleri, Genel Kültür Sözleri

Kültür İle İlgili Sözler

Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır; biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran kültür ordusu. (Mustafa Kemal Atatürk)

Kültürlü bir kafa, bilgi kaynaklarına açık ve tahammül edilebilir bir derecede de yeteneklerini kullanabilmesini öğrenmiş bir kafadır. (John Stuart Mill)

Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir. (Mustafa Kemal Atatürk)

Bir milletin kültürü, kendine mal edebilmesi için ecnebi diller okuyup, kendi diliyle düşünmesi lâzımdır.  (A. Hamdi Tanpınar)

Kültür her şeyi okuyup unuttuktan sonra, aklınızda kalanlardır. (Andre Gide)

Kültür, zengin ve sınai bir toplulukta insanların bayağı ve alelade düşüncelerine set çekecek bir vasıtadır. O halde, ümit edilir ki kültür; yaşadığımız zamanın değilse bile geleceğin adileşmesini önleyecektir. (Matthew Arnold)

Reklamlar

Entellektüel başkalarından daha çok şey bilmediğini, daha çok sözcükle anlatan kişidir. (Dwight Eisenhower)

Bilmezliğin tarlasına bir küçük kültür fidanı diktim.   (Fakir Baykurt)

  Miras İle İlgili Güzel Sözler

Kültürlü kişi Avrupa’da da kültürlüdür, Afrika’da da kültürlüdür.

Güvendikleri bir şeyleri var. Bu güvendikleri şeyin adına ne diyorlardı? Ona kültür diyorlar; onları keçi çobanlarından ayırt eden şeymiş bu. (Friedrich Nietzsche)

Bak işin içine para, iktidar ve silah girdi mi, orada kitap, kültür biter, artık kan ve can konuşur. (Buket Uzuner)

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. (Mustafa Kemal Atatürk)

Dil gönlü yüzdüren gemidir, toplumun da gönlü var; toplumun gönlünün adı da kültürdür. (Oktay Sinanoğlu)

Bireyin şahsiyeti tarih, kültür ve dininden aldığı sermayelerden oluşur. Bu sosyal kişiliğin özetidir. Ben, kültür, din ve tarihime yabancılaştığım zaman insani şahsiyetimi kaybetmiş olurum. (Ali Şeriati)

Hikmetli kültürlü insan, hayatını feda ederek kazanır. (Epiktetos)

Bir millet, ya şarklı ya garplı olur. İki dinli bir fert olamadığı gibi, iki medeniyetli bir millet de olamaz. (Ziya Gökalp)

İnsan için kültür, vücut için ekmek kadar lâzımdır. (M. T. Cicero)

Kültür, insanı hürriyete çıkarmalıdır. Yapmak istediği şeyleri başarmada yardımcı olmalıdır; onu, istediği şeyleri iddiada ve yapmada kadir kılmalıdır. Zira, yalnız insan isteyebilir. (Schiller)

Reklamlar

Medeniyet, insan ırkını mükemmelleştirmek, insanlık şartlarında ve görünen her şeyde ilerlemeyi gerçekleştirme çabasıdır. (Albert Schweitzer)

  Miras İle İlgili Güzel Sözler

İnsan kendisine yabancı olan her şeyi barbarlıkla suçlar, çünkü düşünce şeklimiz ve gerçek algımız sadece yaşadığımız ülke ve kültür tarafından şekilleniyor.

Kültürün temel direği; bilmek, öğrenmek arzusu ve merakı değil; bu yolda sarfedilen büyük gayretlerdir. (Matthew Arnold)

En kültürlü kişi, kendini en çok sayıda insanın yerine koyabilendir. ( Jane Adams)

Ham adam, önünde olup bitenlere bakmakla yetinir, kültürlü adam hissetmek ister, düşünceye dalmaksa yalnız çok iyi yetişmiş adama zevk verir. (Wolfgang Van Goethe)

Kendi kültürü ile ilgisi olmayan insan, ülkesinin yabancısıdır. (Ludwig Tieck)

Bir toplumun kültür seviyesi insanların yaşama biçimine göre değerlendirilebilir.

Kültür; mükemmelliğe ulaşmak, çalışmak, fazilet ve idrak nuru peşinde gitmektir. (Matthew Arnold)

Kültürün ilk basamağı, anadilini iyi konuşmak ve iyi yazmaktır. (Peyami Safa)

Kendi kültürüne sahip çıkmayan, kendi geleneklerini yaşamayan birisi kendi ülkesinde yabancıdır.

İnsanların çalışarak öğrendiği birtakım sanatlar vardır; bunların kökü görgüdür, görgüye dayanarak yaşayanın hayatı bu bakımdan sanata uygun olur, oysa görgüye uğraşmaya dayanmadı mı yaşayışın ne yön alacağı belli olmaz. (Socrates)

Reklamlar

Kültür sahibi olmak isteyen insanın, ulaşacağı ilk hedef tedbirdir. (Friedrich Novalis)

Uygarlık, bir durum değil, bir hareket; bir liman değil, bir yolculuktur. (Toynbee)

  Miras İle İlgili Güzel Sözler

Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, zekayı eğitmektir. (Mustafa Kemal Atatürk)

Kültür yılların bizde biriktirdikleridir.

Kültür, insanı hürriyete çıkarmalıdır. Yapmak istediği şeyleri başarmada yardımcı olmalıdır; onu, istediği şeyleri iddiada ve yapmada kadir kılmalıdır. (V. Schiler)

Zaten kültür kılıca hep galip gelmiştir. Milletleri yıkan, savaşta değil kültürdeki mağlubiyettir. (İskender Pala)

Kültür, dosdoğru yollar çizer.  (Dostoyevski)

Kültürlü olabilmenin ilk şartı kendi kültürünü çok iyi bilmektir.

Kültür bir evse, dil de ön kapının ve içerideki bütün odaların anahtarıdır. (Khaled Hosseini)

Kültür düşünce faaliyetine, güzellik ve insani hislerle kapıyı açık tutabilmektir.  (A. North Whitehead)

İnsan için kültür, vücut için ekmek kadar lâzımdır. (Cicero)

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. (Atatürk)

Kültürlü insanlar bir anını bile boşa harcamazlar.

Üstün insan kültür yoluyla arkadaşlarını bulur. Onların arkadaşlıklarıyla da kendi erdemini yükseltir.   (Konfüçyus)

Kültürlü insanların ahlak çıkmazlarında yardımcı olmak, kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha güçtür.  (Goethe)

Kültür yolundan giden her zaman dosdoğru gider.

Kültürün az olduğu toplumlarda, dev aynaları çok olur.  (R. Necdet Kestelli)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.