Nefis İle İlgili Sözler

24.09.2020
Nefis İle İlgili Sözler

Nefis İle İlgili Sözler, Allah Dostlarının Nefisle İlgili Sözleri, Nefis İle İlgili Cümleler, Nefis İle İlgili Sözler Mevlana, Nefisle İlgili Hadisler, Izzeti Nefis İle İlgili Sözler, Nefis İle İlgili Sözler Resimli

Nefis İle İlgili Sözler

Gençlik gelip geçti bir günlük süstü; Nefsim doymamaktan dünyaya küstü. (Necip Fazıl Kısakürek)

Herkim kendinin heveslerini ayakaltına alırsa nefisciği ile savaşabilir. (Feridüddin Attar)

Nefse tat veren, ruha azap verir, ruha tat veren, nefse azap verir.

İman, ölümün nefsi yendiği yerdedir. Ölüm, nefsin imanı bitirdiği bedendedir.

Kıskançlıkla utancın acılarını o kadar keskin kılan şey, benlik hırsının bunlara tahammül etmeye yaramayışıdır. (François de La Rochefaucauld)

Nefis ile İlgili SözlerNefsi en iyi şu dört şey terbiye eder: Susmak, açlık, yalnızlık, uykusuzluk. (Feridüddin-i Attar)

Reklamlar

Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. (Hacı Bektaş-ı Veli)

En büyük nimet nefsin arzularından kurtulmaktır. Çünkü nefis kişi ile Allah arasında bulunan perdelerin en büyüğüdür. (Ebû Bekir Temestani)

Nefis, üç köşeli bir dikendir; ne türlü koysan batar. (Hz. Mevlâna)

İhtiraslarından biri öbürünü yutmuş, sen de nefsini körelttiğini sanıyorsun. (Voltaire)

Başkasında gördüğün fena bir huyu hemen nefsinde ara ve ondan kaçın. – Hz. Ali (r.a.)

Nefis ve beden, tamah ve bencillikten ibarettir. Bunlar ise alçaklık ve küçüklükten başka bir şey değildir. Bunların açgözlülük ve bencillik illetlerinin, en güçlü ilacı sevgidir. (Mevlâna)

Her nefis ölümü tadacaktır.” ayetini bankalara ve makam koltuklarına yazmalı. Tabutlara, mezarlıklara değil. – İlber Ortaylı

Kimin bir isteğini yerine getirirsen, sana bağlanır. Nefis ise böyle değil, bunun aksinedir. Dilediğini buldukça serkeşlik eder. (Sadi)

Reklamlar

Nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. (İmam-ı Rabbâni)

Her gün nefsine karşı saldırılarını sürdürmelisin. (Blasie Pascal)

Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın. (Hz.Ali)

Hiçbir nefis günahı yoktur ki, dış yüzünde fazilet iddialı belirti bulunmasın. – William Shakespeare

Her insan nefsinin çobanıdır. Nefsini özgür bırakırsan ya şeytan kapar ya da şeytanlaşmış insanlar. Ebu Umudani

Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir. (Lao Tzu)

Allah-ü Teâlâdan korkan ve bizzat kendi nefsini, hesâba çeken kimseler; zeki’dir. Çünkü, Hak yoluna giren ve hakikati bilen kimsenin; günâha meyli ve ihtirası kalmaz! (Hz. Tirmizi)

Reklamlar

Nefsini öldürmeden kara don giyen dervişe, o don it çulu olur. – Abdullah Hafif

Bir kimse nefsini terbiye etmekten acizse, başkasına edeb öğretmek işinde daha acizdir. (Seriyy’üs-Sakati)

Cennetteki hükümdarlar, padişahlar, melikler kimlerdir bilir misin? Dünya’da nefsine hükmeden kişilerdir. Hayırlı Cumalar.

Cihattan ilk inkar edeceğiniz şey, nefislerinizle cihat etmek olacaktır. – Hz.Ali

Sakla beni ey Rabbim! Nefsim izimi bulamasın.

Kendisi ile mücadele eden insan, en değerli insandır. (Jackson Brown)

Kendi nefsini yenmek, zaferlerin en güzelidir. (La Fontaine)

Nefis, çok övülmesi yüzünden firavunlaştı. Alçak gönüllü, hor, hakir ol; ululuk taslama! (Hz Adem)

İbadetin en kıymetlisi, nefse uymamaktır. (Abdullah Tüsteri)

Nefse kolay ve tatlı gelen şeyi saadet zan etmemeli, nefse güç ve acı gelenleri de şekavet ve felaket sanmamalıdır. (İmam Rabbani)

Nefsin firavundur. Sakın doyurma. Başına kral kesilir.

Boğuşacak düşmanı yanlış seçmeyin ! Kanı dökülecek düşman, nefsinizdir. Onu mağlup etmek, gerçeklerle aranızı açan uçurumları kaldırmak demektir. (Kenan Rifai)

Nefsinin arzularına göre hareket eden mahvolur. (Mahsur bin Ammar)

Ben Rabbimi, nefsimin alçaklığında tanıdım. – İmâm-ı Rabbâni

Nefsin elinden kaçarken yırtılmaktır aşk ve tadını en iyi Yusuf’un gömleği bilir.

Sanma başka bir nefsi kendi nefsine hamal, Kırbacın düştüyse attan inde kendin al.

Bütün Kur’an nefislerin kötülüklerini bildirmek ve açıklamaktan ibarettir. Mevlana

Ferhat’ın sevgilisine kavuşmak için deldiği dağ, benim devirmek borcunda olduğum nefse göre bir kum tanesi. (Necip Fazıl Kısakürek)

Nefsinizi daima kontrol altında tutunuz. Onu boş bırakırsanız sizi ateşe götürür. – Hacı Bayram Veli

Hep nefis çıkar karşıma ölüp ölüp dirilsem, insandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem. – Necip Fazıl Kısakürek

Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki, fakir olsan bile şerefli kalasın. – Hz. Ali (r.a.)

Nefsini sabır etmeye alıştırabildiysen, ona zaferlerini müjdele. (Hz.Ali)

Nefsine hakim olamayan, hiçbir şeye hakim olamaz. (Emile Zola)

Nefsini zelil kılan kimseyi Yüce Allah aziz kılar ve o kişinin derecesini yükseltir. Nefsini beğenen kişiyi de Allah zelil ve hakir kılar. (Ebû Hasan Buşenci)

İnsan büyüse de, nefsi çocuk kalır; değişen yalnız oyuncaklardır. (Ali Suad)

Salih bir kişi için en kötü şey nefsine kolaylık göstermektir. (Muhammed İbni Hafif)

Nefsin şerrinden kaçman, aslandan kaçmandan daha faydalıdır. (Hz. Ali)

Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme. (Hacı Bektaşi Veli)

Ayıplarını örtmek ve nefsini selamete ulaştırmak istersen az söyle çok dinle. – Hz. Ali (r.a)

Allah, beni kendimden korusun. (Montaigne)

En büyük düşman nefs ve işlediğimiz günahlardır. En yakın dost da tevbe ve istiğfardır. – Hadis-i Şerif

Benlikten arınmış hisler, insanın en iyi hislerini teşkil eder. Benlik tabi bir duruma düşmemek için yalnızlığı tercih eder. (La Cordaire)

Nefsine danıştın mı, o alçak ne derse, onun tersini yap. – Hz. Mevlana

Her nefis ölümü tadacaktır; ancak her nefes, ölümün tadına varamayacaktır. Hayırlı Cumalar.

Nefsin, sende olduğu hâlde, Allah-ü Teâlâyı tanımak istiyorsun. Halbuki nefsin, daha kendisini bile tanımamıştır. Rabbini nasıl tanısın? (Hz. Tirmizi)

Nefsini ne kadar aşarsan, aslına o kadar yaklaşırsın. (M.Selahattin Şimşek)

Nefis ile İlgili Sözlerİnsan nefis ve benlikten fakir olmalıdır, dünya malından değil. (Abdülhakim Hüseyni)

Nefis bir katırdır, amel (ibadet ve taat) da onun yüküdür. (Vehb bin Münebbih)

Ne olursan ol ama önce nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol. Platon

Bir gün nefsime dedim: gel seninle Rabbime gidelim. Gelmedi. Ben de tek başına yürüdüm, gittim. – Hadis-i Şerif

Benlik ve nefis üstünlüğü olan kişilere nasihat acı gelir, yasaklanan işler ise onların kalplerine güzel ve cazip görünür. (İmam-ı Gazali)

Nefsini günahtan, fenalıktan, kötü ahlaktan korumayan kimseye ilmi fayda etmez. (İmam-ı Şafii)

Eğer, şehvetin ve nefsin hevesine kapılır gidersen, ben sana haber vereyim ki, eli boş, nasipsiz gideceksin. – Hz. Mevlana

Nefsinden gördüğü şeyleri iyi sanan ayıplarını göremez. Ancak nefsinin ayıplarını arayan, ondan gelen şeyleri elekten geçiren kendi kusurlarını bulur ve görür. (Hayır Nisaburi)

Kişinin kendi nefsine hâkim olması saadetin tamamı; şehvetin ve nefsin kişiye hâkim olması ise şekavetin tamamıdır. (İmam Gazali)

İhanet gönlün defterinde yoktur. Ancak nefs, intikam amacıyla ihanet içindedir. – Haluk Nurbaki

Sen nefsini iyi bir şeyle meşgul etmezsen, nefsin seni kötü bir şeyle meşgul eder. Bundan dolayı, boş insan kötü şey düşünür, nefsine ve şeytana uyar. (İmam Şafii)

Kul ile Rabbi arasında ilk perde kulun nefsidir. İmam Gazali

Nefsini gömen insanın üstüne bereket yağmuru yağar, diğeri uyarılıp korkutulanların yağmuru olur. – Hadis-i Şerif

Aklı olan korkmak gerek, Nefs elinden, hırs elinden. Nefstir seni yolda koyan, Yolda kalır nefse uyan. – Yunus Emre

Nefsine itaat edersen en şiddetli düşmanın, etmesen en uysal merkebin olur. (İmam El-Muhasabi)

Akıl bir kuzudur. Nefis bir kurttur. İman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa, nefis aklı yer.

Allah’ı kendine dost edinmek istiyorsan, nefsinin isteklerini yapmaktan sakın. (İmam Şibli)

Haramları istemekten kesilmedikçe nefis, Kalp ilahi nurlara ayna olmaz hiç. (Farisi Beyti)

Bizim için hiçbir şey, kendi nefsimiz derecesinde alaka uyandırıcı mahiyette değildir. (J. Harvey Robinson)

Nefsini heveslerinden geri çevirebilirsen din ve dünyaya ait dileklerine erebilirsin. (Feridüddin Attar)

Nefsini tamahkarlığından koruyan kimseler, saadete ererler. (Kur’an-ı Kerim)

Nefis ve şeytandan kurtulmanın en güzel yolu,ihlas ile ibadete devam etmek ve beşeri arzuları azaltmakla olur. (Ali Türkmen)

Bedeniniz mezara girmeden, nefsinizin şerrinden emin olmayın. (Burhaneddin Tirmizi)

Nefsini ıslah et ki halk da sana bağlanmış olsun. – Hz. Ebubekir (r.a.)

Nefs, durgun su gibidir… Dıştan bakılınca paktır. Ama biraz karıştırılınca bulanır ve altındaki kirler üste çıkar. İşte nefs böyledir. Nefs, denemekle hangi mertebede olduğunu belli eder. (El Harraz)

Sükut, insanın en nefis elbisesidir. Rahat ve huzur on kısım ise, dokuzu susmaktır. Hz. Ömer (r.a.)

Kimin arzusunu yerine getirirsen sana bağlanır. Nefis ise bunun aksinedir. Dilediğini buldukça serkeşlik eder. Sadi Şirazi

Nefis tohuma benzer. İnsanlara hizmet etmek için nefsi çürütmek lazım. O zaman meyve verir. – Hadis-i Şerif

Nefis ile İlgili SözlerCihattan ilk inkâr edeceğiniz şey, nefislerinizle cihat etmek olacaktır. (Hz.Ali)

Hayatın hakiki servetini muhabbet, fakirliğini de benlik teşkil eder. Alexandre Vinet

Hakiki kurtuluş, kendinden kurtulmaktır. Bu da, kişi kendisini görmemekle hâsıl olur. – Bâyezid-i Bestâmî

Nefsimize hoş gelen bir şeyi ezmezsek, o zaman sadece beden oluruz. – Hadis-i Şerif

Heva ve heveslerinize uymayın. Zira kim heva ve heveslerine uymaktan, ihtirastan ve öfkelenmekten korunursa kurtuluşu bulmuş olur. (Hz. Ebû Bekir)

Şeytanı şeytan yapan onun nefsinin inadıdır. – Mahmud Efendi Ks.

Şiddetli ağrılar içinde kaskatı kesilen nefsin ıstırabını, akılla kaldır, uzaklaştır. (Demokritos)

Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. (Hasan Basri)

Nefse uyan Hak’ka uymuş değildir. (Pir Sultan Abdal)

Çabuk hemen kızmak, fakirliği hakir görmek, makam sevgisi, işte bunların hepsi nefse muhabbet duyulmasından kaynaklanmaktadır. (Cüneydi Bağdadi)

Nefsini yenmeyen insanlığa felaket kapılarının haberlerini verebilir belki.

En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı girdiği uğraştır. (Napoleon Bonaparte)

Aklım her gün tövbe eder, nefsim her gün tövbemi bozar. Arada kalmış biçareyim iyi ki “Senin” kapın var. – Hz. Mevlana

Bütün meselen, iyi giyinmek, iyi görünmek, iyi beslenmek, iyi yerlerde oturup iyi ihaleler almak ise, sen islâm değil nefis davasının adamısın! – İhsan Şenocak

Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oldukça, ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki? (Mevlana)

Nefsini hesaba çek, ilmi muhafaza et. Böylece amelinden iki cihanda faydalan. – Hadis-i Şerif

Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. (Yunus Emre)

Her şeyden önce kendi nefsine sahip ol. Bunu yaparsan, gün nasıl geceyi takip ederse, bunu da hiç kimseye yalan söylememen takip eder. (Williame Shakespeare)

Ey gönül! Kaç Yusuf kaldı zindana talip nefsi için. Ve kaç Züleyha kaldı cehenneme razı Yusuf için?

Batıl; göze, kulağa, nefse hoş gelir ama hakikat ağır yüktür. Biz işimize bakalım. – Tarık Tufan

En mukaddes savaş, insanın nefsine galip gelmesidir. (Hz. Muhammed)

Nefsine uyan perişan olmuştur. Artık yatıp kalkerken onun yoldaşı şeytandır. (A. Yesevi)

Nefsini şehvani meyillilerden men etmeyenin ameli heba olur. (İmam-ı Şafii)

Benliğimizin üstün dünyalarına, mutlaka yürüyerek erişilir. John Finiey

Sadece düşmanını yenen değil, heveslerine hakim olan da erdemini göstermiş olur. (Demokritos)

Ey düşüncesiz, tedbirsiz ve akılsız olan nefis, sen tek yoksulluğun yükünü çek, ama kendini gamla öldürme. – Sadi

Öz varlığını (nefsini) öldürdünse, özür dilemeden kurtuldun demektir. Artık ülkede düşmanın yoktur. (Mevlana)

Kendi nefsine karşı koyarsan, rahat edersin. (Hz. Ali)

Nefsi en iyi şu dört şey terbiye eder: Susmak, açlık, yalnızlık, uykusuzluk. – Feridüddin Attar

Ahmaklıkta en ileri gitmiş olan kimse, nefsinin faziletine en çok inanan kimsedir. Akılda en ileri olan kimseler ise, nefsini en fazla itham edenlerdir. (İmam Gazali)

Nefislerini güldürmeye çalışanlar, kalplerini ağlattılar. (Alaaddin Başar)

Nefsimi yendiğim tek yerdir belki de secdem. Ya Rabbi! Öyle bir iman bahşet ki; gözyaşlarımla ıslansın seccadem.

İnsan nefis ve benlikten fakir olmalıdır, dünya malından değil. Abdülhakim Hüseyni

İnsana güvenilir fakat nefsine asla! Ali Suad

İnsanların kadir ve meziyette yüce olanları, kendi nefislerinde fazilet ve üstünlük görmeyenlerdir. (İmam Şafii)

İnsan nefsini feda etmekle insan olur. (Maugham)

Nefsini bilimlerle ve yaldızla düzeltmeye çalış. Bilimlerden olan şeylerin hepsini bırak. Bilimde her şey vardır, her şey bilimdedir. (İbn-i Sina)

Nefsi en ziyade tahrip eden şey, başkasından gelen hak söze evet demektir. – Hadis-i Şerif

Kadın; bilmeyene “nefs”, bilene “nefes”tir. (Şems-i Tebrizi)

Ey, kendisinde kaybolmuş kişi. Bilmezsin, bedenin sana mezar olmuş, Nefsini tanımadıkça, nefsin seni gömer olmuş.

İnsanların en zayıfı, nefsani arzularından el çekmede aciz kalandır. En güçlüsü de, bu arzuları terk etmeye güç yetirendir. (Davud Kassar)

Nefsinin şerrinden Cenabı Hakka sığınmayan kimseyi, nefsi mağlup eder. (Şeyh Mağribi)

İnsan sadece nefsini alıştırmakla, ne kadar erdem varsa tümünü kendine aşılayabilir. (Ludwig Tieck)

Nefsimin hiçbir amelini güzel bilmedim ve karşılığında sevap ummadım. – Davud-i Tai

Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil..! Kılavuzun daima yüreğin olsun, omzun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol; Silenlerden değil. (Şems-i Tebrizi)

Nefsimize avukat değil, hakim olalım.

Şüphe yok ki kötü bir arkadaş olan nefis, yırtıcı bir kurttur. Sen ona bak, ne diye her arkadaşa bahane bulup duruyorsun? – Hz. Mevlana

Tasavvuf yolunda bulunan kişinin yapacağı ve dikkat edeceği en mühim şey nefsini hesaba çekmektir. (Ebû Osman Mağribi)

Nefis, kendi güçsüzlüğünü hayal ettiği zaman kederlenir. (B. Spinoza)

Unutma! Nefis ister, akıl gerekçe bulur, vicdan aklar. Ama sen kaçsan da Allah hesap sorar. – Ahmet Turgut

Üç şeyden çok sakının: Nefsin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan ve kendini beğenmekten. – Hadis-i Şerif

Üşüyorum ya Rab! Sevginle sar beni! Nefsime yenik düşüyorum ya Rab! Merhametinle kaldır beni!

Ve sonra bir ayet sarıyor ömrümü; her nefis ölümü tadacaktır. Aldanmıyorum sana dünya!

Vicdanına uyan Allah’a, nefsine uyan ise şeytana itaat etmiş olur. – Hadis-i Şerif

Yalnız kendi nefsini düşünüp dost arayan, hizmetçi arıyor demektir. – Cenap Şahabettin

Yapacağın iki işten hangisini yapacağına karar veremezsen, nefsine ağır geleni seç. Çünkü ancak hak olan nefsine ağır gelir. (Ataullah İskenderi)

Ey nefsim! Seninle aynı yolda yürümem. Senin yolda tuzakların var.

Nefsinin başına ayağını koymayan yiğit. Allah katına nerden yol bulur. (Feridüddin Attar)

Kendi nefsine galip gelen, bütün alemi hükmü altına alır. (Genceli Nizami)

Nefsinin tekmesi altında kalana vay! (Mevlâna)

Nefsinden feragat etmeyen, gerçek hürriyete kavuşamaz. (A.J.Cronin)

Akıllı, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için amel edendir. – Hadis-i Şerif

Serkeş bir hayvan, aç bırakmakla zapt edip onu idare ettiğin gibi, nefsine de ancak onu aç bırakmakla hâkim olabilirsin. (İmam Gazali)

Şunu iyi bil ki safları yaran, her şeyi yenen aslanla savaşmak kolaydır, gerçek kahraman odur ki, önce kendi nefsini yener. (Akşemsettin)

Her hastalık, müslümana bir şifadır. Bazısı nefsini temizler, bazısı da günahlarını. – Hz. Ebubekir

Hiç kimseye hor bakma. İncitme gönül yakma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Akıl, bir başka akılla bir oldu mu ışık çoğaldı, yol belirdi demektir. Fakat nefis, bir başka nefisle sevindi mi karanlık artar, yol belirsiz olur. (Hz. Mevlâna)

Hakiki yaşamak, nefsini öldürmekle, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemekle olur. (Abdulkadir Geylâni)

Kulun nefsini tanımamasının alameti hayâ ve Allah korkusu azlığıdır. (Ahmed bin Âsım el-Antâki)

İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun. (Abdulkadir Geylânî)

Öfken ve nefsin bir olup aklını yener, daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. – Şeyh Edebali

Nefsimi elimde tutabilseydim parça parça doğrar hayvanların önüne yem olarak atardım. (Süleyman İbn-i Mihran)

Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir. – Hz. Muhammed

Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıların en büyüğüdür. (Beydeba)

İnsandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem. – Necip Fazıl Kısakürek

Nefsinin kontrolü altına giren kimse, onun azgın arzularından hoşlanmaya mahkumı olmuş, onun yanılmalar zindanında tutuklanmış ve kalbini faydalı şeylerden mahrum etmiş olur. Vücud azaları, toprağını azgın arzularla sulayanlar; kalplerinde pişmanlık ağacı dikmiş olurlar. (İmam-ı Gazali)

Kötü nefis, yırtıcı kuştur. – Hz. Mevlana

Allah katında makbul olan amel, nefse muhalif olanıdır. (Kenan Rifaî)

Nefsinin arzularına tâbi olan, Allahü teâlânın nasıl kul olur? Ey insan! Kime tâbi isen onun kulu olursun. (Abdullah-ı Dehlevi)

İyilikte her düşmanı dost edinebilirsin, oysa nefsin ona iyilik ettikçe düşmanlığını arttırır. (Sadi)

Nefsinle yapacağın savaş en büyük savaştır.

Nefsine dizgin vur ve bin, aksi halde o sana yüklenir. (Abdulkadir Geylânî)

Gündüz gibi ışıyıp durmayı istiyorsan, geceye benzeyen nefsini yakadur. (Mevlana)

İnsanların kusurlarını yadırgadığı halde, her şeyden çok kusurlu olan nefsini görmeyene şaşarım. – Hz. Ali (r.a.)

Nefsinin istediğini yapıp da bir de ”inşallah” demek Allah’ la alay etmektir. Kimi kandırıyorsun? (Mevlana)

Nefsin aldatmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan, hayrın tadına varamaz. (Yusuf bin Hüseyin Razi)

En büyük düşman, benliğimizin dışında değil içindedir. (Romain Rolland)

Cehennem ne kadar korkunçsa, nefis de o kadar korkunç ve azgındır; insanı bataklığa iter. – Hadis-i Şerif

Kendi nefsinde görmediğin ayıbı başkasında görmen, ayıp olarak sana yeter. – Hz. Ömer (r.a.)

Nefs-i emmâreden kurtulmuş olmanın alâmeti, insanların övgüsünü ve ayıplamasını eşit görmektir! (Halidi Bağdadi)

Allah dostu odur ki; nefsine tek pay biçmez. Kırk yıl bir ekşi ayran özler de onu içmez. Necip Fazıl Kısakürek

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. (Hz. Ali)

Çekil ey nefsim çekil, hakikate perdesin; hakikat başka yerde, sen bambaşka yerdesin. – Necip Fazıl Kısakürek

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.